Ett fiskekort, tre vassdrag på Senja

1 kort - Fiske i 3 vassdrag i Tranøy på Sør-Senja. Kjøp et sesongkort og du kan fiske i Ånderelva, Tennvatnet og Vardnesvannet.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Tranøybotn og Omegn JFF

Per Heitmann Midtgård

90627544

per-midt@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Fiskekvoter

Laksefiske  er tillatt i perioden 1/7-31/7, i Ånderelva er fiske tillatt til 31.08, men i august kan fisket bli stoppet hvis oppgangen er dårlig og gytebestandsmålet ikke vil bli oppnådd.

Døgnkvote:1 laks under 3,5  kg.(70 cm)

Klart definert oppdrettslaks tas opp og vil ikke belastes døgnkvote.

Ingen kvote på sjøørret ( minstemål 30 cm)

ALT FISKE I SONE 2 STOPPES FRA 15 AUGUST!,!

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dette er det ultimate fiskekortet på Senja, du kan variere mellom tre vidt forskjellige vassdrag, å du kan rekke alle på en dag.
Tennvatnet er det første du kommer til og hvor vi også har hytte for utleie. Vatnet ligger sånn til at du ikke ser det fra veien men kan kjøre nesten helt ned til vannkanten. Et rolig lite vatn som det ikke er lov å fiske fra båt med mange fine fiskeplasser, største laks som er tatt her vår på 6 kg.

Her kan du kjøpe kort kun for Tennvatnet: https://www.inatur.no/laksefiske/56fae9abe4b05e27def22907/tennvatnet-fiskekort

 

Vardnesvannet er det neste du kommer til, et par kilometer fra Tennvatnet tar du av til Fosslund og kjører til veienden. Her liggeret fint vatn med endel hytter rundt hvor du kan fiske fra båt om du har tilgang på det, det er et godt sjøørret vatn.

Her kan du kjøpe kort kun for Vardnesvannet: https://www.inatur.no/laksefiske/56fb0a2ee4b05e27def2292b/vardnesvannet-fiskekort

 

Ånderelva er en liten fin lakseelv som ligger i Ånderdalen Nasjonalpark, her har vi laksetrapp med laksetelling. I 2015 gikk det opp nesten 400 laks og du kan fiske i hele elva opp til Åndervatnet.

Her kan du kjøpe kort kun for Ånderelva: https://www.inatur.no/laksefiske/56fafff7e4b05e27def22924/anderelva-fiskekort

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Laksefiske  er tillatt i perioden 1/7-31/7, men i Ånderelva til 31.08. hvis oppgangen tillsier det. Fiske er tillatt på venstre side av elv opp til nasjonalparkens grense, derfra på begge sider opp til innløp Åndervann.

NB! Det er ikke tillatt å fiske fra onsdag kl.18:00 til torsdag kl.18:00