Laksefiske i Toåa i Todalen

Toåa i Todalen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal og har en lakseførende strekning på ca åtte km.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Todalen elveeigarlag

Tove Talgø Brøndbo

+47 920 57 363

tove.talgo@talgo.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Toåa  har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Elva renner stort sett i nordvestlig retning og får sitt tilløp fra flere elver. Her kan nevnes sideelvene Neåa, Nauståa, Romåa, Bjøråa, Raudåa og Haukåa som er de største sideelevene som renner ned i Toåa. Toåa renner ut i Todalsfjorden som senere går over til Stangvikfjorden og videre går den over til Halsafjorden.

Toåa er et middels stort vestlandsvassdrag. Elva ligger i et naturskjønt område hvor det er et aktivt landbruk, og hvor elva renner gjennom et vakkert kulturlandskap. Kulturlandskapet er omkranset av frodige lier som går over i høye fjell.

Dagens fisketilbud for allmennheten er svært godt, da alle har muligheter for å kjøpe fiskekort som gir rett til å fiske i store deler av elva. Det selges sesong-, uke- og døgnkort. Prisene på fiske har vært lave, og det har vært godt om plass for fiskerne.

Det er gjort en god del tilretteleggingstiltak for å bedre fiske i Toåa. Dette er tiltak som bygging av terskler, rydding av stier for å bedre adkomsten til elva. De fleste av hølene er merket med skilt hvor navnet på hølene står skrevet.

Toåavassdraget har eit naturleg nedbørsfelt på om lag 251 km2, og av dette er 44 km2 overført til Driva i samband med Driva-utbygginga. Middels vassføring etter regulering er 6,4 m3/s på årsbasis, mens middels vassføring i sommarmånadene er 12,4 m3/s. Vass-temperaturen er sjeldan over 15 grader C. Derfor kan elva verta karakterisert som ei næringsfattig, sommarkald elv.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.