Urbant laksefiske i Akerselva

Nå kan du fiske laks og sjøørret i Akerselva igjen fra Grønland opp til 50 m nedstrøms Øvre Foss ved Kuba/Mathallen. NB! Fisket avsluttes 30.september kl 24.00.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


30.06.2017 kl. 09:00

Om oss

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

Kontakt oss

OFA

40006768

Ofafiske@ofa.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Begrenset døgnfangst / «baglimit» på 3 avlivet fisk i døgnet.

Fiskeslutt etter den tredje avlivete fisken. (Dette innebærer at det ikke er lov å fortsette fisket etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn )

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Akerselva renner fra Maridalsvannet og midt igjennom Oslo med utløp ved operaen. På midten av 1990-tallet ble det tatt nesten 700kg laks og sjøørret i elva, men etter flere utslipp og ingen utsett av yngel forsvant fisken gradvis. Etter flere år med kultiveringsarbeid  åpner nå anadrom sone igjen sommeren 2016 (01.07.16). Det har blitt satt ut flere tusen yngel av laks og sjøørret, samt gjort utbedringer av habitatet i elva. En fisketrapp er etablert ved nedre foss slik at fisken får et litt større gytestrekke å boltre seg på. En fisketeller følger vandringen opp i elva, i 2015 ble det talt nesten 500 laks og sjøørret med denne, største fisk var en laks på 108cm.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Betal fiskeravgiften her

Husk å desifiniser utstyr brukt i andre elver og vassdrag for å hindre spredning av gyro!

 

Fiskeregler Akerselva:

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 1 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes/hukes. Stang skal ikke forlates under fisket.

1. Fiskesesongen er fra 1.juli til og med 30.september.

2. Fiske er tillatt 50 meter nedstrøms fisketrappen i Nedre Foss (se grensepåle) og til tunnelen på Grønland. Se skilter langs elva. Fiske er forbudt fra Nedre Foss og opp til Øvre Foss.

3. Det skal praktiseres bevegelig fiske slik at alle kan benytte hele elvestrekningen. Sett deg godt inn i hvor i elva du kan fiske (markert på kart på OFA.no)

4. Fiske fra bro er forbudt.

5. Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret. Husk å væte hendene i vannet ved berøring av småfisk.

6. Begrenset døgnfangst / «baglimit» på 3 avlivet fisk i døgnet.
Fiskeslutt etter den tredje avlivete fisken. (Dette innebærer at det ikke er lov å fortsette
fisket etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn.

7. Fiskedøgn starter kl. 06.00.

8. Alle skal levere fangstrapport på www.inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.

 

Vedlagte filer

Gode fisketips


1) Nedenfor midten av Grünerbrua. Fisk i dyprenna, men fisken tar som regel på kanten av renna, hvor det ligger en flat stein i elva.

2) I strykene mellom Grûnerbrua og trebrua v/ Blå, stopper fisken ofte på høy vannstand. Er det liten vannstand er det bare ett sted fisken stopper (ved gelenderet 50 m overfor Blå).

3) Under trebrua v/ Blå (her står det nesten bestandig fisk, men er knotete å fiske her)

4) Svingen nedenfor trebrua er et fint sted hvor fisken ofte stopper etter å ha forsert stryket nedenfor. Anbefales på høy vannstand.

5) Stryket på oversiden av jern/betongbrua har en kulp som det ofte står fisk i. Stryket på nedsiden av denne brua, anbefales bare på høy vannstand, da fisken går på elva.

6) Flate strekker; De flate strekkene overfor Ankerbrua er der jeg har fått mest fisk i hele elva (Flue). Mange fisker på nedsiden av Ankerbrua i dyphølen, - og får fisk der.

7) Nedsiden av Ankerbrua. I svingen nedenfor Ankerbrua (100 m) stopper mye oppgangsfisk, nær sagt uansett vannstand. Bra sted!

8) Kulpen på nedsiden av Nybrua kan være bra.

9) Ved Eika; Overfor trammen, stopper også en god del fisk til tider.

Andre aktuelle tilbud