Divielva Laksefestival - 14.-15. august 2020

Fjerde utgave av Divielva Laksefestival med fiskekonkurranse lørdag 15.august 2020. Eneste muligheten til å fiske etter laks i Divielva dette døgnet.

Arter

  • Laksefiske

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


26.06.2020 kl. 09:00

Om oss

Kontakt oss

UL Håpet

Lars Frihetsli

91622026

frilars@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegresning som fastsatt for Målselvvassdraget av SUM (se fiskeregler).

Mer detaljert beskrivelse

Divielva laksefestival arrangeres for fjerde gang i 2020. Arrangør er ungdomslaget i Dividalen UL Håpet. Det er en fiskekonkurranse med plass til 120 deltagere (100 voksenkort og 20 barnekort opp tom. 16 år), der fisket vil foregå i Divielva mellom "Tronga" og nedre Divifoss (se kart). Dette vil være eneste mulighet til å fiske i Divielva dette døgnet innenfor fiskeområdet som er avmerket i kartet. Festivalen arrangeres med utgangspunkt i ungdomshuset i Dividalen hvor det vil være registrering, kafesalg, premieutdeling og afterfish, parkering, festivalcamp mm. 

 

Arrangementet starter fredag 14. august med registrering, infomøte, trekking av fiskesone. Infomøte er obligatorisk for deltagere i fiskekonkurransen. Selve fiskekonkurransen starter lørdag og gjennomføres i to "omganger". Første omgang i perioden 06.00-11.00 og andre omgang i perioden 13.00-18.00. Elva deles i soner og det trekkes fiskesoner blant deltagerne, ingen fisker i sammes sone i begge omgangene. Nærmere beskrivelse og kart blir gitt på infomøtet fredag 14. august. Etter fiskeslutt blir det premieutdeling, afterfish og lyging utover kvelden.

 

Det settes opp 10 premier. En for største laks, en for største ørret, en for største harr og i lagkonkurransen.Påmelding til lagkonkurransen gjøres i sekretæriatet fredag 16. august og hvert lag skal bestå av 2-4 deltagere. Påmeldingsavgift er kr 200 per lag. Premiering i lagkonkurransen etter mest kg fisk uavhengig av art (laks, ørret og harr). Resterende seks premier trekkes blant deltagerne.

 

Premier publiseres fortløpende på facebooksida til Divielva Laksefestival.

 

https://www.facebook.com/groups/1798255600487505/

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskereglene følger Samarbeidsutvalet for Målselvvassdraget sine regler (se vedlegg) med tre unntak:

 

- Det er ikke tillatt å fiske fra båt.

- Det kun tillatt å benytte en trebble-krok per fiskeredskap.

Andre aktuelle tilbud