Vefsna Vald 9 – Eiterstraum vest

Her har du mulighet til å fiske på en veldig flott strekning i Vefsna. I 2018 var det ved Eiterstraum det ble fanget flest fisk og her er elva så bred at det ikke er problemer med motfiske.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Kjører du fra Mosjøen kan du kjøre fylkesvei 244, Vestersidvegen, sørover forbi flyplassen for å nå disse fiskeplassene. Se denne lenken for veibeskrivelse fra Mosjøen sentrum til fiskesonen: https://goo.gl/maps/uh25neiYMsuj79Lu9 

 

Kjører du sørfra kan du ta av fra E6 ved Grane kirke og følger veien nordover langs vestsiden av elva for å nå fiskeplassene. For veibeskrivelse fra Grane kirke, se denne lenken: https://goo.gl/maps/i1YDNxU4La8iXwKH7 

Viktige datoer


22.02.2021 kl. 09:00

Om oss

Brodtkorb AS er et selskap som forvalter Brodtkorbslektens fiskerettigheter i Vefsna. Vi er opptatt av å tilby gode og varierte fiskeopplevelser til entusiastiske fiskere i alle aldere, samtidig som vi skal forvalte denne fantakstiske naturressursen på en ansvarlig og langsiktig måte. 

 

Vi tilbyr salg av fiskekort på mange svært gode strekninger fra Rossvoll og opp til Fellingforsen. Dersom du er interessert i pakker for eksklusivt fiske anbefaler vi at du besøker nettsidene til Vefsna Fishing.

Kontakt oss

Brodtkorb AS

Bjørn Brodtkorb

48108055

ebbrodtkorb@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

  • Årskvote på maksimalt 4 avlivede laks og 4 sjøørret.
  • Døgnkvote på maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret, av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret.

Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

Se forøvrig fiskereglene for Vefsna.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Valdet har gode variasjoner i dybde og vannføring, og er godt egnet for både fluefiske og slukfiske. Det er en egen desinfiseringsstasjon på Eiterstraum øst.

 

Jernbanen går langs valdet og den beste måten å krysse denne er å ta av fra vestersidvegen og ned til parkeringsplassen ved elva. For kartbeskrivelse av hvor du skal ta av, se denne lenken: https://goo.gl/maps/uYwTKcT81h9LdSjN9. Fiskeplassene nås ved å viltgjerde sørover mot jernbanebro ved Eieråga. 

 

Det er vanskelig å vite når på sommeren fisket er best på de ulike valdene. Vi har derfor lagt ut fiskekort for hele sesongen på alle våre vald. For å få en indikasjon på når fisket er best på akkurat dette valdet, anbefaler vi at du ser på tidligere års fangststatistikk. Bla ned til "Vefsnavassdraget" og velg det valdet du er interessert i. 

 

Vefsna er i en reetableringsfase etter behandling for gyrodactylus salaris. I de kommende årene er det derfor viktig at vi forvalter elva på en ansvarlig måte og sørger for at uttaket av fisk ikke blir for høyt. Gjennom sesongen vil vi følge med på fangststatistikken for å se på utviklingen av fisket, og i løpet av fiskesesongen vil vi fortløpende vurdere om vi skal legge ut flere eller redusere antall fiskekort i den enkelte sone.

 

Vefnsavassdragets Fiskeforvaltning SA vil også foreta en midtsesongsevaluering, hvor det kan bli innført tiltak dersom det er behov for det.  

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekortet er personlig og må registreres på den som skal utøve fiske. Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.

 

Desinfisering

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet  inneholder Statens Vegvesens  kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

 

COVID-19

Det er viktig at alle fiskere overholder de regler og den veiledningen som gis av myndighetene i forbindelse med koronaviruset. Norske lakseelver har utarbeidet en oversikt over forhold fiskere bør sette seg godt inn i før fisket skal gjennomføres. Se vedlegget "Koronahensyn under laksefiske" nedenfor.

Andre aktuelle tilbud