Røttesmo/Glømmen laksefiske i Bjøra

Eksklusivt fiske i Bjøra. Blandt fiskere kalles det Røttesmovaldet eller Gløymem, i media omtales det som "kongevaldet". Valdet er godt til sportsfiske/fluefiske i Juli og August.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

Sjekk fisketrykk i området

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Laksevaldet Røttesmo/Glømmen ligger i Overhalla komune i Nord-Trøndelag, mellom Namsos og Høylandet. Med bil kjører du fylkesveg 17 (kystriksvegen), 10km fra Overhalla sentrum, 17km fra Høylandet eller 35km fra Namsos. Kjører du E6 tar du av på Grong (Fv 760) 20km. Deretter 5km på fv17 i retning Høylandet.

Fra Fv 17 tar du av ved skiltet Gløymem og over brua, gjennom Gløymem Gård til parkering ved Røttesmo/Glømmen.

Viktige datoer


15.02.2017 kl. 09:00

Om oss

Velkommen til Gløymem!

Her disponerer du valdet (sonen) fritt og alene til deg og din familie/venner. Vi har båt, benker, gapahuker og bålpanne som du kan bruke fritt. Det ligger tilrette for at du får en hyggelig og fredfull stund ved elva. "Terapi for det moderne mennesket".

Ta med deg familie/venner og få en hyggelig stund med grilling, mat og bålkos, mens du ser laksen "velte" seg i Røttesmohøla. 

 

Røttesmo/Glømmen er delt i to soner, vi har øvre og nedre annenhver døgn, med bytte kl 12.00 på formidagen.

 

Kortet gjelder landfiske, men er det god vannføring er det båt tilgjengelig til harlingfiske. Du kan også bruke båten til å ro over elva for å fiske på den andre sida.

 

Røttesmo/Glømmen er kjent blandt sportsfiskere og mange drømmer om å få en skikkelig "Bjøralaks". 

 

Skitt fiske!

 

Kontakt oss

Gløymem Laksefiske

Magnus Glømmen

97731936

laks@gloymem.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Villaks:
Døgnkvoten i Namsenvassdraget er 2 laks per fisker per døgn. Ingen vektbegrensing. Straks fiskeren har tatt opp 2 laks, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.
Smålaks under 1,5 kilo belaster ikke kvoten, men skal behandles og innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.
Oppdrettslaks belaster ikke kvoten, men skal innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.

Sjøørret:
Kvoten for sjøørret er 2 sjøørret per fisker per døgn i elvene. I innsjøene er kvoten 5 sjøørett per fisker per døgn. Minstemålet er 35 cm.
Døgnkvotene er strengt personlig og kan ikke overdras/selges til andre. Det er ingen sesongkvote i Namsenvassdraget.

 

Mer detaljert beskrivelse

Hjemmeside www.gloymem.no

Facebook  www.facebook.com/gloymem

Instagram #gløymem @gloymem

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Du disponerer sonen eksklusivt og kan fiske med intill 4 stenger. 

Kortet gjelder landfiske, men er det god vannføring er det båt tilgjengelig til harlingfiske. Du kan også bruke båten til å ro over elva for å fiske på den andre sida.

 

Fangstrapportering

Fangsten meldes inn så fort som mulig inn på laksebørsen.

Fisken melder du inn på  www.lakseboersen.no eller til laks@gloymem.no

 

Grense 

Grenser er merket med skilt: Røttesmo/Glømmen, øvre/nedre og Tackle Shop

 

Desinfisering

Har du fisket i et annet vassdrag, skal alt utstyr desinfiseres. Nærmeste desinfiseringsstasjon er Bjøra Camping.

Takk for at du hjelper oss å holde elva frisk.

 

 

§ 1. Døgnkvoter (bag limit):

Villaks:
Døgnkvoten i Namsenvassdraget er 2 laks per fisker per døgn. Ingen vektbegrensing. Straks fiskeren har tatt opp 2 laks, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.
Smålaks under 1,5 kilo belaster ikke kvoten, men skal behandles og innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.
Oppdrettslaks belaster ikke kvoten, men skal innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.

Sjøørret:
Kvoten for sjøørret er 2 sjøørret per fisker per døgn i elvene. I innsjøene er kvoten 5 sjøørett per fisker per døgn. Minstemålet er 35 cm.
Døgnkvotene er strengt personlig og kan ikke overdras/selges til andre. Det er ingen sesongkvote i Namsenvassdraget.

§ 2. Fang & slipp:
Fang & slipp kan praktiseres hele sesongen på fiskerens eget initiativ. Det forutsettes at fiskeren følger retningslinjene i Norske lakseelver og NJFFs veileder; GJENNUTSETTING AV FISK – fang & slipp!
Så lenge fisken er satt ut igjen på forsvarlig måte, belaster den ikke kvoten. Utsatt fisk skal meldes inn på laksebørsen som utsatt. Fang & slipp kan ikke benyttes etter at kvoten er tatt. Skadd fisk skal selvfølgelig ikke settes ut igjen.

§ 3. Leid/ansatt roers kvote:
Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote.

§ 4.  Desinfiseringsbestemmelser i vassdraget:
All fiskeutrustning, og evt. annet utstyr (kano, båt, redningsvester, flyteringer med mer) som har vært brukt i andre vassdrag, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget.

§ 5.  Utsetting av gytefisk:
All villaks over 3 kg (ca. 65 cm), som har kommet i gytedrakt, skal etter 15. august settes skånsomt tilbake til elva. Er fisken hardt skadd skal den avlives. Oppdrettslaks skal alltid avlives. Oppdrettslaks belaster ikke kvoten.

§ 6.  Antall stenger pr. båt ved harlingfiske i Namsenvassdraget:
Ved harlingfiske i Namsenvassdraget kan man bruke inntil 3 stenger pr. båt, uavhengig av antall personer i båten. Det er kun tillatt med et agn pr. stang.

§ 7.  Innrapportering av fangst i Namsenvassdraget:
All fangst av laks (også oppdrettslaks) og sjøørret i Namsenvassdraget, skal innrapporteres til laksebørsen så fort som praktisk mulig etter at de er fanget. Fisk som er fanget, men satt ut igjen, skal også innrapporteres til laksebørsen, som utsatt.

§ 8.  Fiskereglenes varighet:
De lokale fiskereglene for Namsenvassdraget vedtas for et år av gangen.

Utover disse lokale reglene, gjelder norsk lov, nasjonal forskrift om reguleringer for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 for strekningen fra og med Østfold til og med Sør-Troms, alle andre relevante forskrifter og lokale regler fastsatt av det enkelte vald.

Det skal foretas evaluering av fisket midtveis i sesongen, og reglene kan bli endret som følge av denne evalueringen.

Fiskeren plikter å skaffe seg oversikt over til enhver tid gjeldende regelverk.

 

 Se www.namsenvassdraget.no