Laksefiske på Fale i Driva

Opplev laksefiske i Driva nedenfor Norges største fiskesperre på Fale i Sunndal kommune!

Arter

 • Laksefiske
 • Laks

Beliggenhet

Viktige datoer


01.05.2021 kl. 09:00

Kontakt selger

Molde Jeger og Fiskerforening

Lasse Kleveland

45250118

Lassekleveland@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Veibeskrivelse

Fale ligger ca 15 minutters kjøring fra Sunndalsøra sentrum, retning Oppdal og ca. 15 minutters kjøring fra Gjøra, retning Sunndalsøra.

Om selger

Molde JFF er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende​ interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Fiskekvoter

- All laks beholdes.

- Ørrett er totalfredet nedenfor fiskesperren og skal gjenutsettes.

 

Alle som fisker i Driva må ha drivakortet.

Drivakortet er ett registreringskort som alle som skal fiske i Driva må løse før fiske starter.  En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Driva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene.

Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering) 
Drivakortet 2022 koster 200 kr inkl avgifter, og tidligere desinfiseringsavgift er inkl i dette

Kjøpes her:

https://elveguiden.no/no/vald/drivakortet

Fangstrapportering skjer på Drivakortet. 

 

Informasjon om Desinfisering:

 

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/bekjempelse-av-gyro-i-drivaregionen/smitteforebyggende-tiltak/desinfisering-er-veldig-viktig/

 

 

Mer detaljert beskrivelse

 

Salg av døgnkort og ukeskort vil kunne begrenses ved høyt fisketrykk. Bestill kort i god tid.

 

 

Våre vald:

Myrahølen
Storøra
Gammelhølen
Djuphølen
Røthølen
Almhjell
Molgan
Brekkhaughølen

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Fangstrapport skal også gjøres på Elveguiden/drivakortet
 • Ved løst fiskekort, forventes det kjennskap til fiskereglene.
 • Fiskekort er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Fisketid for laks i Driva er 1.juni – 07. August.
 • Før fisket starter, må registrering for og desinfeksjon være foretatt. Dette gjøres på: Best Sunndal, Trædal Turistsenter, Matkroken Sunndalsporten (butikkens åpningstid) eller Gqranmo camping oppdal.
 • Alt fiske skal skje bevegelig og startes ved skiltet "Ny Fiskeplass."
 • Når fisket er avsluttet skal utstyr desinfiseres. 
 • Markfiske tillates med sirkelkrok i minste størrelse 2/O.
 • Fra 20. Juli er det ikke tillat å fiske med mark 
 • Som agn er det bare tillatt å bruke mark, (ikke kunstig)  sluk, spinner, wobbler og flue.
 • Det er forbudt å bruke dupp, reke o.l. som fangstredskap og/eller som kastevekt.
 • Oppstrøms fiske er ikke tillatt.
 • Ørret er totalfredet og skal settes ut ved evt. fangst. Skadd fisk skal rapporteres som vanlig og merkes i rapporten som skadet og settes ut.
 • Fra 1.august til 07. August er det ikke tillatt å fiske i perioden fra kl 00:00 til 04:00.
 • Barn tom. fylte 18 år fisker gratis men SKAL ha eget fiskekort og registrert til desinfisering.
 • Fiskedøgnet starter fra valgt klokkelsett og i 24 timer
 • Overnatting på parkeringsplasser, i gapahuker og ved høler er ikke tillatt. Det henvises til egen teltplass eller campingplasser i området.
 • Fisket foregår fra land. Både vadere og vadebukse kan nyttes. Vading er på eget ansvar.
 • Husk innrapportering av fangst etter endt fisketur.
 • Ta med ditt eget avfall etter avsluttet fiske.
 • Benytt parkeringsplasser, veier og stier som er merket.
 • Respekter skiltingen.
 • Overtredelse av disse bestemmelser kan medføre inndragelse av fiskekort, bøtelegging og/ eller utestengelse.

 

Andre aktuelle tilbud