Laksefiske i Nordelva og Norddalelva- Sideelv til Namsen

Fint fiske i strekningen Meosen - Svarlifossen. Her har du hele elva til disposisjon. Fiskestrekning på ca 2 mil. Bra fiskeforhold for smålaks.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


24.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Nordelva Elveeierlag

Olav A. Opdal

99645975

olavao@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Til enhver tid gjeldene fiskekvoter finner du på Namsenvassdragets hjemmesider.

Mer detaljert beskrivelse

Nordelva er et sidevassdrag til Namsen, med utløp i Nedre Namsen, ved Meosen.

Ei rolig elv hvor du fint kan fiske i ro og fred, og fiskekortet gjelder for hele elva. Fiskestrekningen er på ca 2 mil. 

Godt smålaksfiske ved gode forhold. God fiske er avhengig av god vannføring.

 

Elva byr på både barnevennlige og lett tilgjengelige områder, samt områder som ligger mer utilgjengelig til for allmenheten. 

 

Vi tilbyr fiske fra land med mark, flue og sluk. 

 

Elva er lett tilgjengelig ca. 8 km fra Namsos, og 1 km fra Skage. Enkelte steder langs elva er det bygd gapahuker med bålplass.

 

For mer informasjon om fiske:

Olav A. Opdal, 99645975

Olav Grande, 92 41 26 39

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Til enhver tids gjeldende fiskeregler finner du på Namsenvassdragets hjemmesider.

Se fiskeregler her

 

Fangstrapport skal leveres her

Laksebørs for Namsenvassdraget