Laksefiske i Steinsdalselva

Steinsdalselva ligger i Osen kommune nord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag fylke. Med 17 km med lakseførende elv er dette et eldorado for smålaks.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Osen Elveeierlag er en sammenslutning av en rekke grunneiere langs Steinsdalselva. 

Kontakt oss

Osen Elveeierlag

Ståle Øverdal

416 35 869

staa-o@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Dagskvoten er 2 laks hvorav 1 over 3 kg (70cm) 

All holaks over 3 kg (70 cm) skal gjenutsettes. 

Totalfredning av sjøørret. 

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Steinsdalselva er naturlig laks- og sjøørretførende i 3,5 km opp til Nordmelandfossen. Det er bygd laksetrapper i Nordmelandfossen, Åseggfossen (9,5 km) og Moengfossen (11 km), slik at det i dag er totalt over 17 km laks- og sjøørretførende strekning. Fisketellere er montert i alle trappene.  Steinsdalselva ligger i Osen kommune nord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag fylke. Utoset av Nordmelandsfossen er en populær fiskeplass. Her noen glade fiskere på åpningen i 2006.

 

For mer informasjon:

http://www.steinsdalselva.no/

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketider:

Nedenfor Nordmelandsfossen, 1 juni-16 august.

Ovenfor Nordmelandsfossen 1. juli-31. august.

 

Kvote:

All hunnfisk over 65 cm er fredet.

Kvoten er 2 laks og en sjøørret, hvorav 1 laks kan være over 3 kg. Hvis første fisk er over 3 kg, skal fisket avsluttes.
Lokal fredningstid er mellom kl. 12- 16.(juni og juli)

I august er det ingen fredningstid 

Fangstrapportering:

Alle skal levere fangstrapport etter avsluttet fiske.
Steinsdalselva skal ha midtsesongsevaluering 14. juli i år, og for å få den så riktig som mulig er det viktig at alle leverer fangstrapport med en gang etter fisket. Dette gjelder også de med årskort og grunneiere.

 

Desinfisering: 

Hvis du har vært og fisket i en annen elv, skal fiskeutstyret desinfiseres før det tas i bruk i Steinsdalselva.
Dette kan du få utført ved campingen på Sørmeland,( dette er selvbetjent og gratis), eller du tar med attest på at det er utført andre steder.

Gode fisketips

Nesmo - Marfossen
På sørsiden av elva, fra Marfossen og ned langs sjøen ca. 700 meter til grensemerke ved sjø, og fra fossen og til grense Sørmeland  ca. 600 meter oppover. Ingen fredning mellom 12 og 16.


Adkomst: Adkomst til elva er avkjøring ved Osentorget, og over brua. Utkjøringer langs vei er egnede parkeringsplasser.
Om elva: Vannstanden påvirkes av flo og fjære. Det er på Nesmovaldet det blir tatt desidert mest sjøørret. Strekningen ovenfor brua er spesielt gunstig.


Anbefalt redskap: Flue, sluk og mark.

 

Osen sameie - Marfossen
På nordsiden av elva, fra Marfossen og ned langs sjøen ca. 700 meter til grensemerke ved sjø, og fra fossen og til merke ca. 600 meter oppover.

 

Adkomst: Ta av fra riksvei 715 ved butikken Osen Torget (Coop Osen), like ved elva. Parkering ved brua.

 

Om elva: Ingen fredning mellom 12 og 16 som ellers i elva. Fisken følger med opp på floa og blir med ut på fjære sjø. Derfor er det store muligheter for godt fiske av laks og sjøørret, selv om vannstanden er lav lenger opp i elva. I strykene i Marfossen nedenfor brua blir det stående igjen laks og sjøørret. Spesielt godt egnet for markfiske. Ovenfor brua er det stilleflytende elv og ideelt å fiske med flue etter laks og sjøørret.


Anbefalt redskap: Flue, sluk og mark.


Nordmeland
Valdet består av to soner på nordsiden av elva: Sone fossen under den kjente Nordmelandsfossen, hvor elvas første laksetrapp ligger. Sonen er merket med hvit stripe fra laksetrappa og strekker seg ca. 40-50 m nedover med flotte svaberg å fiske fra. Sone Nordmeland strekker seg fra fossen ca. 800 m nedover elva gjennom naturskjønne omgivelser, blant annet med en og annen øy midt i elva, hvor det kan fiskes fra begge sider.

 

Adkomst: Valdet kan by på en stor parkeringsplass på veisiden, ca.100 m etter passering av fossen. Her står en paviljong med flott utsikt mot fossen og ned mot bygda.

 

Om elva: Laksen har mange standplasser, hvor navn som Iver-hølen eller Jakobs-hølen vitner om mang en glad laks som har fått stryk. Vannføringen kan variere betydelig utover sommeren. Ved fossen står en gapahuk og en utedo nærmere parkeringsplassen.

 

Anbefalt redskap: Flue, sluk og mark.

 

Sørmeland
Sørmelandsvaldet ligger på sørsiden av Steinsdalselva, nedenfor Nordmelandsfossen. Valdet er ca 2 km langt, og strekker seg nedover til Nesmovaldet.  Fiske på begge sider av elva er tillatt i et begrenset, angitt område. Fiskereglene er fastsatt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 

Adkomst: Adkomst til elva er avkjøring ved Osentorget, og over brua og ca 2 km oppover ved elva. Det er egnede parkeringsplasser både for campingvogn og bil. Det fins også egnede plasser for telt, med rent vann og utedo. Utkjøringer langs vei er også egnede parkeringsplasser.
Om elva: Steinsdalselva krever mye vann for godt fiske. Elva er bred og grunn enkelte steder og er fint egnet for fluefiske. Vi har flere gapahuker, samt utedo.


Anbefalt redskap: Flue, sluk og mark. På parkeringsplassen står en oppslagstavle med orientering om fiskeregler for begge sonene og retningslinjer for desinfisering av utstyr.

 

Sone 1
Sonen strekker seg 4,5 km fra Nordmelandsfossen til Eikvika. Nederste del er best egnet for sluk og markfiske, i de stilleflytende partiene like ovenfor fossen. Storkleiva og Eikvika er ideelle for fluefisking, men også her praktiseres sluk- og markfiske.

Hillstranda


Adkomst: Ta av fra riksvei 715 like ovenfor Nordmelandsfossen. Fiske fra nordsiden.

Om elva: En veldig bra fiskeplass på stor elv, og da er Hillstranda en typisk slukstrekning hele veien fra nedre grense og opp til Storkleiva. Gapahuk på nordsiden, ca. 400 meter fra parkering. Ved mindre vannføring er det små høler og strømnakker som er fin å fiske over med flue.

 

Anbefalt redskap: Sluk og flue

 

Storkleiva
Adkomst: Ta av fra riksvei 715 ved busslomma på Melhusmoen. Du kjører gjennom gårdstunet på Melhus og en liten kilometer til parkeringsplassen i enden på veien. Gapahuk på begge sider av elva.

Om elva: Laksen har mange standplasser i Storkleiva. Strekker seg 400-500 meter fra Melhus og nedover. Når vannføringa er lav, er det enkelt å vade over til gapahuken på sørsiden av Storkleiva. Da er det fint å lese elva og se de store steinene som ligger i elva. Når elva går flomstor, vises ikke alle storsteinene. Da er elva svært stri, og vading frarådes.


Anbefelat redskap: Flue, sluk og mark.

 

Eikvika - nedre del
Adkomst: For fiske på sørsiden: Ta av fra riksvei 715 ved Storvollen. Parkering på sørsiden av brua. Gå langs ekkerkanten forbi gapahuken til skilt som markerer nedre grense på sone 2.

Fiske på nordsiden: Parkingsplass på riksvei 715 ca. 300 etter brua. Følg stien langs bekken 20 meter til gapahuken. Fiskbar strekning ca. 300 meter nedstrøms.


Anbefelat redskap: Flue, sluk og mark.


Sone 2 Eikvika - Åseggfossen
Sone 2 er ca. 3,7 km, fra nedre del av Eikvika til Åseggfossen. Se kart nederst på siden. I Eikvika er det en gapahuk på sørsiden. Fiske foregår fra denne siden. Ca 300 meter. Motfiske fra andre siden på privat vald. Andre gode fiskeplasser er Storvollhølen like ovenfor brua (ca. 100 m) og Krummen (ca. 150 m).

 

Eikvika
Adkomst: Ta av fra riksvei 715 ved Storvollen. Parkering på sørsiden av brua. Gå langs ekkerkanten til gapahuken, ca 300 meter.
Om elva: Fint fluevald der du kan følge strømkanten fra brua og 300-400 meter nedstrøms til grensemerke. Store steiner midt i elva, som ikke er lett å se på stor elv. Grei plass til tre-fire fiskere om gangen. Obs! Motfiske fra privat vald på andre siden forekommer.
Anbefelat redskap: Flue, sluk og mark.

Storvollhølen
Adkomst: Ta av fra riksvei 715 ved Storvollen. Parkering på sørsiden av brua. Vad over på øya/øra ovenfor brua. Forsiktig på flomstor elv. Kan fiskes fra begge sider av elva. Valdet er bare 100 meter langt
Om elva: Liten høl som fisker best på litt større elv. Typisk markplass, men laksen tar flua her også. Plass til en eller maks to fiskere samtidig.
Anbefelat redskap: Flue og mark.

Krummen
Adkomst: Ta av fra riksvei 715 ved Storvollen. Ta til venstre på sørsiden av brua og følg veien langs elva et par kilometer. Parkering med plass til campingvogn eller telt. Det går også an å parkere ved riksvei 715 på nordsiden. Elva ligger like ved veien. På lav vannstand er det mulig å vade over på andre siden.


Om elva: Krummen er 300-400 meter fra steinene øverst i svingen ned stryket og langs øra på sørsiden. Smal renne

 

Sone 3 Åseggfossen-Moengsfossen
Sonen er ca. 2 km lang, og omfatter Steinøra, Hestsvømme og Moengfossen.


Adkomst: Ta av riksveg 715 like ved fotballbanen. Følg gårdsvegen ca. 600 meter opp til sagbruket. Parkering ved brua ved Hestsvømme og Moengsfossen. Hvis du skal fiske lenger ned, kjører du over brua og tar til høyre nedover langs elva ca 1,5 km. Steinøra er en fin strekning like ovenfor Åseggfossen. Strømkant på nordsiden av steinøra.


Om elva: Fiske fra grensemerker i fossekulpen i Moengsfossen. Gapahuk ved laksetrappa. Ved brua står det også en gapahuk på nordsiden av elva. Denne plassen kalles Hestsvømme. En dyp høl godt egnet for slukfiske. Lenger ned er det flere høler og stryk med lett adkomst. Utmerkede fluestrekninger.


Anbefalt redskap: Stort sett sluk- og fluestrekning.

 

Sone 4
Adkomst: Veien går langs elva så å si hele dette valdet, så adkomsten er veldig enkel.


Om elva: Denne sonen strekker seg fra Moengsfossen til Skarvåsen som er siste stoppested for laksen i Steinsdalselva. Elva bukter seg stille gjennom kulturlandskapet, og skaper masse fine høler og banker hvor fisken står. I 1996 ble det bygget trapp i Moengsfossen og siden den gang er det mer og mer laks som har gått opp her. Siste år gikk det opp 1039 laks, så det er mye fisk på denne strekningen. Valdet er for det meste stilleflytende, men har en liten foss som er ideell for mark og slukfiske. På strekningene ovenfor denne fossen, Kvernlandsfossen, er det masser av fine strekninger for fluefiske.


Anbefelat redskap: Flue, sluk og mark.