Fiskekort i Aursunda

Fra juli -24. Kun en fisk pr fisker pr dag.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Aursunda fiskeforening

Eva Kristin Grøndal

+47 917 35755

ekg@statskog.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Aursunda er ei typisk smålakselv, beliggende like sør for Namsos."Normal fisketid"  01.06-31.07. 

Den har en lakseførende strekning på ca 10 km, og har utløp i Namsenfjorden ved Bangsund. 

Fiskekvoter

En sjøaure og to laks pr døgn. En laks kan være over 3kg/65cm.

Mer detaljert beskrivelse

Aursunda er ei elv med stor variasjon mellom rolige og raske partier. Det er mulighet til å fiske med både flue, spinner og mark. (Ikke sluk/wobler)

Elva renner gjennom kupert terreng og delvis uberørt skoglandskap. Elva er mest kjent for smålaks. 

 

Ønsker man å fiske litt opp i elva, må en belage seg å å gå et stykke, men de nedre delene har god adkomst fra bilvei.  

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Generelle regler:

  1. Løst fiskekort gjelder for fiske med 1 stang med  mark, flue, sluk eller spinner. I sone IV gjelder det også for fiske med garn opp til 24 omfar maskevidde.(26mm)
  2. Lov og forskrifter skal følges
  3. Kort kan forhåndskjøpes.  Kortene er personlige og kan ikke overdras med unntak for ektefelle/samboer og barn under 16 år.
  4. DØGNKVOTEN ER EN SJØAURE OG TO LAKS, HVORAV EN LAKS KAN VÆRE OVER 3 KG/65CM.
  5. Oppsynets anvisninger skal følges
  6. Dersom det er mistanke om sjukdom på fisk må det snarest gis melding om dette til:

            Torgeir Flak    90956076
            

  1. Vis hensyn ved bilkjøring om natta. Kast ikke avfall i skog og mark. I elva gjelder

          bevegelig fiske, ikke legg beslag på fiskeplassen over lengre tid.

Tillegsregler for grunneierfiske:

  1. Grunneier kan fiske med 1 stang når som helst på døgnet, men skal alltid vike for betalende fiskere.

 

Fullstendig fiskeregler finner du som egen fil under.