Divielva Laksefestival 4.-6.august. 2023

Divielva Laksefestival med fiskekonkurranse lørdag 5.august. Salg av grillmat, rømmegrøt mm. Festivalcamp og "afterfish" (se info under beskrivelse)

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Viktige datoer


15.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

UL Håpet

Lars Frihetsli

91622026

frilars@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Om selger

Arrangerese av ungdomslaget Håpet som er lokalisert i Dividalen.

Fiskekvoter

Kvotebegresning som fastsatt for Målselvvassdraget av SUM (se fiskeregler).

Mer detaljert beskrivelse

Divielva laksefestival arrangeres for syvende gang i 2023. Arrangør er ungdomslaget i Dividalen UL Håpet. Det er en fiskekonkurranse med plass til 120 deltagere, der fisket vil foregå i Divielva mellom Nesvik og nedre Divifoss (se kart). Dette vil være eneste mulighet til å fiske i Divielva dette døgnet innenfor fiskeområdet som er avmerket i kartet. Festivalen arrangeres med utgangspunkt i ungdomshuset i Dividalen hvor det vil være registrering, kafesalg, premieutdeling og afterfish, parkering, festivalcamp mm. 

 

Arrangementet starter fredag 4.august med registrering, infomøte, trekking av fiskesone. Infomøte er obligatorisk for deltagere i fiskekonkurransen. Selve fiskekonkurransen starter lørdag og gjennomføres i to "omganger". Første omgang i perioden 06.00-11.00 og andre omgang i perioden 13.00-18.00. Elva deles i to soner og det trekkes fiskesoner blant deltagerne, ingen fisker i samme sone i begge omgangene. Nærmere beskrivelse og kart blir gitt på infomøtet fredag 4.august. Etter fiskeslutt blir det premieutdeling, afterfish og lyging utover kvelden.

 

Det settes opp minst 10 premier. En for største laks, en for største ørret, en for største harr og i lagkonkurransen.Påmelding til lagkonkurransen gjøres i sekretæriatet fredag 4.august og hvert lag skal bestå av 2-4 deltagere. Påmeldingsavgift er kr 200 per lag. Premiering i lagkonkurransen etter mest kg fisk uavhengig av art (laks, ørret og harr). Resterende premier trekkes blant deltagerne. Trekkepremiene må hentes i løpet av premieutdelinga.

NB! Alle må fremvise betalt fisketrygdavgift for anadrome vassdrag ved innmelding/oppmøte fredag.

 

 

 

 

For nyheter og oppdateringer følg med på Divielva Laksefestivalens facebookside

https://www.facebook.com/groups/1798255600487505/

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskereglene følger Samarbeidsutvalet for Målselvvassdraget sine regler (se vedlegg) med ett unntak:

 

- Det er ikke tillatt å fiske fra båt.

https://lakseelver.no/nb/news/2022/04/fiskebestemmelser-2023 

Se link under for oppdaterte fiskeregler etter midtsesongsevaluering 25. juli:

Målselva | Norske Lakseelver

Gode fisketips

Ikke for gammelt og ikke for ferskt .......

Andre aktuelle tilbud