Vefsna Vald 10 - Fallan

Velkommen til Fallan! En flott mulighet til å fiske på en av de aller beste strekningene i Vefsna.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Brodtkorb AS

Bjørn Brodtkorb

48108055

ebbrodtkorb@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Brodtkorb AS er et selskap som forvalter Brodtkorbslektens fiskerettigheter i Vefsna. Vi er opptatt av å tilby gode og varierte fiskeopplevelser til entusiastiske fiskere i alle aldere, samtidig som vi skal forvalte denne fantakstiske naturressursen på en ansvarlig og langsiktig måte. 

Vi tilbyr salg av fiskekort på mange svært gode strekninger fra Rossvoll og opp til Fellingforsen.

Dersom du er interessert i pakker for eksklusivt fiske anbefaler vi at du besøker nettsidene til Vefsna Fishing.

Fiskekvoter

  • Årskvote: maksimalt 4 avlivede laks og 4 avlivede sjøørret.
  • Døgnkvote: maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret, av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret.

Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fiskeren fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

Se forøvrig fiskereglene for Vefsna.

Mer detaljert beskrivelse

Varierte fiskeforhold, som er ypperlig både for flue- og slukfiske. Fra 2024 har grensen sør i valdet blitt justert i forholdt til tidligere sesonger. 

Her er det mulighet for å leie av overnatting ved Fallan hyttegrend. For bestilling, ta kontakt med John Kvandal ved tlf.nr. 91 83 11 38 eller ved e-post til john.kvandal@granepotet.no.

Det er vanskelig å vite når på sommeren fisket er best på de ulike valdene. Vi har derfor lagt ut fiskekort for hele sesongen på alle våre vald. For å få en indikasjon på når fisket er best på akkurat dette valdet, anbefaler vi at du ser på fangststatistikk

Vefsna er i en reetableringsfase etter behandling for gyrodactylus salaris. I de kommende årene er det derfor viktig at vi forvalter elva på en ansvarlig måte og sørger for at uttaket av fisk ikke blir for høyt. Gjennom sesongen vil vi følge med på fangststatistikken for å se utviklingen og vil fortløpende vudere om vi skal legge ut flere eller redusere antall fiskekort i den enkelte sone.

Vefnsavassdragets Fiskeforvaltning SA vil også foreta en midtsesongsevaluering, hvor det kan bli innført tiltak dersom det er behov for det. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekortet er personlig og må registreres på den som skal utøve fiske. Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.

 

Desinfisering

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet  inneholder Statens Vegvesens  kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

 

Veibeskrivelse

Kjører du fra Mosjøen kan du kjøre fylkesvei 244, Vestersidvegen, sørover forbi flyplassen for å nå disse fiskeplassene. Se denne lenken for veibeskrivelse fra Mosjøen sentrum til fiskesonen: https://goo.gl/maps/XjJon8Zst992

Kjører du sørfra kan du ta av fra E6 ved Grane kirke og følger veien nordover langs vestsiden av elva for å nå fiskeplassene. For veibeskrivelse fra Grane kirke, se denne lenken: https://goo.gl/maps/2UgAryK9E1r

Andre aktuelle tilbud