Laksefiske i Åna-Sira

Det kan fiskes i hele den lakseførende strekningen nedenfor dammen i Lundevann. Fiskekort selges på nett og i butikken Åna Sira Grensehandel. Fisket administreres av Åna-Sira Elveveierlag

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Dalane Miljø- og Ressurslag SA

+4793006880

post@dalafisk.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Veiledning om fisket :   Dalane Miljø- og Ressurslag SA  kan  kotaktes på tel 93006880   eller epost  post@dalafisk.no

se også  www.dalafisk.no

 

Oppsyn: Kristoffer Midtbø tlf. 916 87 837

 

MERK FØLGENDE :

KORTPRISENE FORUTSETTER AT DET LEVERES FANGSRAPPORT ELEKTRONISK STRAKS FISKET ER AVSLUTTET.

MANGLENDE RAPPORTERING VIL MEDFØRE FAKTURERING AV KR 300,- PR KORT SOM KJØPEREN FORPLIKTER SEG TIL Å BETALE VED KJØP AV FISKEKORTENE.

 

Fiskekvoter

Det er kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Kvoten er 1 laks ELLER 1 sjøaure pr døgn (dato).

Fisk som uomtvistelig er rømt oppdrettsfisk inngår ikke i kvoten, men fangst av oppdrettsfisk skal straks varsles til Elveierlaget sin kontakt og kan forlanges forevist dersom den kommer i tillegg til kvote.

Det er BARTE TILLATT å fiske sjøørret i tiden 20.august kl 00:00 til 20.septemeber kl 24:00

Se forklaring på fisket og om fiskereglene i vedlagte filer nedenfor.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeområdet gjelder fra grense elv/sjø ved  Midtbøhammaren og oppover til  dammen i lundevannet.

DET ER SVÆRT VIKTIG Å MERKE SEG FØLGENDE:

  • Elva er regulert og det er risiko for at vann kan slippes over dammen uten ytterligere varsel, det kan derfor være FARLIG å bevege seg nær vannet og dammen  nede i juvet.
  • Følg anvisninger på skilt oppsatt av kraftstasjonseieren .
  • Nedenfor utløpet fra kraftstasjonen er det til tider sterk strøm i elva og det er derfor nødvendig å bruke godkjent redningsvest ved alt fiske i fall en skulle falle uti. Dette gjelder også ved ferdsel med småbåter utover i sjøområdet utenfor grensen elv∕sjø og særlig utefor Sanden ved utløpet til havet ved pålands vind (SØ til NV vindretnig). Det kan fort bli farlig sjø i området.
  • Snakk med kjentfolk i området som kjenner situasjonen i elva.

 

Elveeirlaget jobber for å få på plass vasling av vannslipp over dammen med sirene e.l. men foreløpig er det ikke på plass. 

Fisket i elva er best ved kjøring av en eller fler turbiner i kraftverket.

Fiskeutstyre skal desinfiseres.

UTSTYR FOR DESINFISERING FINNES HOS:  

Se oppslagstavle ved kraftstasjonen.

 

ANDRE TJENESTER LOKALT:

Det finnes fyllestasjon for besin og diesel i Åna Sira ved siden av landhandelen "Åna Sira Grensehandel"  ved FV44 vest for brua. 

Her kjøper du også fiskekort over disk i åpningstiden. Ellers selges kort på www.iNatur.no

 

Oppsynet kan være behjelpelig med ytterligere opplysninger.

Kontakt er :  Kristoffer Midtbø, mob 916 87 837

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiske fra båt er tillatt fra brua FV 44 og nedsrøms i vassdraget. 

Fra båt kan maksimalt fiskes med 2 stenger pr båt. 

Tllatt redskap og agn er sluk, flue,  wobbler og mark som afgn. Anna levende agn er strengt forbudt.

Det gjelder egne regler for fisket fra grense elv/sjø og i 100 meters sonen nedstrøms.

Derfra og utover i frednigssone i sjøen (som strekker seg ut mot Sanden)  gjelder ulike regler for turistfiske og næringsfiske.

Fiskereglene framgår i detalj av filen "Fiskeregler Sireåna.pdf", se ovenfor.

Gode fisketips

Det er vanligvis godt fiske på hele strekningen.