Laks og ørretfiske i Sanddøldalen

Laks- og ørretfiske i spennende Sanddøldalen. Laksen kan gå helt opp til Bergfossen.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Ulvig Kiær AS

Haakon Berglund

97046640

post@ulvig-kiar.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Ulvig Kiær AS forvalter skog, utmark og vassdrag i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran kommuner i Nord-Trøndelag.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

 

Vi har på våre eiendommer - og i samarbeid med andre - tilbud om flotte fiskeopplevelser i form av laksefiske og innlandsfiske. Her har du muligheten til å få storlaks i Øverhøla, Formofossen og Homoneset (Sandøla) og på Urstadmælen, Quilten, Tørrisdalen og Fiskumfoss (Namsen).

Fiskekvoter

Du finner til enhvert tids gjeldende kvoter på Namsenvassdragets hjemmesider

Gjeldende kvoter for Namsenvassdraget

Mer detaljert beskrivelse

 Obs: denne sonen befinner seg oppstrøms laksetrappene i Tømmeråsfossen og Formofossen. Det betyr at det ikke vil være laks i elva oppstrøms trappa før disse er åpnet. Trappene åpnes som regel i slutten av juni, avhengig av bla. vannstand. Det er altså tillatt å fiske f.o.m. 15. juni, men det vil ikke være laks på denne strekningen før godt uti juli. Det beste fisket vil oppleves i august/september. Ørret finnes i elva i hele perioden, og det er absolutt verdt et forsøk, da det finnes noen store rugger!

 

Det er teller i laksetrappa ved Formofossen.  Tidligere år viser at det går opp omkring 700 laks i denne trappa.  Laksen kan gå helt opp til Bergfossen. Det ble tatt laks på over 5kg i 2017. I tillegg finnes det noen store brunørretter her. Elva passer derfor godt for de som kan tenke seg å kombinere laksefiske og fluefiske etter ørret.

Kortet er også gyldig øst for Bergfossen til almenningsgrensa. 

 

Utleiehytta Godejordstu er et glimrende utgangspunkt dersom en ønsker å teste fiske i øvre delene av Sanddøla.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Ørretfiske:

- All brunørret over 40 cm skal gjenutsettes.

- Ørret kan fiskes hele året

 

Laksefiske:

Laksefiske er kun tillatt i perioden 15. juni - 15. september.

 

Du finner gjeldende fiskeregler i Namsenvassdraget på deres hjemmeside:

Gjeldende fiskeregler for Namsenvassdraget

 • Kjøpt fiskekort refunderes ikke
 • Fiskeren må selv vurdere forholdene. Fiskekort refunderes ikke på grunnlag av redusert fiske pga. badegjester eller andre forhold som f.eks høy vannføring.
 • Det er tillatt med både sluk, flue og mark.
 • Fiskekortet er strengt personlig.

 • Fangstrapport
  Det er obligatorisk og direkte fangstrapportering på http://www.lakseboersen.no/, samt gjennom Scanatura (altså dobbeltrapportering).
  Har du smart-telefon kan du laste ned appen "Laksebørsen", og rapportere rett fra mobiltelefonen.
  Manglende rapportering medfører at man ikke får kjøpe kort senere.

 • Håndtering av avfall
  All søppel, tomme flasker og tomme bokser skal ryddes opp og tas med tilbake.
  Dette vil bli fulgt opp av oppsynet. Manglende rydding faktureres
  og medfører at man ikke får kjøpe kort senere.

 • Oppdages uregelmessigheter, bes disse rapportert til oppsyn: tlf. 455 15 374.

Andre aktuelle tilbud