Laksefiske Mandalselva Øvre Holum

Laksefiske i Mandalselva på Holmesland, Hauge og Øvre Nøding

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Mandalselva Øvre Holum er et samarbeid mellom 3 fiskerier øverst i Holum i Mandal kommune. Vi tilbyr fiske i 9 forskjellige soner beliggende på begge sider av elva og med forskjellig type strandlinje. Det er gapahuk ved flere av sonene og noen av sonene har også mulighet for camping/telt i direkte tilknytning til sonene.

NB! WEBSALGET STARTER 15.02.2021 KLOKKA 09.00

Kontakt oss

Mandalselva Øvre Holum

Lars Gunnar Andersen / Olaf K. Holmesland / Hallvard Hauge

992 06 518 / 957 20 307 / 902 66 599

lars@haugelaks

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

2 laks og 2 sjøørret per fisker per døgn.

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til laks- og sjøørretfiske i Mandalselva i Øvre Holum. Vi tilbyr fiske i 9 forskjellige soner som totalt strekker seg over ca. 2 km elvestrekning på begge sider av elva på Hauge, Holmesland og Øvre Nøding. Holmeslandsonene ligger på vestsida av elva. Haugesonene og sone Øvre Nøding ligger på østsida av elva.

Fiskekort:

Fiskekort kjøpes direkte i Inatur sin webshop. Se link til de forskjellige sonene lenger opp på denne siden.

Fiskekort kan også kjøpes over disk hos Møll Bensinstasjon. Her er det også annledning til å få utført desinfisering av utstyr.

Vi tilbyr følgende kort avhengig av sone:

Dagskort: Gjelder fra klokken 18.00 til klokken 17.59 neste dag. Gjelder for 1 person. Hvis dere er flere som skal fiske må du kjøpe flere kort for samme dag.

Gruppekort: Samme gyldighet som dagskort, men her kjøper du alle kortene for en sone for samme dag. Forutsetter at alle kortene er tilgjengelige.

Årskort: Kun Hauge D. Gjelder fra 01.06.19 klokken 00.00 til 31.08.19 klokken 23.59.

Holmesland B er inkludert båt.

1.junikortet: gjelder 1. juni  klokka 00.00 - 17.59. Hvis dere er flere som skal fiske må du kjøpe flere kort for samme dag. 

Fiskeravgift:

Alle over 18 år må betale fiskeravgift. Mere informasjon om fiskeravgift og betalingsløsning finner du under linken fiskeravgift.

Overnatting:

For Haugesonene er det felles opstillingsplass for telt eller vogn/bobil. Opstillingsplassen ligger i tilknytning til sone Hauge A. Her er det også enkelt toalett og benkebord.

Sone Holmesland A har mulighet for teltopstilling i tilknytning til sonen. Holmesland A, C og P og Hauge B og C har gapahuk og toalett med enkel standard.

Det er også mulig å bestille overnatting i leiligheter på Hauge. Kontaktperson for bestilling av leiligheter er Jorunn Eikså Hauge, Telefon 916 04 994 eller Hallvard Hauge, Telefon 902 66 599,  e-post: hallvha2@online.no. Denne overnattingen er uavhengig av fiske/soner. 

Laksebørs

Vannføring

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

FISKEREGLER - Utdrag (fullstendige regler på www.mandalselva.no)

Fisketider:
01.06 klokken 00.01 - 31.08 klokken 23.59

Dagskort og gruppekort 1. juni gjelder fra 1. juni klokka 18.00 - 2. juni klokka 17.59.

1.junikortet gjelder 1. juni  klokka 00.00 - 17.59.  

NB! Det vil foretas midtsesongevaluering (25. juli). Sesongen vil kunne utvides til 15.09. Øvrige konsekvenser av midtsesongsevaluering vil finnes på www.mandalselva.no

Kvoter:
Døgnkvote på 2 laks pr fisker
Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

Sesongkvote på laks per fisker er 50 kg. Vil kunne opphøre ved positiv midtsesongevaluering.

Krav til rapportering:
• Fangst, dato og vekt
• Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
• Innsats (fiskedøgn)
Sesongkort:
• Rapportere fangst på ditt fiskekort
• Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

Ved brudd på fiskeregler, kvoter, redskap, desinfisering m.m. kan fiskeoppsynet utstede gebyr på kr 2000,-. Grove eller gjentatte overtredelser vil kunne medføre anmeldelse og utestengelse fra elva.

 Fangstrapportering utføres på https://www.inatur.no/fangstrapport eller via link tillsendt i teksmelding eller på e-post