Laksefiske i Sanddøla, Homoneset - Namsenvassdraget

Flott fiske i lang sone som egner seg for fluefiske.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


02.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Ulvig Kiær AS

Haakon Berglund

97046640

post@ulvig-kiar.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Ulvig Kiær AS forvalter skog, utmark og vassdrag i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran kommuner i Nord-Trøndelag.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

 

Vi har på våre eiendommer - og i samarbeid med andre - tilbud om flotte fiskeopplevelser i form av laksefiske og innlandsfiske. Her har du muligheten til å få storlaks i Øverhøla, Formofossen og Homoneset (Sandøla) og på Urstadmælen, Quilten, Tørrisdalen og Fiskumfoss (Namsen).

Fiskekvoter

Du finner til enhvert tids gjeldende kvoter på Namsenvassdragets hjemmesider

Gjeldende kvoter for Namsenvassdraget

Mer detaljert beskrivelse

 Obs: denne sonen befinner seg oppstrøms laksetrappa i Tømmeråsfossen. Det betyr at det ikke vil være laks i elva oppstrøms trappa før denne er åpnet. Dette skjer som regel i siste halvdel av juni.


Link til laksetrappa i Tømmeråsfossen

 https://kart.skynordic.no/

 

Dette fisket er kjent blant lokale fluefiskere for å være et ypperlig fluefiskestrekke.  Strekket kan være spesielt bra i juli og hele august på riktig vannstand.  Strekket kan rapporterte om gode fangster i 2016 og 2017.  Kjente "hotspots" er der elva er som smalest lengst nord på strekket, samt djuprennene der elva svinger.  På dette valdet kan det opplyses om at en må huske å parkere bilen hensiktsmessig ift. at det er et aktivt gårdsbruk, så landbruksmaskiner kommer fram. 

 

Det er åpent for fiske på motsatt side slik at det kan være fiskere på andre siden av elva.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiske er tillatt i perioden 15. juni - 15. september

Du finner gjeldende fiskeregler i Namsenvassdraget på deres hjemmeside.

Gjeldende fiskeregler for Namsenvassdraget 

Andre aktuelle tilbud