Vassbygda - Et variert fiskeeldorado

Godt fiske i elv og stillevann etter sjøørret og laks leies ut for inntil 8 personer i kombinasjon med hytta Kalbekkvika. Et attraktivt innlandsfiske og fjellfiske på ørret og røye er også inkludert.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Plahtes Eiendommer tilbyr jakt og fiske i storslagen villmark tilrettelagt med hytter, båter og alt som hører med for en vellykket tur i utmarken.

 

Besøk vår hjemmeside www.plahte.no for å finne flere tilbud på jakt og fiske!

Kontakt oss

Plahtes Eiendommer

904 01 799

kristoffer@plahte.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning - Se gjeldende fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Eidevassdraget byr på et godt fiske etter sjøørret, sjørøye og laks, i tillegg til flotte fjellvann med feit innlandsørret. Alt dette får du tilgang til ved leie av hytta Kalbekkvika. Med Kalbekkvika som utgangspunkt har du svært mange og gode muligheter for et variert fiskeeventyr.

 

De som ønsker å fiske etter sjøørret og laks kan gjøre dette i både elv og stille vann. Det tas hvert år flere fine sjøørreter og laks i disse innsjøene. Dorging med sluk eller wobbler er effektive fiskemetoder i innsjøene, mens fluestangen er hyppigere brukt i elver og elveos. Her finner man seg til rette uansett hvilken fiskeredskap man foretrekker.

 

Innlandsfiske

Innsjøene i Eidevassdraget huser også røye og innlandsørret. Om man er ute og dorger etter sjøørret/laks på Fjellvatnet eller Storvatnet kan det like gjerne smelle på en flott brunørret. Røya i Eidevassdraget er som regel i steikfiskstørrelsen og tas gjerne på spinfiske. Godvatnet er et av de bedre fiskevannene etter innlandsørret på eiendommen. Svært god snittvekt og kvalitet på fisken.

 

Søbergsvatnet er et klassisk fjellvann med ørret av god størrelse og kvalitet. Mange av våre gjester anser dette som det beste fiskevannet i Vassbygda. Øvre og Nedre Urdstjørn er også gode fjellvatn. Det nedre vatnet har en tettere bestand som er noe mindre, men til gjengjeld mer bitevillig enn de større fiskene i Øvre Urdstjørn.

 

Hytta

Fiske inkluderer bosted på "Kalbekkvika", Plahtes Eiendommers mest komfortable hytte, med terrasse, utsikt over vannet og med bilvei helt frem til døra. Stedet passer for 6 personer, men har plass til maksimalt 9 personer ved bruk av anneks og hems. Dette er et familievennlig sted med godt fiske, vakre fossefall, rikt dyre- og fugleliv, store kalkgrotter og flere kulturminner.

 

Les mer om Kalbekkvika

 

Priser:

Fiskerett for inntil 6 personer, inklusive overnatting i hytta "Kalbekkvika", i en uke:

Perioden 8.mai - 12.juni: fra 2583,- NOK per person (16.500,- NOK)

Perioden 12.juni - 4. september: fra 3416,- NOK per person (21.500,- NOK)

 

Prisen gjelder for opptil 6 personer, og inkluderer hytteleie, oppredde senger, tilgang til ekstra hytte i fjellet, fiskerett, båt med motor i Storvatnet, Båter i flere andre vann, strøm, bensin, ved, propan etc. 

For mer enn 6 personer kommer et tillegg på 2000,- NOK per person per uke.

 

Ved booking betales et depositum. Depositum per uke er 3.500,- NOK. Resterende sum innbetales før fastsatte frister innen ankomst. Det betales for gruppen i sin helhet. Nærmere betalingsinformasjon gis ved booking.

 

Ta kontakt dersom interesse eller spørsmål.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Fisketid: Sjøørret/sjørøye: 1.6. – 14.9 Laks:15.6-17.8
  • Kvoter (sesong/per fisker): Sjøørret/sjørøye: 10 sjøørret og 10 sjørøye Laks: 3 fisk
  • Redskap: Ved markfiske skal det benyttes krok nr. 4 eller større (gjerne sirkelkrok) for å redusere sjansen for kroking i gjeller eller svelg. Det er ikke tillatt å fiske med mark etter kvoten er nådd.
  • Annet: All laks over 70cm og sjøørret over 65 cm skal gjenutsettes for å sikre tilstrekkelig antall stor gytefisk. Fisket kan fortsette etter kvotene er nådd så fremt det praktiseres «fang og slipp». Gjester ved Sagmestereidet har enerett på fiske i Eideelva og i fjorden ut til grense elv/sjø. Gjester ved Øvereidet har enerett på fiske langs vestsiden av Øvereidelva.

 

Sett deg inn i gjeldende fiskeregler innen fisket tar til. Fiskeregler finnes vedlagt

Andre aktuelle tilbud