Laksefiske i Øverhøla - Tømmeråsfossen - Grong - Namsenvassdraget

Øverhøla i Tømmeråsfossen, Grong er kjent som et av de beste laksevaldene i Namsenvassdraget. All laksen som skal opp Sandøla må passere denne renna.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


02.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Ulvig Kiær AS

Haakon Berglund

97046640

post@ulvig-kiar.no

Video

Kjøp laksefiske her

Om selger

Ulvig Kiær AS forvalter skog, utmark og vassdrag i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran kommuner i Nord-Trøndelag.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

 

Vi har på våre eiendommer - og i samarbeid med andre - tilbud om flotte fiskeopplevelser i form av laksefiske og innlandsfiske. Her har du muligheten til å få storlaks i Øverhøla, Formofossen og Homoneset (Sandøla) og på Urstadmælen, Quilten, Tørrisdalen og Fiskumfoss (Namsen).

Fiskekvoter

Du finner til enhvert tids gjeldende kvoter på Namsenvassdragets hjemmesider

Gjeldende kvoter for Namsenvassdraget

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til Øverhøla i Tømmeråsfossen, Grong kommune - et herlig sted for laksefiske! Her fisker man i en kulp/renne rett under laksetrappa. All laksen som skal opp Sandøla må passere denne renna, og vil stå i kulpen før de går opp trappa. Det betyr at det allerede fra starten av juni, så fort vannstanden blir lav nok etter vårflommen, vil stå betydelige mengder laks i kulpen. Fisket er generelt godt mesteparten av juni og starten av juli. Fra ca. midten av juli blir fisket som regel mer vannstandsavhengig, da det ofte går mindre vann i elva. I periodene rett etter regnvær og vannet stiger, vil det være svært gode fiskemuligheter her hele juli og august. På varme solskinnsdager i juli og august vil kulpen også benyttes av badere. Fiskeren må selv vurdere forholdene. Fiskekortet refunderes ikke på grunnlag av redusert fiske pga. badere. Det er tillatt med alle lovlige redskaper, men mest populært med mark og flue. Det er motfiske, slik at det ofte kan stå 3 fiskere på hver side av elva. Vis hensyn til andre fiskere. Det er rullerende fiske mellom våre 3 fiskekort. Det fiskes rundt 500-1300 kg laks årlig fra denne kulpen.

 

Klikk på linken for å se et kort klipp fra da Tørt Flyfishing prøvde seg på laksefiske i Øverhøla. 

 

Det finnes gapahuk samt toalett på valdet. 

 

 

Priser:

 • 12 timerskort fra 01.06 - 13.06:        745,- 
 • 12 timerskort fra 14.06 - 31.07:     1 080,- 
 • 12 timerskort fra 01.08 - 31.08:        745,- 

 

Anbefalte lenker:

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Lokale fiskeregler for Namsenvassdraget er til enhver tid gjeldende

      Gjeldende fiskeregler for Namsenvassdraget

 • Fiskeren må selv vurdere forholdene. Fiskekort refunderes ikke på grunnlag av redusert fiske pga. badegjester i Tømmeråsfossen eller andre forhold som f.eks høy vannstand.
 • Kjøpt fiskekort refunderes ikke.
 • Det tillatt med både sluk, flue og mark i Øverhøla.
 • Fiskekortet er strengt personlig.

 • Fangstrapport
  Det er obligatorisk og direkte fangstrapportering på http://www.lakseboersen.no/.
  Har du smart-telefon kan du laste ned appen "Laksebørsen", og rapportere rett fra mobiltelefonen.
  Manglende rapportering medfører at man ikke får kjøpe kort senere.

 • Håndtering av avfall
  All søppel, tomme flasker og tomme bokser skal ryddes opp og tas med tilbake.
  Dette vil bli fulgt opp av oppsynet. Manglende rydding faktureres
  og medfører at man ikke får kjøpe kort senere.

 • Oppdages uregelmessigheter, bes disse rapportert til oppsyn: tlf. 970 46 640

Andre aktuelle tilbud