Sjøørret og laks i eventyrlige Eidevassdraget, inklusive hytte

Godt fiske i elv og vann etter sjøørret og laks leies ut for inntil 6 personer i kombinasjon med hytta Øvereidet.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Plahtes Eiendommer tilbyr jakt og fiske i storslagen villmark tilrettelagt med hytter, båter og alt som hører med for en vellykket tur i utmarken.

 

Besøk vår hjemmeside www.plahte.no for å finne flere tilbud på jakt og fiske!

Kontakt oss

Plahtes Eiendommer

904 01 799

kristoffer@plahte.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning - Se gjeldende fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Eidevassdraget byr på et variert og godt fiske etter sjøørret, sjørøye og laks, i tillegg til flotte fjellvann med feit innlandsørret. Alt dette får du tilgang til ved leie av hytta Øvereidet. 

 

Elva ved Øvereidet er ca 150 meter lang og har stri vannføring. De aller fleste gyteområdene i vassdraget ligger i Fjellvatnet og Storvatnet slik at nesten all fisk må passere Øvereidet. Normalt oppleves et godt fiske her gjennom sesongen. Vanlig størrelse på sjøørreten er ca. 1 kg. For laks er vanlig størrelse ca 2 kg. Største fisk/sesong er typisk 5-6 kg.

 

Nedenfor hytta ligger det 4 km lange Eidevatn. Vannet er kjent for å være et av de beste sjøørretvann i regionen. Vannet er dypt de fleste steder langs land. Her er små holmer der det erfaringsmessig er gode fiskeplasser.

Der elva møter Eidevannet dannes en forlengelse av elva der det er fint å fiske med flue og sluk både fra båt og fra land. Utløpsoset i Fjellvatnet er også en fin plass for fiske.

 

For å komme til Øvereidet kjører man over Storvatnet/Fjellvatnet med båt. Dette er meget fiskerike innsjøer med oppgang av sjøørret og smålaks. Vannene inneholder også mye innlandsørret og røye. Røya er småfallen, men av bra kvalitet. Innlandsørreten er opp til 3 kg.

 

Innlandsfiske
Gjester ved Øvereidet har også fiskerett i flere gode fjell- og skogsvann med ørret og røye. 

 

Hytta

Fiske inkluderer bosted på "Øvereidet", avskjermet i naturskjønne omgivelser, og rett ved elva som forbinder Fjellvatnet med Eidevatnet. Øvereidet er en håndlaftet hytte med enkel og praktisk standard på ca 20 m2, anneks med to soverom, vedskott og utedo. Hytta har inntil 6 soveplasser men passer best for 2-4 personer.

 

Les mer om Øvereidet

 

Priser:

Fiskerett for inntil 4 personer, inklusive overnatting i hytta "Øvereidet", i en uke:

Perioden 29.mai - 12.juni: fra 3750,- NOK per person (16.000,- NOK)

Perioden 12.juni - 31.juli: fra 4500,- NOK per person (19.000,- NOK)

Perioden 31.juli - 18.september: fra 3750,- NOK per person (16.000,- NOK)

 

Prisen gjelder for opptil 4 personer, og inkluderer hytteleie, fiskerett, to båter med motor i Eidevatn, båt med motor i Storvatnet/Fjellvatnet, bensin, ved, propan etc.

For mer enn 4 personer kommer et tillegg på 2000,- NOK per person per uke.

 

Ved booking betales et depositum. Depositum per uke er 3.500,- NOK. Resterende sum innbetales før fastsatte frister innen ankomst. Det betales for gruppen i sin helhet. Nærmere betalingsinformasjon gis ved booking.

 

Ta kontakt dersom interesse eller spørsmål.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Fisketid: Sjøørret/sjørøye: 1.6. – 14.9 Laks:15.6-17.8
  • Kvoter (sesong/per fisker): Sjøørret/sjørøye: 10 sjøørret og 10 sjørøye Laks: 3 fisk
  • Redskap: Ved markfiske skal det benyttes krok nr. 4 eller større (gjerne sirkelkrok) for å redusere sjansen for kroking i gjeller eller svelg. Det er ikke tillatt å fiske med mark etter kvoten er nådd.
  • Annet: All laks over 70cm og sjøørret over 65 cm skal gjenutsettes for å sikre tilstrekkelig antall stor gytefisk. Fisket kan fortsette etter kvotene er nådd så fremt det praktiseres «fang og slipp». Gjester ved Sagmestereidet har enerett på fiske i Eideelva og i fjorden ut til grense elv/sjø. Gjester ved Øvereidet har enerett på fiske langs vestsiden av Øvereidelva.

 

Sett deg inn i gjeldende fiskeregler innen fisket tar til. Fiskeregler finnes vedlagt

Andre aktuelle tilbud