Laksefiske i Kvina, Egenes gard.

Fisk i en av Norges mest produktive høler! Velkommen til fiske i vakre omgivelser ved Egenes gard.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Innkjøringen til Egenes starter ca. 5 km nord for Liknes sentrum, på Fv. 465 mot Knaben. Fra 50 meter nedfor brua strekker fiskevaldet seg videre mot Gullestad på vestsiden av Kvina og ender der Killefossen går over i Kvennhushølen.

Om oss

Egenes gard ligg i dalbotnen, på vestsida av Kvina. Lyding er grannegard i nord, og heile vestsida av elva er Egenes-jord til bytet med Gullestad i sør. I vest byter Egenes med Tjellås, og elva er naturleg grense i aust.

Ein del av garden stikk ut som eit nes i elva. Som namnet fortel, har dette neset ein gong vore kledd med eikeskog. Det same gardsnamnet finn ein att både i Lyngdal og Nes. Les mer om garden og om Kvinesdal på Kvinesdal.no

Kontakt oss

Egenes Laksefiske

Samuel Egenes

4738350686

s.egenes@agder.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvoten er på til sammen 2 laks og 2 sjøaure for hele Kvina m/Litlåna. Kvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet eller hver påbegynte dato for sesongkort. Når en fisker har nådd døgnkvoten for laks skal fisket opphøre.
Sesongkvoten blir definert som det totale antall anadrome laksefisk (laks eller sjøaure) som hver fisker kan avlive i løpet av fiskesesongen. Sesongkvoten er på 10 laks , kun 5 laks over 5 kg (80cm) og 10 sjøaure. Når sesongkvoten for laks er oppnådd skal fisket avsluttes for sesongen.
Oppdrettslaks inngår i kvoten til laks.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fisk i en av Norges mest produktive høler! -  På vestsida av Kvina, ca. 5 km nord for Liknes i Vest-Agder ligger Egenes,- ganske usjenert og fredelig og venter på nye laksefiskere med store forventninger.  Er du optimist av natur kan du få en ledig plass i statistikken for 2019, før du aner det.  Valdet strekker seg videre 3 km nedover til Gullestad, med mange muligheter for å finne det du leter etter.  I 2018 ble det tatt 23 lakser på vår side, men fangstene varierer med vannføringen.  Den største laksen som ble tatt i fjor var på 8,2 kg.  Laksen er svært viktig for kommunen og 2019 er valgt til Villaksen år.  Vi får håpe at mer oppmerksomhet rundt dette vil bidra til bedre forhold for fiskebestanden og miljøet vi er opptatt av.

   

Kvina var ei betydelig elv for laksefiske i gamle dager. Nærhet til England og Stavanger gjorde fisket her attraktivt for engelske laksefiskere og var den nest best betalte elva i Norge etter Namsen. Den lakseførende strekningen er bare 1,5 mil og elva lider under lange varme somrer og flere reguleringer, helt fra tidlig i forrige århundre.

 

På gode dager kan Kvina fremdeles leve opp til sitt gamle rykte. Under slike forhold er det ingen elv som det er lettere å få fisk i enn her, for med sine dype, kjølige høler blir laksen stående lenger på standplassene. Elvevannet har blitt fullkalket siden 1994 og har en fin brun farge som er ideęll for sportsfiske.

 

Kampen om elvevannet har hardnet til i de siste årene. Vi er inne i ei skjebnetid for laksebestanden.  Av og til kan en få inntrykk av at det er bare de ekte laksefiskerne som skjønner verdien av ei stabil og betydelig vannføring. Det er levert uttale i flere store utbygningsaker. I det siste har utbyggingen av Rafosssen fått mer spalteplass i media.  Vi har ment at vi skulle beholde mer vann i fossen som sommervannføring for turistene, at Kommunen eller Elveeierlaget skulle ha ansvaret for observatoriet i laksetrappa og å flytte kraftstasjonen 100 meter mot øst for ikke å ødelegge de fine svabergene som omkranser Lydingvika.  Men kraftselskapet har ført en aggressiv og brutal prosess som overkjører grunneierne og gjør uopprettelig skade i elvelandskapet i det som er selve signatur-landskapet for Kvinesdal kommune.  Rafossen er ett særdeles vakkert skue,- som må tas vare på og hegnes om av alle som bor i bygda, enten de er politikkere eller vanlige folk.  For turistene er dette en særverdighet av de skjelne.  Nå er det bare tiden som vil vise om miljøet vil telle mer i dag enn det gjorde i 1960-årene, og laksen kan fortsette sin årlig vandring opp Kvina,- også i fremtida. 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

  • Vi ønsker et ordnet og forutsigbart fiske, og alle må følge regelen om å flytte seg nedover elva når noen nærmer seg ovenfra, såkalt bevegelig fiske. 
  •  En venter at fiskeren setter seg inn i de uskrevne lovene som gjelder for laksevassdrag i Norge, slik at fisket kan gå stille og rolig for seg.
  •  Du skal aldri gå inn foran en som allerede har begynt å fiske.
  • Det er viktig at du rapporterer fangst så nøyaktig som mulig,- innen to dager- med gardsnavn og fiskeplass, om det er kjent. Vi har en gul postkasse på egen oppslagstavle, hvor en kan legge meldinger og tips og lignende.
  • På forlangende forevises kortet til vakter, innehavere av gyldig fiskekort og grunneiere.  Du har også et ansvar for at andre som fisker sammen med deg, skal trives langs elva.
  • Sesongen starter 1. juni kl. 0600 og avsluttes den 31. august kl. 2400.  Fangstkvoten for ett døgn er på 2 laks og 2 sjøaurer for hele Kvina.  Årsuttak pr. fisker er 10 laks og 10 sjøaurer. 5 laks over 5 kg, totalt. Det er nattestenging fra kl. 2400 til kl.0600
  • Vi har en lett tilgjengelig desinfiseringsstasjon. Den er delvis selvbetent og kan brukes ved å hente blankett og betale kr.100,00 som sammen med opplysninger om fiskerens navn, legges i gul postkasse på oppslagstavle på stedet. Å desinfisere vadere og utstyr når en reiser fra garden kan være minst like viktig for å hindre overføring av levende organismer til andre vassdrag. Dette kan du gjøre her og er inkludert i prisen. Reinslighet er en dyd vi er kjent for her i landet. La oss ta vare på dette inntrykket.

 

 Med ønske om en god fiskesesong!