Vald 13: Laksfors-Høgmo-Granlia

Etter at fisken har gått opp Laksforsen kommer den til vald 13. Valdet er på vel 1 km, og det er fiske på begge sider av elva. Her kan det fiskes med sluk og flue. Ingen båtfiske!

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.03.2019 kl. 09:00

Om oss

Laksfors Villa selger fiskekort på vald 13 og eksklusivt fiske på vald 12. Ved interesse for eksklusivt fiske, kan dere ta kontakt på laksfors@online.no.

Kontakt oss

Laksfors Villa

Inger Laksfors

41544093

laksfors@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Vefsna er i en reetableringsfase etter behandling for gyrodactylus salaris og derfor vil det være strenge regler og kvoter i de kommende år, men som på sikt skal sørge for ei frisk elv med mye fisk!

 

For 2019 gjelder følgende kvoter per fisker:

- sesongkvote på maksimalt 3 avlivede laks og 3 sjøørret

- døgnkvote på maksimalt 3 landede laks og 3 landede sjøørret, hvor fiskeren har rett til å avlive1 laks og 1 sjøørret i døgnet 

 

Gjennom sesongen vil vi følge med på fangststatistikken for å se på utviklingen av fisket og i løpet av fiskesesongen vil det fortløpende vurderes om det legges ut flere eller redusere antall fiskekort på valdet - ut fra hvor mange fisk som kan avlives på valdet.

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA vil også foreta en midtsesongsevaluering, hvor det kan bli innført tiltak dersom det er behov for det.

Mer detaljert beskrivelse

Endelig er det åpnet for fiske ovenfor Laksforsen! På vald 13 kan man fiske fra begge sider: Langs Vefsna går E6 på østsiden, og Turmovegen (Vestersidvegen) på vestsiden; noe som gjør det lett å komme til elva og gode fiskeplasser. Her finnes gode plasser både for flue- og slukfiske.  

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

I tillegg til fiskekort, kvittering for betalt fiskeravgift skal man også ha desinfeksjonsattest som man kan få på selvbetjente desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, Trofors og Hattfjelldal.

 

Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.