Laksefiske i Tovdalselva

Tovdalselva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og opp t.o.m. Herefossfjorden der laksens ferd ender. Tovdalselva er den lengste elva på Sørlandet. Oppgang laksetrapp pr. 17.06: 255 laks

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Nedre Tovdal Fiskelag

Jørgen Birkenes

37279135 el. 95873023

joebirk@online.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Nedre Tovdal Fiskelag, elveierlag i anadrom strekning i Tovdalselva.

Fiskekvoter

  • Døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaurer pr fisker / døgn. Gjelder hele elva.
  • Fisket avsluttes når 2 laks er avlivet.
  • All vinterstøing av laks skal slippes ut.

 

Det vil foretas midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Mer detaljert beskrivelse

Tovdalselva er en av flere sørlandske lakseelver hvor laksen er reetablert gjennom storstilte kalkingsprosjekter og utsetting av fisk. Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Herefossfjorden der laksens ferd ender. Tovdalselva er med sine 143 km, den lengste elva på Sørlandet som fortsatt renner fritt i hele sitt løp. Elva har sitt utspring i Telemark, renner  gjennom bygda Tovdal i Åmli kommune i Aust-Agder og møter havet i Vest-Agder. Gjennomsnittlig vannføring ved utløpet er 65 m³/sek. Les mer om elva på www.tovdalselva.no

 

Sone 1 er starter ved utløpet i Topdalsfjorden og strekker seg opp til Knarrestad, et par hundre meter nedstrøms Boen Gård. Totalt en strekning på ca. 6 km. Soneskillet er merket med skilt. Her er elva relativt stilleflytende med mye vegetasjon langs breddene. Her er det også mye innmark og bebyggelse. Det er derfor fiskeforbud fra land. Fiske fra land krever grunneiers tillatelse. Det er imidlertid tillatt å fiske fra land på Tveit Prestegård, og i Knarrestad. Det er adgang til å fiske fra båt på hele strekningen. Dorging er tillatt. Sone 1 er den viktigste del av elva for reproduksjon av sjøørret og kan til tider gi svært godt sjøørretfiske. Fisket er stort sett bra i hele sona, men spør gjerne lokalkjente om fiskeplasser. Sone 1 egner seg best for sluk og flue, men i flomperioder gir også markfiske gode fangster.

 

Sone 2 strekker seg fra Buestad til Krageboen, ca. 100 m oppstrøms Boen bru.  En strekning på ca. 1,3 km. Østsida av sona er forbeholdt privat fiske. Strekningen har flere gode høler og stryk samt to fosser. Sona byr på variert fiske og egner seg for både sluk, flue og mark. Det er ikke tillatt å fiske fra “Blakken” og ca 100 m oppstrøms Boen bru. Fredningsgrensene er markert med skilt. Elvebredden langs denne sona består mye av fjell og svaberg som i regnværsperioder blir glatte. Vis aktsomhet.

NB! Det er ikke tillatt å fiske med flue og dupp i sone 2.

 

Sone 3 utgjør elvestrekningen oppstrøms fisketelleren ved Boen fossen og til midten av Flaksvann. Strekningen starter ca. 200 m oppstrøms Boen bru.
Elva nedstrøms Flakksvann består av både stilleflytende og mer urolige strykpartier, spesielt i øvre del. Sonen er meget godt til fluefiske etter ørret og laks, men har også områder godt egnet for sluk- og markfiske.

 

Sone 4 Elva oppstrøms Flaksvann og opp til Herefossfossfjorden er variert med flere stryk, høler og mindre fosser. Her finner fiskeren et mangfold av muligheter. Både flue, sluk og markfiskere vil finne flotte stryk, høler og andre partier å fiske på her.  
Innenfor sone 4 er det tre dagskortsoner: Laksefoss, Buhølen og Teinefoss. Det selges seperate kort til disse og det ordinære sone 4 kortet er ikke gyldig for disse områdene.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Gode fisketips

Se fisketips om hver av sonene under "Mer detaljert beskrivelse".