Laksefiske i Byaelva, Steinkjer

Laksefiske Byaelva, By Brug. Helge/Slagørn og Aunberget/Stjern

Arter

 • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

By Brug AS er grunneier i den øvre delen av Byaelva, og disponerer ca 2 km elvestrekning.

Kontakt oss

By Brug AS

Kjell-Erik Hansen

93244113

keh@bybrug.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

 • Døgnkvoten er 1 avlivet laks. Når kvoten er tatt skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn. Fiskedøgnet følger dato. Kvoter og fiskekort kan ikke overføres mellom fiskere. Oppdrett- eller pukkellaks teller ikke på kvoten.
 • Det tillates et begrenset fang og slipp. Skånsom gjenutsetting av 1. laks for å kunne fortsette fiske tillates, men ved fangst av 2. laks avsluttes fiske inntil nytt døgn starter. Laks nummer 2 kan også gjenutsettes, men fisket avsluttes
 • Sjøørret er fredet og skal skånsomt gjenutsettes. Gjenutsatt sjøøret skal rapporteres.
 • Holaks over 80 cm er fredet og skal skånsomt gjenutsettes.
 • All fangst skal rapporteres på scanatura.no og laksebørsen.no.

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskesesong fra 1.juli til 15. august 2019.

Du kan kjøpe kort for Helge/Slagørn, der du fra sørsida av elva kan fiske Øvre Helge, Helgeskastet, Slagørn (om du kommer deg ut til Salgørholmen) og Vuddu. Fra nordsida av elva Kan du fiske Kalvtrøa, Slagørn og Kjeholmen.

På Helge/Slagørn selges det inntil 7 kort pr døgn. I tillegge kan det fiskes på inntil to grunneierkort.

Du kan også kjøpe kort på Aunberget/Stjern.

 

Bevegelig fiske.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

 

FISKE I STEINKJERVASSDRAGENE 2019

 

 • Det åpnes for laksefiske i Figga f.o.m. 1.juni kl 00.00 t.o.m. 30. juni kl 24.00.
 • Det åpnes for laksefiske i Ogna f.o.m. 1.juli kl 00.00 t.o.m. 1. augustkl 24.00.
 • Det åpnes for laksefiske i Steinkjer- og Byaelva f.o.m. 1. juli kl 00.00 t.o.m. 15. august kl 24.00.
 • Sesongkvote avlivet laks inntil(stk): Figga 40 lakser, Ogna 50 lakser,

Steinkjerelva 70 lakser og Byaelva 120 lakser.

 • Døgnkvoten er 1 avlivet laks. Når kvoten er tatt skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn. Fiskedøgnet følger dato. Kvoter og fiskekort kan ikke overføres mellom fiskere. Oppdrett- eller pukkellaks teller ikke på kvoten.
 • Det tillates et begrenset fang og slipp. Skånsom gjenutsetting av 1. laks for å kunne fortsette fiske tillates, men ved fangst av 2. laks avsluttes fiske inntil nytt døgn starter. Laks nummer 2 kan også gjenutsettes, men fisket avsluttes.
 • Holaks over 80 cm er fredet og skal skånsomt gjenutsettes.
 • Sjøørret er fredet og skal skånsomt gjenutsettes.
 • Det gjøres fortløpende evalueringer i elvene vedrørende kvoter og fisketid i samarbeid mellom fiskerettshavere og Steinkjer Fiskeråd. Sesongen kan bli avsluttet tidligere enn bestemt fra Miljødirektoratet.
 • Det skal tas skjellprøver av all avlivet laks. Prøveposer og levering av disse ved Sportshytta.
 • Det er krav om desinfisering av fiskeredskapen før fisket starter. Dette kan gjøres på Sportshytta. Se www.sportshytta.no for åpningstider.
 • Fangst rapporteres fortløpende samme dag, også gjenutsatt fisk av laks og sjøørret. Også avlivet oppdrett- og pukkellaks rapporteres fortløpende.
 • Brudd på vedtatte fiskeregler medfører inndragelse av fiskekort og bortvisning fra alle lakseførende vassdrag i Steinkjer for gjeldende sesong.

 

 • Grunneieransvarlig er følgende:

Byaelva – Ole Petter Riis – 92030548, ole.petter.riis@rise-gard.no

Ogna – Håvard Wist – 92056679, haavawi@online.no

Figga – Eystein Utheim – 91373088, eystein.utheim@ntebb.no

Steinkjerelva – Steinkjer JFF v/Bjørn Morten Alstad – 93636535, bjolas@hotmail.com

 

 

Andre aktuelle tilbud