Laksefiske i Vefsna Vald 17 - Austervefsna i Grane

Statskog byr på spennende laks- og sjøørretfiske langs en 9 km lang elvestrekning i vill og vakker natur.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


10.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

  • Årskvote på maksimalt 4 avlivede laks og 4 sjøørret. Årskvoten gjelder for hele elva og ikke pr vald. 
  • Døgnkvote på maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret, av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret.

Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

Se forøvrig fiskereglene for Vefsna.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB! Fisket stenges for resten sesongen om totalkvoten oppstrøms Trofors bru på 200 avlivet laks nåes. Alle fiskekort, uavhengig om de er kjøpt på et tidligere tidspunkt blir ugyldig om fisket stenges. Fiskekort med gyldighet etter stengning vil bli refeundert. Kontakt Inatur. 

 

Fisketrappa i Fellingforsen ble vintern 2020-2021 restaurert. Laks og sjøørret har nå mulighet til å vandre uhindret oppstrømms på vannføringer over 60 kubikk. Forsen ligger nedenfor dette valdet. Tidligere har det vært usikkerhet knyttet til hvor mye laks som eventuelt har klart å passere Fellingforsen uten en velfungerende trapp. 

 

Vald 17 strekker seg fra utløpet av Joibekken og ca 9 km videre opp til broa hvor Fylkesvei 273 krysser Auster-Vefsna. Av gode fiskeplasser langs denne strekningen vil vi trekke frem Jordbæria, Skomia, Stabbia, Svartvassia, Kappfjellia og Bjorbekkmo. Det kan ved kjøp av fiskekort fiskes på hele valdets utstrekning. Valdet er videre delt inn i mindre rapporteringssoner, med det formål å skape et mer detaljert bilde av hvor det fiskes. 

 

På følgende link kan du følge med på hvor mye fisk som har passert laksetrappa i Laksforsen til en hver tid: http://www.riverwatcherdaily.is (trykk på "Rivers" og velg Vefsna inne på siden). 

 

Vefsna er i en reetableringsfase etter behandling for gyrodactylus salaris. I de kommende årene er det derfor viktig at vi forvalter elva på en ansvarlig måte og sørger for at uttaket av fisk ikke blir for høyt. Gjennom sesongen vil vi følge med på fangststatistikken for å se på utviklingen av fisket, og i løpet av fiskesesongen vil vi fortløpende vurdere om vi skal legge ut flere eller redusere antall fiskekort i den enkelte sone.

 

Vefnsavassdragets Fiskeforvaltning SA vil også foreta en midtsesongsevaluering, hvor det kan bli innført tiltak dersom det er behov for det.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekortet er personlig og må registreres på den som skal utøve fiske. Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.

 

Desinfisering

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet huser Statens Vegvesens kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

 

Koden for desinfisering er 2018.

Andre aktuelle tilbud