Laksefiske i Sliperistraumen Byaelva, Steinkjer

Laksefiske i Byaelva, Sliperistraumen

Arter

 • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

By Brug AS er grunneier i den øvre delen av Byaelva, og disponerer ca 2 km elvestrekning

Kontakt oss

By Brug AS

Kjell-Erik Hansen

93244113

keh@bybrug.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

 • Døgnkvoten er 1 avlivet laks. Når kvoten er tatt skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn. Fiskedøgnet følger dato. Kvoter og fiskekort kan ikke overføres mellom fiskere. Oppdrett- eller pukkellaks teller ikke på kvoten.
 • Det tillates et begrenset fang og slipp. Skånsom gjenutsetting av 1. laks for å kunne fortsette fiske tillates, men ved fangst av 2. laks avsluttes fiske inntil nytt døgn starter. Laks nummer 2 kan også gjenutsettes, men fisket avsluttes
 • Sjøørret er fredet og skal skånsomt gjenutsettes. Gjenutsatt sjøøret skal rapporteres.
 • Holaks over 80 cm er fredet og skal skånsomt gjenutsettes.
 • All fangst skal rapporteres på scanatura.no og laksebørsen.no.

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskesesong fra 1.juli til 15. august.

Fisket foregår i den øverste delen av Byaelva, Sliperistraumen. Gruppekortet gjelder for inntil 3 fiskere. Fiskekort er personlig, og kan ikke overføres mellom fiskere. Det skal ved kjøp av kort registreres navn på de som skal fiske. Det kan registreres inntil 3 fiskere.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

FISKE I BYAELVA 2021

            Fisketid

 • Det åpnes for laksefiske i Byaelva f.o.m. 1. juli 2021 kl 00.00 t.o.m. 15. august 2021 kl 24.00.

Kvoter

 • Sesongkvote inntil 50 avlivede laks. Når 50 laks er tatt opp, avsluttes sesongen.
 • Døgnkvoten er 1 avlivet laks pr fisker. Når kvoten er tatt skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn. Fiskedøgnet følger dato. Kvoter og fiskekort kan ikke overføres mellom fiskere. Oppdrett- eller pukkellaks teller ikke på kvoten.

Fiskeregler

 • Det tillates et begrenset fang og slipp. Skånsom gjenutsetting av 1. laks for å kunne fortsette fiske tillates, men ved fangst av 2. laks avsluttes fiske inntil nytt døgn starter. Laks nummer 2 kan også gjenutsettes, men fisket avsluttes.
 • Holaks over 80 cm skal skånsomt gjenutsettes.
 • Sjøørret er fredet og skal skånsomt gjenutsettes.
 • VÆR EKSTRA FORSIKTIG VED UTSETTING AV FISK NÅR VANNTEMPERATUREN ER OVER 18°C.
 • Det skal tas skjellprøver av all laks. Prøveposer finnes hos Sportshytta. Prøver leveres på samme plass.
 • Det er krav om desinfisering av fiskeredskapen før fisket starter. Dette kan gjøres på Sportshytta. Se sportshytta.no for åpningstider.
 • Fangst rapporteres fortløpende samme dag, også gjenutsatt fisk av laks og sjøørret. Også avlivet oppdrett- og pukkellaks rapporteres fortløpende. All rapportering skjer via Laksebørsen
 • Brudd på vedtatte fiskeregler medfører inndragelse av fiskekort og bortvisning fra elva for gjeldende sesong.

Redskap

 • I Sliperistraumen kan det fiskes med flue, spinner, sluk og wobbler. På grunn av bestemmelsen om gjenutsetting av holaks over 80cm, tillates ikke redskap med mer enn en trippelkrok.

 

Undervegs-evaluering

 • Det gjøres fortløpende evalueringer av fisket. Fiskesesongen kan avsluttes på kort varsel dersom tilstanden i elva tilsier det.

 

 

Alt fiske ovenfor grensa mot fredningssonen er forbudt.