Os, Beiarelva.

Sone Os består av både strie og rolige partier. Sonen er på 2,9 km og grenser til Ness i sør og Strand i nedre del. Os har også egen fluefiskesone hvor det ikke er motfiske.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Fiske i Beiarelva forvaltes av Beiarelva SA, som er en paraplyorganisasjon for alle 24 grunneierlag langs elva.

Beiarelva SA jobber med utvikling av Beiarelva for at flere skal få oppleve sportsfiske av laks og sjøørret i Nord-Norges fineste elv.

 

For mer informasjon om fiske i Beiarelva, se www.beiarelva.no

Følg Beiarelva på Facebook

Overnattingsteder i Beiarn

 

Kontakt oss

Beiarelva SA

75568899

beiarnns@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Sesongkvote og minstemål

Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
All laks over 65 cm skal settes ut.
Minstemål 35 cm
Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.
Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks.
Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres kortselger.
Sjøørret: Døgnkvote: 4 sjøørreter under 65 cm.
Sesongkvote: 25 sjøørreter under 65 cm per fisker.
Minstemål 30 cm
All sjøørret over 65 cm skal settes ut.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Hele sonen er godt egnet for både flue og slukfiske.

Elva starter ved Einan, der elva renner rolig.  Når vi kommer til Einanhølo, forandrer elva karakter, og i Jarfall renner elva gjennom stryk med store steiner før den igjen går over til roligere oppførsel til den kommer til Skoodden. Elva får på ny opp farten et stykke før den kommer inn i osen. Siste biten fra Skoodden til grense Strand, minner elva om en flod.

Den siste delen blir satt opp som fluefiskesone, der det ikke er motfiske. Denne sonen er eksklusiv og koster vesentlig mer enn de øvrige sonene.

Gapahuk i Einan og Skoodden m/parkering, benker. Utedoer er utplassert flere steder.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler for Beiarelva – sesongen 2020
Velkommen til fiske i Beiarelva!
Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Beiarelva SA. Ved fisketrappene i Tollåga og Hauforsen er det fredningssoner på 50 meter nedenfor trappene. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.
Fisketid
Laks: 19.06 – 31.08
Sjøørret: 19.06 – 31.08 i hele elva. Nedstrøms Storjord bru til og med 14.sept.
Sjørøye: Fredet.
Fiskedøgnet: Fra kl. 06.00 til 24.00
Åpningsdagen, 19.06., er fisketiden kl 12.00 – 24.00 med nattåpent til 20.06. På sonene Tvervik, Arstad/ Dokmo, Soløy, Moldjord og deler av Vold (Storøyra) opp til høyspent som krysser Beiarelva og grense Kvæl - kan det fiskes hele døgnet hele sesongen.
Ved lav vannstand vurderes deler av elva stengt for fiske.
Sesongkvote og minstemål
Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
All laks over 65 cm skal settes ut.
Minstemål 35 cm
Kvote på utsatt fisk er max 3 stk pr. fisker pr. dag.
Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.
Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks.
Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres kortselger.
Sjøørret: Døgnkvote: 4 sjøørreter under 65 cm. Sesongkvote: 25 sjøørreter under 65 cm per fisker. Minstemål 30 cm All sjøørret over 65 cm skal settes ut.
Agn og redskapsbruk
 Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok.
 Det er kun tillatt å fiske med kroker uten mothake.
 Det åpnes for markfiske i hele elva. Det er påbudt med "ekte" sirkelkroker med rett krokstamme og en vinkel på krokspissen som er 90 grader eller mer, og som peker rett mot krokstammen eller innover mot krokbøyen.
 Det kan fiskes med én stang per fisker, og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
 Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk, samt bruk av klepp.
 Fiske med flue og søkke er forbudt. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøre utgjøre kastevekten.
Andre fiskeregler
 Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva. Desinfiseringsattest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget.
 Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.
 Avliva og utsatt fisk føres på kortet og rapporteres innen 1 døgn. Også «nullfangst» skal rapporteres. Fisk over 65 cm som avlives pga skader rapporteres kortselger til oppgitt tlf.nr. på SMS umiddelbart. Fisken forevises og innleveres grunneier/fiskekortselger.
 Det skal tas skjellprøver av all laks og oppdrettslaks som avlives.
 Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Den skal aldri tas opp av vannet.
 Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker. Når kroken sitter i halsen skal lina kuttes. Alle skal ha tilgang til knuteløs hov.
 Skadet fisk eller fisk som er utkjørt skal settes i kvilekasser der slike finnes.
 Vesentlige brudd på reglene kan meldes fra om til fiskevertene og vil medføre tap av retten til å fiske.
Skitt fiske!
Takk for at du valgte Beiarelva – velkommen tilbake.

Gode fisketips