Bynært laks-og sjøørretfiske i Lysakerelva

Den lakseførende delen av Lysakerelva er 1800 m lang. Elva ligger lett tilgjengelig på grensen mellom Oslo og Bærum, mellom kjøpesenteret CC Vest og Lysaker stasjon. Fisketid fra 01.07 til 15.09.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


02.06.2021 kl. 09:00

01.05.2021 kl. 09:00

31.05.2021 kl. 23:59

Om oss

Det er Lysakerbyen Næringsvel som forvalter fisket av anadrom laksefisk i Lysakerelva. 

Lysakerelva fiskeforening fører oppsyn, og fiskeforeningen kultiverer elva i samarbeid med Sollerudstranda skole og Oslomarka fiskeadministrasjon (OFA)

 

Elvestrekningen eies av Lysakerbyen Næringsvel.

Lysakerbyen Næringsvel finansierte laksetrappen i 1991, og har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med Sollerudstranda skole om den lakseførende delen av Lysakerelva. 

Kontakt oss

Lysakerelvas Fiskerlag

Anders Høilund

93855721

andhoihoi@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det tillates kun en avlivet laks eller sjøørret pr. døgn. Etter en avlivet laks eller sjøørret skal fisket opphøre.  Døgnet regnes fra kl. 0.00 til kl. 24.00. Eventuell oppdrettsfisk går utenom kvoten.

I september skal all hunfisk, også sjøørret, settes tilbake.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Lysakerelva er ei typisk flomelv, hvor du er avhengig av god vannføring for godt fiske. Se vannføringstabell på www.lvv.no.Elva har en liten, med fin bestand av laks og sjøørret. Laks i størrelsen fra 2 til 7kg, men større eksemplarer finnes. Lysakerelva var Frithjof Nansens favorittelv, men ble demmet opp ved utløpet i 1926. I 1991 sto en fisketrapp ferdig, slik at ørret og laks igjen kon komme opp til gyteplassene nedenfor Fåbrofossen, eller Granfossen som den også kalles. Lysakerelva fiskeforening vedlikeholder trappa, og driver kultivering i elva sammen med Sollerudstranda skole. Elva har hatt en positiv fangststatistikk de siste årene. Elva er lita og krever at vi fiskere tar hensyn til hverandre. Bevegelig fiske er en selvfølge.   

Det er gode parkeringsmuligheter (parkometer) ved Lysaker stasjon og ved Granfoss næringspark. 

Toaletter finnes på Lysaker stasjon.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Alle, også personer under 18 år, må har fiskekort for å fiske på denne strekningen i Lysakerelva.

https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/betal

Alle fra 18 år og oppover må ha betalt fiskeravgift for inneværende år.

Fiskesesongen er fra 01.07 til 30.09

Minstemål for Laks, sjøørret og ørret er 40cm.

Det er forbudt å fiske i fredingssonen (50m ovenfor og nedenfor) ved laksetrappa, sonen er merket med skilt

Fiske fra båt er forbudt.

Fiske med reke er forbudt.

Det er ikke tillat å fiske fra broene.

Det er bevegelig fiske.

Det skal være aktivt fiske.

Fiskedøgnet regnes fra kl. 0.00 til 24.00

Alle må levere fangstrapport, også null-fangst skal rapporteres. Fangstrapport for årskort må sendes inn senest 05.10. Fangstrapport for døgnkort må sendes inn innen 24 timer etter fiskeslutt.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet må medbringes ved fiske, og forevises på forlangende. 

Fiskere med gyldig fiskekort kan kontrollere andre fiskeres fiskekort.

Fiskere forplikter seg til å sette seg inn i fiskereglene før fisket starter.

 

 

 

Gode fisketips

Lysakerelva en en sen elv, og fangststatistikken viser at det flomtopper sent i sesongen er positivt for fisket. Vannet i Lysakerelva er ofte godt farget, fluer og woblere med gilde farger fisker godt.