Audna, flott flueelv med stryk og stille partier

Audna byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og 35 km opp til og med Ytre Øydnevann der laksens ferd ender. I tillegg til laksefiske kan elva by på fiske etter brunørret.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Forvaltningsorganisasjon for elveeiere i Audna.

Tore Jarleiv Lølandsmo

45037178

tjl@sor.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert laksebestanden. Les mer om flueelven Audna.

Fiskekvoter

Fangstbegrensning

 • Døgnkvote på 2 anadrome fisk pr. fisker (anadrom = laks eller sjøaure).
 • Minstemål 35 cm.
 • All vinterstøing av laks skal slippes ut.
 • Rømt oppdrettsfisk skal avlives, og teller ikke med i kvoten.

Mer detaljert beskrivelse

Audna byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Ytre Øydnevann der laksens ferd ender. I tillegg til laksefiske kan elva by på fiske etter brunørret. Et vanlig godt år blir det tatt opptil 2,5 tonn laks og sjøaure i elva. 

 

Audna er en rolig elv fra munningen og opp til Melhusfossen. Her er det privat grunneierfiske fra den ene siden og mulighet for å kjøpe kort på andre siden. Dette er betraktet som den beste fiskeplassen i Audna av mange, men ovenfor finner du flere lange og rolige strekker brutt av enkelte fosser. Med andre ord en godt egnet flueelv. Det er mye smålaks her, men det hender noen lurer lurer en rugg. Laksen er ofte lang og slank.

 

Audna er 55 kilometer lang, og har sin kilde i Grindheimsvatnet 114 moh. Nedbørfeltet er på 450 km² og middelvannføringen er 20 m³/s, men det er tidvis over 100 m³/s vannføring ved flom. De mange vannene i elva har en flomdempende effekt.

 

Audna er kun regulert via sideelva Trylandselva. Audna var opprinnelig et meget godt laksevassdrag, og på slutten av 1800-tallet ble det i enkelte år tatt fangster på mer enn seks tonn.  Elva var landets første til å få et kalkingsprogram og i dag anvendes en kombinasjon av innsjø- og dosererkalking. Kalking med to doseringsanlegg i hovedelva (Stedjan og Tryland) startet i 1985. Ytre Øydnavatn ble kalket opp samme år. Det kalkes hvert år i flere innsjøer og bekker i vassdraget. Et silikatanlegg ble startet opp i Spillingsbekken i mai 2012.

 

Audna er delt i åtte soner fra sjøen og opp. I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Det er døgnkvote på to anadrome fisk. Onsdager er alle sonene stengt for fiske (med unntak av sone 2d).

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketider

Laks fra 1. juni til 15. september

Ørret  fra 1. juni til 15. juni

 

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Vest-Agder.

Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen / Direktoratet for Naturforvaltning kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder. 

 

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. 

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

 

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Unngå spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris! Alt fiskeutstyr (håv, snøre, kroker, vadere, støvler m.m.) skal desinfiseres før fisket starter.

 

Følgende skal rapporteres løpende:

 • Fangst, dato og vekt
 • Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
 • Innsats (fiskedøgn)

 

Hver dag du har fisket skal du:

 • Rapportere fangst på ditt fiskekort
 • Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

 

Alle innehavere av sesongkort vil bli registrert med mailadresse.  Det vil bli sendt purremail dersom du ikke har rapportert.