Laksefiske i Kvina, Egenes gard.

Fisk i en av Norges mest produktive høler! Velkommen til fiske i vakre omgivelser ved Egenes gard.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Innkjøringen til Egenes starter ca. 4 km nord for Liknes sentrum, på Fv. 465 mot Knaben. Fra 50 meter nedfor brua strekker fiskevaldet seg videre mot Gullestad på vestsiden av Kvina og ender der Killefossen går over i Kvennhushølen.

Viktige datoer


28.05.2021 kl. 09:00

Om oss

Egenes gard ligg i dalbotnen, på vestsida av Kvina. Lyding er grannegard i nord, og heile vestsida av elva er Egenes-jord til bytet med Gullestad i sør. I vest byter Egenes med Tjellås, og elva er naturleg grense i aust.

Ein del av garden stikk ut som eit nes i elva. Som namnet fortel, har dette neset ein gong vore kledd med eikeskog. Det same gardsnamnet finn ein att både i Lyngdal og Nes. Les mer om garden og om Kvinesdal på Kvinesdal.no

Kontakt oss

Egenes Laksefiske

Samuel Egenes

4738350686

samuel.egenes@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvoten er på til sammen 1 laks og 1 sjøaure for hele Kvina m/Litlåna. Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver påbegynte dato for sesongkort. Når en fisker har nådd døgnkvoten for laks skal fisket opphøre.
Sesongkvoten blir definert som det totale antall anadrome laksefisk (laks eller sjøaure) som hver fisker kan avlive i løpet av fiskesesongen. Sesongkvoten er på 15 laks, kun 7 laks over 5 kg (80cm) og 15 sjøaure. Når sesongkvoten for laks er oppnådd skal fisket avsluttes for sesongen.
Oppdrettslaks inngår i kvoten til laks.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Sesongstart 2021 – Vekommen til Egenes og laksefiske.

 

    Dersom du ikke har vært her før, er det kanskje interessant å vite at hølen nedenfor hengebrua holder storlaks gjennom hele sesongen. Alle fiskestrekningene med sine djupe høler gjennom valdet, har alltid gode plasser for å fange storlaks.  Den største laksen som ble tatt her i 2020 var på 9,3 kg. Totalfangsten i fjor var på 16 laks over 3 kg, og 2 sjøaurer. Men fangstene varierer med vannføringen, og oppgangen av ny fisk.

 

Fisket på Egenes ligger i sin helhet på vestsida av Kvina og strekker seg til Gullestad,- 2900 meter med fiskestrekning. Innkjøringen er fra veien til Knaben, 4 km nord for Liknes i Vest -Agder. Se eget kart på nettsiden. Det er bare her, på denne siden, du kan kjøpe fiskekort for dette området.

Valdet avsluttes der en fjell går ut i Kvennhushølen, kraftstasjonen har sitt utløp innerst i bukta.

 

Kvina var ei betydelig elv for laksefiske i gamle dager. Nærhet til England og Stavanger gjorde fisket her attraktivt for engelske laksefiskere og var den nest best betalte elva i Norge etter Namsen. Den lakseførende strekningen er bare 1,5 mil og elva lider under lange varme somrer og flere reguleringer, helt fra tidlig i forrige århundre.

På gode dager kan Kvina fremdeles leve opp til sitt gamle rykte. Under slike forhold er det ingen elv som det er lettere å få fisk i enn her, for med sine dype, kjølige høler blir laksen stående lenge på standplassene. Elvevannet har blitt fullkalket siden 1994 og har en fin brun farge som er ideell for sportsfiske.

 

Gjennom årets sesong med coronaepedemien som bakteppe, må vi holde oss til den gode trenden myndighetene har innført, og ikke oppholder oss i klynger, men holde god avstand til andre fiskere, slik at alle kan få et pusterom langs elva og kanskje være en erfaring rikere når de reiser her i fra. Endringer i gamle vaner og rutiner ser ut til å måtte fortsette i uoverskuelig fremtid. Og kan komme til å endre samfunnet fra grunnen av for alltid.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Vi ønsker et ordnet og forutsigbart fiske, og alle må følge regelen om å flytte seg nedover elva når noen nærmer seg ovenfra, såkalt bevegelig fiske. 
 • En venter at fiskeren setter seg inn i de uskrevne lovene som gjelder for laksevassdrag i Norge, slik at fisket kan gå stille og rolig for seg.
 • Du skal aldri gå inn foran en som allerede har begynt å fiske.
 • Kjøring med firehjuling over innmark for å komme frem til fiskeplassen, er ikke tillatt.
 • Fiskerne må benytte de faste parkeringsplassene som finnes ved enden av kommunal vei.
 • Det er viktig at du rapporterer fangst så nøyaktig som mulig,- innen to dager- med gardsnavn og fiskeplass, om det er kjent. Vi har en gul postkasse på egen oppslagstavle, hvor en kan legge meldinger med tips og lignende.
 • På forlangende forevises kortet til vakter, innehavere av gyldig fiskekort og grunneiere.  Du har også et ansvar for at andre som fisker sammen med deg, skal trives langs elva.
 • Sesongen starter 1. juni kl. 0000 og avsluttes den 15. august kl. 2400.  Fangstkvoten for ett døgn er på 1 laks og 1 sjøaure for hele Kvina.  Årsuttak pr. fisker er 15 laks og 15 sjøaurer. 7 laks over 5 kg, totalt. Det er nattestenging fra kl. 0200 til kl.0600
 • Vi har en lett tilgjengelig desinfiseringsstasjon. Den er delvis selvbetjent og kan brukes ved å hente blankett og betale kr.100,00 som sammen med opplysninger om fiskerens navn, legges i gul postkasse på oppslagstavle på stedet. Å desinfisere vadere og utstyr når en reiser fra garden kan være minst like viktig for å hindre overføring av levende organismer til andre vassdrag. Dette kan du gjøre her og er inkludert i prisen. Reinslighet er en dyd vi er kjent for her i landet. La oss ta vare på dette inntrykket.

 

 Med ønske om en god fiskesesong!