Vefsna Vald 3 - Rossvoll

Velkommen til Rossvoll! Her kan du fiske på gode strekninger som egner seg til et variert fiske. Her er det også gratis fiske for ungdom!

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Brodtkorb AS

Bjørn Brodtkorb

48108055

ebbrodtkorb@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Brodtkorb AS er et selskap som forvalter Brodtkorbslektens fiskerettigheter i Vefsna. Vi er opptatt av å tilby gode og varierte fiskeopplevelser til entusiastiske fiskere i alle aldere, samtidig som vi skal forvalte denne fantakstiske naturressursen på en ansvarlig og langsiktig måte. 

Vi tilbyr salg av fiskekort på mange svært gode strekninger fra Rossvoll og opp til Fellingforsen. Dersom du er interessert i pakker for eksklusivt fiske anbefaler vi at du besøker nettsidene til Vefsna Fishing.

Fiskekvoter

  • Årskvote: maksimalt 4 avlivede laks og 4 avlivede sjøørret.
  • Døgnkvote: maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret, av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret.

Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fiskeren fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

Se forøvrig fiskereglene for Vefsna.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Valdet er godt egnet både for sluk- og fluefiske. Fluefiske fra land er spesielt godt egnet ved Langøra og ved Rossvollholmen.

Brodtkorb AS ønsker å legge til rette for at barn og ungdom som er interessert i laksefiske får muligheten til å teste og videreutvilke sin interesse ved gode fiskeplasser i Vefsna. Vi har derfor laget et eget fiskekort, som er tilgjengelig for alle som er under 18 år. Fiskekortet er gratis, men se egne vilkår under "fiskeregler" lenger ned på siden.

Det er vanskelig å vite når på sommeren fisket er best på de ulike valdene. Vi har derfor lagt ut fiskekort for hele sesongen på alle våre vald. For å få en indikasjon på når fisket er best på akkurat dette valdet, anbefaler vi at du ser på fangststatistikk

Vefsna er i en reetableringsfase etter behandling for gyrodactylus salaris. I de kommende årene er det derfor viktig at vi forvalter elva på en ansvarlig måte og sørger for at uttaket av fisk ikke blir for høyt. Gjennom sesongen vil vi følge med på fangststatistikken for å se utviklingen og vil fortløpende vudere om vi skal legge ut flere eller redusere antall fiskekort i den enkelte sone.

Vefnsavassdragets Fiskeforvaltning SA vil også foreta en midtsesongsevaluering, hvor det kan bli innført tiltak dersom det er behov for det. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekortet er personlig og må registreres på den som skal utøve fiske. Fiskeren bes om å sette seg grundig inn i reglene, da kjøp av fiskekort anses som en aksept av at man skal følge reglene.

Tilleggsvilkår for ungdomskortet: Når barn og ungdom med ungdomskort fisker, skal det være en person over 18 år på stedet, som er ansvarlig for at fisket utøves på en sikker og forsvarlig måte. Dersom det ikke er en person over 18 år i kortholderens følge, skal fikset opphøre umiddelbart. Fiskeoppsynet kan kontrollere at kortholder har med seg en person over 18 år. Det er kun tillatt å registrere seg for ett kort per person per dag. Fiskekortet skal registreres på ungdommen som skal fiske. Kort som registreres i foresattes (eller andres) navn vil bli slettet og man vil bli bedt om å registrere korrekt navn. 

 

Desinfisering

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres før det benyttes i Vefsna. Desinfisering er gratis og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har satt opp tre desinfiseringsstasjoner, en i Mosjøen, en i Grane og en i Hattfjelldal. 

  • Mosjøen: Mosjøen camping i Campingvegen 1, 8657 Mosjøen.
  • Trofors: Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet  inneholder Statens Vegvesens  kontrollstasjon og Grane maskinlag.
  • Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.

Veibeskrivelse

Ved Olderskog i Mosjøen kan man kjøre langs skogsveien for å komme til fiskeplassene i denne sonen. Parkering tilgjengelig ved Langøra og ved enden av veien. Se denne lenken for veibeskrivelse fra Mosjøen sentrum til fiskeplassene.

Andre aktuelle tilbud