Bynært laks-og sjøørretfiske i Lysakerelva

Den lakseførende delen av Lysakerelva er 1800 m lang. Elva ligger lett tilgjengelig på grensen mellom Oslo og Bærum, mellom kjøpesenteret CC Vest og Lysaker stasjon. Fisketid fra 01.07 til 15.09.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


04.06.2024 kl. 09:00

01.05.2024 kl. 09:00

31.05.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Lysakerelvas Fiskerlag

Anders Høilund

93855721

andhoihoi@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Det er Lysakersamarbeidet og Lysakerelva fiskeforening som forvalter fisket av anadrom laksefisk i Lysakerelva. 

Fiskeforeninga fører oppsyn og kultiverer elva. 

 

Elvestrekningen eies av grunneiere som representeres av Lysakersamarbeidet.

 

Lysakerbyen Næringsvel, nå Lysakersamarbeidet, finansierte laksetrappen i 1991.

Fiskekvoter

Døgnkvote: 1 avlivet laks eller sjøørret. Sesongkvote: 5 avlivet laks eller sjøørret. Etter kvote er nådd skal fisket opphøre. Døgnet regnes fra kl. 0.00 til kl. 24.00. Eventuell oppdrettsfisk går utenom kvoten.

Fra 15. august skal all hunnfisk, også sjøørret, settes tilbake.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Lysakerelva er ei typisk flomelv, hvor du er avhengig av god vannføring for godt fiske. Se vannføringstabell på https://sildre.nve.no/station/7.29.0. Elva har en liten, med fin bestand av laks og sjøørret. Laks i størrelsen fra 2 til 7kg, men større eksemplarer finnes. Lysakerelva var Frithjof Nansens favorittelv, men ble demmet opp ved utløpet i 1926. I 1991 sto en fisketrapp ferdig, slik at ørret og laks igjen kunne komme opp til gyteplassene nedenfor Fåbrofossen, eller Granfossen som den også kalles. Lysakerelva fiskeforening vedlikeholder trappa, og driver kultivering i elva. Elva har hatt en positiv fangststatistikk de siste årene. Elva er lita og krever at vi fiskere tar hensyn til hverandre. Bevegelig fiske er en selvfølge.   

Det er gode parkeringsmuligheter på CCVest (parkometer) . 

Toaletter finnes på Lysaker stasjon.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Alle, også personer under 18 år, må ha fiskekort for å fiske på anadrom strekning i Lysakerelva.

https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/betal

Alle fra 18 år og oppover må ha betalt fiskeravgift for inneværende år.

Fiskesesongen er fra 01.07 til 15.09.

Fiskedøgnet regnes fra kl 0.00 - 24.00

Minstemål for laks, sjøørret og ørret er 45cm.

Det er forbudt å fiske i fredingssonen (50m ovenfor og nedenfor) ved laksetrappa, sonen er merket med skilt.

Multfilamentsene er ikke tillat.

Kun stangfiske er tillat og kun en stang av gangen.

Fiske fra båt er forbudt.

Fiske med reke er forbudt.

Det er ikke tillat å fiske fra broene.

Det skal være bevegelig fiske.

Det skal være aktivt fiske.

Alle må levere fangstrapport, også null-fangst skal rapporteres. Fangstrapport for årskort må registreres senest 20.09. Fangstrapport for døgnkort må sendes inn innen 24 timer etter fiskeslutt.

Ikke levert fangstrapport medfølger tap av fiskerett sesongen etter.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet må medbringes ved fiske, og forevises på forlangende. 

Ubenyttede fiskekort refunderes ikke.

Fiskere forplikter seg til å sette seg inn i fiskereglene før fisket starter.

 

 

 

Gode fisketips

Lysakerelva en en sen elv, og fangststatistikken viser at det flomtopper sent i sesongen er positivt for fisket. Vannet i Lysakerelva er ofte godt farget, fluer og woblere med gilde farger fisker godt.