Laksefiske i Kvina, Egenes gard

Fisk i en av Norges mest produktive høler! Velkommen til fiske i vakre omgivelser ved Egenes gard.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


31.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Egenes Laksefiske

Samuel Egenes

4738350686

samuel.egenes@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Egenes gard ligg i dalbotnen, på vestsida av Kvina. Lyding er grannegard i nord, og heile vestsida av elva er Egenes-jord til bytet med Gullestad i sør. I vest byter Egenes med Tjellås, og elva er naturleg grense i aust.

Ein del av garden stikk ut som eit nes i elva. Som namnet fortel, har dette neset ein gong vore kledd med eikeskog. Det same gardsnamnet finn ein att både i Lyngdal og Nes. Les mer om garden og om Kvinesdal på Kvinesdal.no

Fiskekvoter

Døgnkvoten er på til sammen 1 laks og 1 sjøaure for hele Kvina m/Litlåna. Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver påbegynte dato for sesongkort. Når en fisker har nådd døgnkvoten for laks skal fisket opphøre.
Sesongkvoten blir definert som det totale antall anadrome laksefisk (laks eller sjøaure) som hver fisker kan avlive i løpet av fiskesesongen. Sesongkvoten er på 10 laks, kun 5 laks over 5 kg (80cm) og 15 sjøaure. Når sesongkvoten for laks er oppnådd skal fisket avsluttes for sesongen.
Oppdrettslaks inngår i kvoten til laks.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

               Velkommen til Egenes for start på fiskesesongen 2024.

 

    Fisket på Egenes ligger på vestsida av Kvina og strekker seg til ned til Gullestad,- Valdet avsluttes der et fjell går ut i Kvennhushølen,- der den gamle kraftstasjonen hadde sitt utløp innerst i bukta.  2900 meter med fiskestrekning.  Innkjøringen til garden er fra veien til Knaben, 4 km nord for Liknes i Vest-Agder. Se eget kart på nettsiden. Fiskekortene selges på nettsiden som regel, men det  er bare her, på denne siden, du kan kjøpe fiskekort for dette området om du ikke har tilgang til datamaskin.

    Kvina var ei betydelig elv for laksefiske i gamle dager. Nærhet til England og Stavanger gjorde fisket her attraktivt for engelske laksefiskere, og var den nest best betalte elva i Norge etter Namsen. Den lakseførende strekningen var på bare 1,5 mil og elva lider under lange varme somrer og flere reguleringer, helt fra tidlig i forrige århundre. Nå er Kvina utvidet med 3 nye mil elvestrekning, etter at det er bygget kraftstasjon i Rafossen og innstallert laksetrapp på samme sted.  Det vil ta tid før det er etablert en ny stamme overfor Rafossen med den lille vannføring som aktørene prøver å få aksept for som minstevannføreing.  I dette spillet er det pengene som rår, og vi ser lite til det grønne skifte i forvaltningen av vassdragene i Norge.

    På gode dager kan Kvina fremdeles leve opp til sitt gamle rykte. Under slike forhold er det ingen elv som det er lettere å få fisk i enn her,-  for med sine dype, kjølige høler blir laksen stående lenge på standplassene.  Elvevannet har blitt fullkalket siden 1994, og har en fin brun farge som er ideell for sportsfiske.

  Alle fiskestrekningene med sine djupe høler gjennom valdet, har alltid vært gode plasser for å fange storlaks.   Dersom du er her for første gang er det kanskje interessant å vite at hølen nedenfor hengebrua holder storlaks gjennom hele sesongen.  Den største laksen som ble tatt her i 2023 var på 9,7 kg. Totalfangsten i fjor var på 14 laks over 3 kg  - fangstene varierer med vannføringen, og oppgangen av ny fisk.

    Gjennom årets sesong, må vi holde på den gode trenden myndighetene har innført,-  og holde god avstand til andre fiskere, slik at alle kan få et pusterom langs elva, og kanskje være en erfaring rikere når de reiser her ifra.  Endringer i gamle vaner og rutiner ser ut til å måtte fortsette lenger inn i fremtiden,- og kan komme til å endre samfunnet fra grunnen av for alltid.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Vi ønsker et ordnet og forutsigbart fiske, og alle må følge regelen om å flytte seg nedover elva når noen nærmer seg ovenfra, såkalt bevegelig fiske. 
 • En venter at fiskeren setter seg inn i de uskrevne lovene som gjelder for laksevassdrag i Norge, slik at fisket kan gå stille og rolig for seg.
 • Du skal aldri gå inn foran en som allerede har begynt å fiske.
 • Kjøring med firehjuling over innmark for å komme frem til fiskeplassen, er ikke tillatt.
 • Fiskerne må benytte de faste parkeringsplassene som finnes ved enden av kommunal vei.
 • Det er viktig at du rapporterer fangst så nøyaktig som mulig,- innen en dag- med gardsnavn og fiskeplass, om det er kjent. Vi har en gul postkasse på egen oppslagstavle, hvor en kan legge meldinger med tips og lignende.
 • På forlangende forevises kortet til vakter, innehavere av gyldig fiskekort og grunneiere.  Du har også et ansvar for at andre som fisker sammen med deg, skal trives langs elva.
 • Sesongen starter 1. juni kl. 0000 og avsluttes den 15. august kl. 2400.  Dersom sesongen blir utvidet i løpet av sommeren, vil sesongkoret gjelder også for den siste utvidelsen av fisketiden.  Fangstkvoten for ett døgn er på 1 laks og 1 sjøaure for hele Kvina.  Årsuttak pr. fisker er 10 laks og 15 sjøaurer. 5 laks over 5 kg, totalt. Det er nattestenging 1. juni fra kl. 0100 til kl.0600.  Dette gjelder også for resten av sesongen og fiske  avsluttes hver dag fra kl. 0100 til 0600.  Det vil si at for de som er med på åpningen av fiskesesongen kan derfor fiske en time før nattestengningen trer i kraft.
 •  Med ønske om en god fiskesesong!

 

 

P.s. Mer utfyllende fiskeregler kan du finne på  Kvina Elveeierlag fellesforvaltningens sin nettside.

Veibeskrivelse

Innkjøringen til Egenes starter ca. 4 km nord for Liknes sentrum, på Fv. 465 mot Knaben. Fra 50 meter nedfor brua strekker fiskevaldet seg videre mot Gullestad på vestsiden av Kvina og ender der Killefossen går over i Kvennhushølen.