Tilrettelagt og eksklusivt fiske i Urvoldvassdraget for inntil 6 personer

Fisk etter sjøørret, sjørøye og laks i enestående omgivelser. Urvoldvassdraget har en av landets tetteste sjøørretbestander. Fiske inkludert overnatting i egen hytte

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Plahtes Eiendommer tilbyr jakt og fiske i storslagen villmark tilrettelagt med hytter, båter og alt som hører med for en vellykket tur i utmarken.

 

Besøk vår hjemmeside www.plahte.no for å finne flere tilbud på jakt og fiske!

Kontakt oss

Plahtes Eiendommer

904 01 799

kristoffer@plahte.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning - Se gjeldende fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Urvoldvassdraget regnes for å ha en av de desidert tetteste gytebestand av sjøørret i Norge. Det lille vassdraget byr på svært store fiskeopplevelser i krystallklart vann. Fisket er eksklusivt, og kun tilgjengelig sammen med overnatting på hytta Urvold.  Tilbudet gjelder for grupper inntil 6 personer.

 

Gjester ved Urvold har enerett til fiske i Urvoldelva, oppstrøms for Urvoldvatnet. Her går både sjøørret og laks, men også en og annen sjørøye.  Vassdraget er sterkt dominert av sjøørreten, men det tas hvert år flere laks. Hoveddelen av sjørøya fanges i Urvoldvatnet. 

 

Urvoldelva er krystallklar og gir en helt spesiell og intim fiskeopplevelse. Det øverste parti av elven er stri, men med noen fine plasser for fluefiske. Etter ca 500 meter blir elven roligere, og får deretter en lang kulp på ca 200 meter med svært klart vann. Deretter blir elven igjen striere før den renner ut i Urvoldvatnet. Her er det gode muligheter for å snike seg elvelangs og kikke seg ut enkeltfisk man ønsker å fiske på. Vassdraget egner seg godt til enhånds fluefiske eller lett spinfiske.

 

Vannstanden i elva svinger svært raskt og partiet ovenfor hytten fisker klart best på høyere vannføring. Er det lite vann i elven stiller det seg opp store mengder fisk ved innløpsoset i Urvoldvatnet og venter på høyere vannføring. En skikkelig hotspot!

 

Mye fisk står til en hver tid i Urvoldvatnet og tar kortere turer opp i den øvre elven. Tidlig i sesongen er det litt lengre mellom fisken i elva, men den er til gjengjeld mindre sky og enklere å få. Etter hvert som sesongen skrider frem stiller det seg opp flere fisk i elva, og i slutten av august/tidlig september står det som ofte stimer av fisk i flere av kulpene. Selv om man står og kikker på hundre fisk kan det være en real utfordring å få en på kroken, særlig på lav vannføring. 

 

Gjester ved Urvold disponerer 3 båter i Urvoldvatnet. Tidlig i sesongen kan det være verdt å ta turen ned til fjorden for å fiske i og i nærheten av elveoset. Man har også fiskerett i Terråkelva som ligger ca 35min kjøring fra Urvold. Her er det muligheter for både stor sjøørret og laks.

 

Innlandsfiske

Det er flere gode fiskevann i området. Både fjellvann og skogsvann. Fra Urvoldhytta kan man for eksempel ta seg opp til Skavvatnet hvor ørreten når størrelser på opptil 3 kilo. Trollskarvatna er andre populære fiskevann i nærområdet. Ønsker man å fiske i vann med enklere adkomst er Nedre Glømvatn og Sandskartjønna gode alternativer. 

 

Hytta

Fiske inkluderer bosted på "Urvold", en godt utstyrt hytte på ca 45 m2 med god standard, godt tilpasset 4 - 6 personer, med kombinert oppholdsrom/ kjøkken/ spisestue og to soverom.

Les mer om Urvold

 

Priser:

Fiskerett for inntil 6 personer, inklusive overnatting i hytta "Urvold", i en uke:

Perioden 29.mai - 12. juni: fra 3083,- NOK per person (19.500,- NOK)

Perioden 12.juni - 14. august: fra 4417,- NOK per person (28.000,- NOK)

 

Perioden 14. august - 15. september: fra 5083 ,- NOK per person (32.500,- NOK) I denne perioden er enerett på fisket i hele anadrom strekning inkludert i prisen.


For kortere opphold i perioden 15. august - 15. september ta kontakt med Plahtes Eiendommer direkte.

 

Prisen gjelder for opptil 6 personer, og inkluderer hytteleie, sengetøy, fiskerett, tre båter i Urvoldvatn, ved, propan etc.

For mer enn 6 personer kommer et tillegg på 2000,- NOK per person per uke.

 

Ved booking betales et depositum. Depositum per uke er 3.500,- NOK. Resterende sum innbetales før fastsatte frister innen ankomst. Det betales for gruppen i sin helhet. Nærmere betalingsinformasjon gis ved booking.

 

Ta kontakt dersom interesse eller spørsmål.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketid

Ørret: 1.6. - 14.9.

Røye: 1.7. – 31.8.

Laks: 1.7. - 15.8.

 

Kvoter (sesong per fisker):

Ørret: 5
Røye: 1
Laks: 1

Hver fisker har kun lov til å avlive én (1) ørret fanget i øvre elv, oppstrøms Urvoldvatnet. Røye er fredet i øvre elv.

 

Redskap:

Tillat redskap er flue, sluk, spinner og wobbler.

 

I perioden 01/8-14/9 er det kun tillatt å fiske med flue, hvor fluesnøret utgjør kastevekten, i Urvoldelven (oppstrøms vatnet).

 

Annet:

All sjørøye over 40cm skal settes tilbake. All sjøørret og laks over 60cm skal gjenutsettes.

 

Gjester ved Urvold har enerett til fiske i øvre elv. Gjester ved Ureidet har enerett til fiske på nordsiden av nedre elv og elveoset i fjorden.  Fiskerett i Urvoldvatnet deles mellom gjester ved Ureidet og Urvold.

Andre aktuelle tilbud