Urbant laksefiske i Akerselva - 2023

Fra 1. juli kan du fiske laks og sjøørret i Akerselva igjen fra sjøen til Øvre Foss. Det er 2 fredningssoner. NB! Se fiskereglene for mer informasjon. Fisket avsluttes 15.september kl. 24.00.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

OFA

40006768

Ofafiske@ofa.no

Video

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

Fiskekvoter

Begrenset døgnfangst / «baglimit» på 3 avlivet fisk i døgnet.

Fiskeslutt etter den tredje avlivete fisken. (Dette innebærer at det ikke er lov å fortsette fisket etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn )

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Akerselva renner fra Maridalsvannet og midt igjennom Oslo med utløp ved operaen. På midten av 1990-tallet ble det tatt nesten 700kg laks og sjøørret i elva, men etter flere utslipp og ingen utsett av yngel forsvant fisken gradvis. Etter flere år med kultiveringsarbeid  ble anadrom sone åpnet igjen sommeren 2016. Det har blitt satt ut flere tusen yngel av laks og sjøørret, samt gjort utbedringer av habitatet i elva. En fisketrapp er etablert ved nedre foss slik at fisken får et litt større gytestrekke å boltre seg på. En fisketeller følger vandringen opp i elva, i 2021 ble det talt rundt 1400 laks og sjøørret med denne.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Betal fiskeravgiften her

Husk å desifiniser utstyr brukt i andre elver og vassdrag for å hindre spredning av gyro!  

 

Fiskeregler Akerselva:

NOEN PLASSER I ELVA ER FREDET MOT FISKE:

- Det er ikke tillatt å fiske i laksetrappen og i sonen 50 meter ovenfor og 50 meter nedenfor laksetrappen.

- Det er ikke tillatt å fiske ovenfor Hengelåsbrua i Kubaparken.

- Det er ikke tillatt å fiske fra bruer.

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 1 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes/hukes. Stang skal ikke forlates under fisket.

1. Fiskesesong:

Sesongen i Akerselva er fra 01. juli til og med 15. september

2. Husk å drive "bevegelig fiske". Dvs, ikke stå på samme plass i lang tid av gangen. Ta hensyn - alle skal få slippe til.

3. Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret. Fukt hendene godt ved berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

6. Døgnkvote avlivet laks/sjøørret er 3 fisk.

7. Fiskedøgn starter kl.06.00, og varer til kl. 06.00 neste dag.

8. Alle skal levere fangstrapport på www.inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.

 

Rapporter gjerne brudd på fiskeregler til fiskeoppsynet eller direkte til politiet:
OFA sentralbord: 40006768, ofafiske@ofa.no 

Marius Rogstad, Driftsansvarlig (BPM) Tlf. 980 94 170

Magnus Nilsson, Markakonsulent (BPM): Tlf. 930 31 825 

 

 

 

 

Gode fisketips


1) Nedenfor midten av Grünerbrua. Fisk i dyprenna, men fisken tar som regel på kanten av renna, hvor det ligger en flat stein i elva.

2) I strykene mellom Grûnerbrua og trebrua v/ Blå, stopper fisken ofte på høy vannstand. Er det liten vannstand er det bare ett sted fisken stopper (ved gelenderet 50 m overfor Blå).

3) Under trebrua v/ Blå (her står det nesten bestandig fisk, men er knotete å fiske her)

4) Svingen nedenfor trebrua er et fint sted hvor fisken ofte stopper etter å ha forsert stryket nedenfor. Anbefales på høy vannstand.

5) Stryket på oversiden av jern/betongbrua har en kulp som det ofte står fisk i. Stryket på nedsiden av denne brua, anbefales bare på høy vannstand, da fisken går på elva.

6) Flate strekker; De flate strekkene overfor Ankerbrua er der jeg har fått mest fisk i hele elva (Flue). Mange fisker på nedsiden av Ankerbrua i dyphølen, - og får fisk der.

7) Nedsiden av Ankerbrua. I svingen nedenfor Ankerbrua (100 m) stopper mye oppgangsfisk, nær sagt uansett vannstand. Bra sted!

8) Kulpen på nedsiden av Nybrua kan være bra.

9) Ved Eika; Overfor trammen, stopper også en god del fisk til tider.

Andre aktuelle tilbud