Eksklusivt fiske etter sjøørret og laks på Sagmestereidet i Bindal

Sagmestereidet er kanskje vårt beste sted for sjøørret- og laksefiske. Våre gjester har fiskerett på store områder og enerett til fiske i hele elven og utløpsosen.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Plahtes Eiendommer tilbyr jakt og fiske i storslagen villmark tilrettelagt med hytter, båter og alt som hører med for en vellykket tur i utmarken.

 

Besøk vår hjemmeside www.plahte.no for å finne flere tilbud på jakt og fiske!

Kontakt oss

Plahtes Eiendommer

904 01 799

kristoffer@plahte.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning - Se gjeldende fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Sagmestereidet er kanskje vårt beste sted for sjøørret- og laksefiske. Fiske her er kun tilgjengelig for gjester ved hytta "Sagmestereidet". Herfra har man fiskerett på store områder og enerett til fiske i hele elven og utløpsosen. Det er et typisk smålaksvassdrag og området passer best for sluk/spinner eller enhånds fluestang.

 

Gjestene ved Sagmestereidet har enerett til fiske i den 300 meter lange elva fra Eidevatnet og til sjøen. Elva ved Sagmestereidet har typisk stein- og berggrunn med kulper for markfiske og stryk for fluefiske. Der elva møter sjøen dannes en forlengelse av elva slik at grensen mellom elv og sjø er 500 meter utenfor elveutløpet. Her er det fine forhold for flue, mark- og slukfiske både fra land og fra båt.

Størrelse på sjøørreten er ca 1 kg. For laks er vanlig størrelse ca 2 kg. Største fisk/sesong er typisk 5-6 kg. Største kjente fisk tatt i elva: Laks: 13.3 kg, Sjøørret: 9.2 kg. Ca. 80% av fangsten er sjøørret.

 

På oversiden av hytten ligger det 4 km lange Eidevatn. Vannet er kjent for å være et av de beste sjøørretvann i regionen. Vannet er dypt de fleste steder langs land. Her er holmer og skjær der det erfaringsmessig er gode fiskeplasser. Det blir ofte fisket med amerikaner, dorging med flue eller dorging med mark. Tre båter med motor tilgjengelig i Eidevatn.

 

Innlandsfiske
Fiskerett gjelder også for en rekke skog- og fjellvann i området som huser brunørret. 

 

Hytta

Fiske inkluderer bosted på "Sagmestereidet", en hyggelig på ca 35 m2 og et anneks på 15 m2 med god standard. Sagmestereidet ligger ytterst i Eidevassdraget mot Harangsfjorden. Hytta ligger i utkant av et av Norges største barskogvernområder. Dette er et helt spesielt område både når det kommer til natur og fiske. Nærmeste nabo er hytta Øvereidet, 4 km unna. Adkomst er med båt, men vi ordner skyss med båt frem til hytta. Stedet passer for 4-6 personer.

Les mer om Sagmestereidet

 

Priser:

Fiskerett for inntil 6 personer, inklusive overnatting i hytta "Sagmestereidet", i en uke:

Perioden 15.mai - 29.mai: fra 3250,- NOK per person (21.500,- NOK)

Perioden 29.mai - 3.juli: fra 7250,- NOK per person (46.000,- NOK)

Perioden 3.juli - 17.juli: fra 6000,- NOK per person (38.000,- NOK)

Perioden 17.juli - 14.august: fra 4667,- NOK per person (29.500,- NOK)

Perioden 14.august - 4. september: fra 3250,- NOK per person (20.500,- NOK)

 

Prisen gjelder for opptil 6 personer, og inkluderer hytteleie, båtskyss til hytta, ferdig oppredde senger, fiskerett, tre båter med 5 hp motorer i Eidevann, båt med 20Hp i fjorden, bensin, ved, propan etc.

For mer enn 6 personer kommer et tillegg på 2000,- NOK per person per uke.

 

Ved booking betales et depositum. Depositum per uke er 3.500,- NOK. Resterende sum innbetales før fastsatte frister innen ankomst. Det betales for gruppen i sin helhet. Nærmere betalingsinformasjon gis ved booking.

 

Ta kontakt dersom interesse eller spørsmål.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Fisketid: Sjøørret/sjørøye: 1.6. – 14.9 Laks:15.6-17.8
  • Kvoter (sesong/per fisker): Sjøørret/sjørøye: 10 sjøørret og 10 sjørøye Laks: 3 fisk
  • Redskap: Ved markfiske skal det benyttes krok nr. 4 eller større (gjerne sirkelkrok) for å redusere sjansen for kroking i gjeller eller svelg. Det er ikke tillatt å fiske med mark etter kvoten er nådd.
  • Annet: All laks over 70cm og sjøørret over 65 cm skal gjenutsettes for å sikre tilstrekkelig antall stor gytefisk. Fisket kan fortsette etter kvotene er nådd så fremt det praktiseres «fang og slipp». Gjester ved Sagmestereidet har enerett på fiske i Eideelva og i fjorden ut til grense elv/sjø. Gjester ved Øvereidet har enerett på fiske langs vestsiden av Øvereidelva.

 

Sett deg inn i gjeldende fiskeregler innen fisket tar til. Fiskeregler finnes vedlagt

Andre aktuelle tilbud