Vefsna Vald 11 – Ner-Laksfors

Velkommen til Ner-Laksfors! Et langt og variert vald, med flere av Vefsnas beste fiskeplasser. Her finnes gode muligheter for både flue- og slukfiske.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Brodtkorb AS

Bjørn Brodtkorb

48108055

ebbrodtkorb@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Brodtkorb AS er et selskap som forvalter Brodtkorbslektens fiskerettigheter i Vefsna. Vi er opptatt av å tilby gode og varierte fiskeopplevelser til entusiastiske fiskere i alle aldere, samtidig som vi skal forvalte denne fantakstiske naturressursen på en ansvarlig og langsiktig måte. 

Vi tilbyr salg av fiskekort på mange svært gode strekninger fra Rossvoll og opp til Fellingforsen.

Dersom du er interessert i pakker for eksklusivt fiske anbefaler vi at du besøker nettsidene til Vefsna Fishing.

Fiskekvoter

  • Årskvote: maksimalt 4 avlivede laks og 4 avlivende sjøørret.
  • Døgnkvote: maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret, av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret.

Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fiskeren fortsatt har ledig kvote for sjøørret.

Se forøvrig fiskereglene for Vefsna.

Mer detaljert beskrivelse

I dette valdet vil du finne flere av de beste strekningene for flue- og slukfiske i Vefsna. Store deler av valdet er lett tilgjengelig fra bilvei. Fra 2024 har grensen i nordre del av valdet blitt justert i forholdt til tidligere sesonger. 

Ønsker du å overnatte nær elva, er mulig alternativer Laksfors camping (tlf. 415 44 093 eller e-post laksfors@online.no) eller Ner-Laksfors gård (kontakt Allan Madsen tlf. +45 225 91 567). 

Det er vanskelig å vite når på sommeren fisket er best på de ulike valdene. Vi har derfor lagt ut fiskekort for hele sesongen på alle våre vald. For å få en indikasjon på når fisket er best på akkurat dette valdet, anbefaler vi at du ser på fangststatistikk

Vefsna er i en reetableringsfase etter behandling for gyrodactylus salaris. I de kommende årene er det derfor viktig at vi forvalter elva på en ansvarlig måte og sørger for at uttaket av fisk ikke blir for høyt. Gjennom sesongen vil vi følge med på fangststatistikken for å se utviklingen og vil fortløpende vudere om vi skal legge ut flere eller redusere antall fiskekort i den enkelte sone.

Vefnsavassdragets Fiskeforvaltning SA vil også foreta en midtsesongsevaluering, hvor det kan bli innført tiltak dersom det er behov for det. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekortet er personlig og må registreres på den som skal utøve fiske. Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.

 

Desinfisering

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Mosjøen: Mosjøen camping i Campingvegen 1, 8657 Mosjøen.
  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet  inneholder Statens Vegvesens  kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

Veibeskrivelse

For å nå fiskeplassene på østsiden av elva, ta av E6 ved Laksforsen turistcafe. Se veibeskrivelse fra Mosjøen her: https://goo.gl/maps/1ETxRQQhcyw

For å nå fiskeplassene på vestsiden av elva, så kan du ta av E6 ved Grane kirke og følge Turmovegen nordover. Se forslag til veibeskrivelse her: https://goo.gl/maps/MAApqU5xagQ2

Andre aktuelle tilbud