Trones, Beiarelva.

Variert strekning med stryk, blokker, grus og stein i bunnsubstratet. Er godt egnet for flue og sluk. Fiskesonen er på ca 5,2 og grenser i sør mot Heståga og i nedre del mot sone Ness.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Beiarelva SA

75568899

beiarnns@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Veibeskrivelse

Beiarelva ligger i Beiarn kommune, Nordland fylke. Det er mindre enn 2 timer fra nærmeste flyplass i Bodø, dvs ca. 100 km til Bodø og ca. 45 km til E6 og jernbane på Rognan.

 

Om selger

Fiske i Beiarelva forvaltes av Beiarelva SA, som er en paraplyorganisasjon for alle 24 grunneierlag langs elva.

Beiarelva SA jobber med utvikling av Beiarelva for at flere skal få oppleve sportsfiske av laks og sjøørret i Nord-Norges fineste elv.

 

For mer informasjon om fiske i Beiarelva, se www.beiarelva.no

Følg Beiarelva på Facebook

Overnattingsteder i Beiarn

 

Fiskekvoter

Sesongkvote og minstemål

Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
All laks over 65 cm skal settes ut.
Minstemål 35 cm
Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.
Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks.
Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres kortselger.
Sjøørret: Døgnkvote: 2 sjøørreter under 65 cm.
Sesongkvote: 25 sjøørreter under 65 cm per fisker.
Minstemål 30 cm
All sjøørret over 65 cm skal settes ut.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beiarelva: Opplev sportsfiske av laks og sjøørret i Nord-Norges fineste elv. Beiarelva ligger 1,5 timers kjøring sør for Bodø i Salten. På turen til Beiarn får du i også oppleve Saltstraumen, verdens største malstrøm. I rolige omgivelser kan du nyte stillheten langs Beiarelva. Elva er tilrettelagt med rasteplasser, bålplasser og merkede stier som er unikt og spesielt for Beiarelva. Det er også 2 flotte fiskeplasser for funksjonshemmede.

 

Sone Trones: G.nr. 40,(Troli S.) 41,(Troli N.) og 42.(Hemminghytt) tilsammen 5,1 km.Totalt 15 fiskekort

Strekning med stryk. blokker, grus og stein dominerer bunnsubstratet. Berg og stein i dagen. Lakse- og sjøørretfiske med sluk og flue.

Fiskesonen til Trones Grunneierlag er på ca 5,1 km og strekker seg fra Heståga i sør, nedenfor Hauforsen og nedover til Sandspiråga med grense til Ness. Sonen egner seg for fiske med både sluk og flue.
Tronessonen har svært gode fiskeplasser, som Heståga, Trohøla, Lisjåkjeften, Raubergan, Innerhølmen, (Gapahuk, bålplass og do) Berrilia, Vedvika og Sandspirlia.

 

Sonekart Trones med angivelse av parkering og gapahuker

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Oppkjøp av flere kort i eget- eller andres navn på samme sone/samme dag er å anse som ulovlig.
 • Framleie eller videresalg av fiskekort som ikke omfatte avtaler inngått før sesongstart med grunneier er å anse som ulovlig. 
  Styret, Beiarelva SA.

 

 • The purchase of several fishing-cards in your own or someone else's name in the same zone/on the same day is considered illegal.
 • Subletting or resale of fishing licenses that do not include agreements concluded before season-start with the land owner is considered illegal. The board, Beiarelva SA

 

Fiskeregler for Beiarelva 
Velkommen til fiske i Beiarelva!
Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Beiarelva SA. Ved fisketrappene i Tollåga og Hauforsen er det fredningssoner på 50 meter nedenfor trappene. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.

Fisketid
Laks: 15.06 – 31.08
Sjøørret: 15.06 – 31.08 i hele elva. Nedstrøms Storjord bru til og med 14.sept.
Sjørøye: Fredet.


Fiskedøgnet: Fra kl. 06.00 til 24.00
Åpningsdagen, 15.06., er fisketiden kl 12.00 – 24.00 med nattåpent til 16.06. På sonene Tvervik, Arstad/ Dokmo, Soløy, Moldjord og deler av Vold (Storøyra) opp til høyspent som krysser Beiarelva og grense Kvæl - kan det fiskes hele døgnet hele sesongen.
Ved lav vannstand under 7m3/sek vil styre vurdere hele elva stengt for fiske.

Sesongkvote og minstemål

 • Laks: Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
 • Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
 • All laks over 65 cm skal settes ut.
 • Minstemål 35 cm
 • Kvote på utsatt fisk er max 3 stk pr. fisker pr. dag.

 

Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.


Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks.
Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres kortselger.

 • Sjøørret: Døgnkvote: 2 sjøørreter under 65 cm.
 • Sesongkvote: 25 sjøørreter under 65 cm per fisker.
 • Minstemål 30 cm All sjøørret over 65 cm skal settes ut.

 

Agn og redskapsbruk

 • Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok.
 • Det er kun tillatt å fiske med kroker uten mothake.
 • Det åpnes for markfiske i hele elva. Det er påbudt med "ekte" sirkelkroker med rett krokstamme og en vinkel på krokspissen som er 90 grader eller mer, og som peker rett mot krokstammen eller innover mot krokbøyen.
 • Det kan fiskes med én stang per fisker, og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
 • Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk, samt bruk av klepp.
 • Fiske med flue og søkke er forbudt. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøre utgjøre kastevekten.
 • Det oppfordres til bruk av små men sterke kroker med liten mothake (kan betyr mindre skade på fisk)

 

Andre fiskeregler

 • Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva. Desinfiseringsattest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget.
 • Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.
 • Avliva og utsatt fisk føres på kortet og rapporteres innen 1 døgn. Også «nullfangst» skal rapporteres. Fisk over 65 cm som avlives pga skader rapporteres kortselger til oppgitt tlf.nr. på SMS umiddelbart. Fisken forevises og innleveres grunneier/fiskekortselger.
 • Det skal tas skjellprøver av all laks og oppdrettslaks som avlives.
 • Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Den skal aldri tas opp av vannet.
 • Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker. Når kroken sitter i halsen skal lina kuttes. Alle skal ha tilgang til knuteløs hov.
 • Skadet fisk eller fisk som er utkjørt skal settes i kvilekasser der slike finnes.
 • Det oppfordres til å merke fiskestangen på 65cm med tape. Slik går kontrollen av fiskelengden fort, og dersom fisken skal tilbake, er disse ekstra sekundene viktige. 

 

Fullstendige fiskeregler og konsekvenser ved brudd på fiskeregler

 

Skitt fiske!

 

Takk for at du valgte Beiarelva – velkommen tilbake.

 

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud