Laksefiske i Byaelva, Steinkjer

Laksefiske Byaelva, By Brug. Helge/Slagørn og Aunberget/Stjern

Arter

 • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

By Brug AS

Kjell-Erik Hansen

93244113

keh@bybrug.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

By Brug AS er grunneier i den øvre delen av Byaelva, og disponerer ca 2 km elvestrekning.

Fiskekvoter

 • Døgnkvoten er 1 avlivet laks. Når kvoten er tatt skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn. Fiskedøgnet følger dato. Kvoter og fiskekort kan ikke overføres mellom fiskere. Oppdrett- eller pukkellaks teller ikke på kvoten.
 • Det tillates fang og slipp (C/R). Alle fiskere plikter å tilegne seg nødvendig kunnskap får å utøve (C/R).
 • Sjøørret er fredet og skal skånsomt gjenutsettes. Gjenutsatt sjøøret skal rapporteres.
 • Det oppfordres til at holaks over 80 cm skånsomt gjenutsettes.
 • All fangst skal rapporteres på inatur.no

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskesesong fra 1.juli til 15. august.

Du kan kjøpe kort for Helge/Slagørn, der du fra sørsida av elva kan fiske Øvre Helge, Helgeskastet, Slagørn (om du kommer deg ut til Salgørholmen) og Vuddu. Fra nordsida av elva Kan du fiske Kalvtrøa, Slagørn og Kjeholmen.

På Helge/Slagørn selges det inntil 7 kort pr døgn. I tillegge kan det fiskes på inntil to grunneierkort og kort under 17 år.

Du kan også kjøpe kort på Aunberget/Stjern.

 

Bevegelig fiske.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

 

Fiskeregler for Byaelva 2022. 

 

Fisketid 

 • Fiskesesongen: 1. juli til 15.august 2022

 

Redskap 

 • Fiskeredskap: Det tillates redskap med inntil en trippelkrok. 

 

Kvoter

 • Sesongkvoten i elva er etter evaluering økt fra 75 til 100 avlivet laks. Sesongkvote i elva på 75 avlivet laks. Døgnkvote per fisker, 1 avlivet fisk. Kvoter kan ikke under noen omstendighet overføres til andre fiskere.

 

Rapportering 

 • All fangst, både avlivet og gjenutsatt skal rapporteres fortløpende på www.inatur.no
 • Det skal tas skjellprøver av avlivet laks. Skjellprøveposer er tilgjengelig der utstyr desinfiseres. Ved innsending av skjellprøver hvor fiskerens mobilnummer påføres konvolutten, vil det etter hvert som prøvene analyseres komme litt historikk tilbake om fisken på sms.Ved å skrive mobilnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummeret blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong. 

      Ved manglende innsendt skjellprøve påløper et gebyr på kr 1000 pr ikke levert prøve. Skjellprøven skal leveres ved Sportshytta eller etter          avtale med grunneier senest to døgn etter at fisken er tatt.

 • Oppdrett- og pukkellaks teller ikke på kvoten, men skal rapporteres på inatur.no. Ved en eventuell slik fangst avlives disse.

 

Desinfisering

 • Det er krav om desinfisering av alt utstyr som brukes under fiske og er i kontakt med vannet skal desinfiseres (stenger, sneller, håv, støvler, vadere, vadebukse ++). Dette kan utføres ved Sportshytta, www.sportshytta.no, telefon 91371892. Alternativt Sigmund, tlf 92687992, Kjell-Erik, tlf 93244113 eller Ole Petter, tlf 92030548.

 

Øvrige fiskeregler 

 • Det oppfordres til at all hunnaks over 80 cm gjenutsettes.
 • Det tillates fang og slipp (C/R).
 • Det er bevegelig fiske. Ved start av fiske, gjør det til en god vane å gå inn bak fiskere oppstrøms i elva og følg det bevegelige fiske nedstrøms.
 • Fiskekortet er personlig og bare gyldig sammen med bevis på betalt fisketrygdavgift og desinfeksjonsattest. Kan ikke under noen omstendighet overdras til andre fiskere.
 • Sjøørreten er fredet og skal skånsomt gjenutsettes og rapporteres på www.inatur.no
 • Forsøpling av området vil medføre inndragelse av fiskekort og bortvisning ut sesongen. Ta med søppel hjem og ikke bruk bål eller ildsted som søppelbøtte. Bidra til å holde området ryddig.

 

Undervegs-evaluering

 • Det gjøres fortløpende evalueringer av fisket. Fiskesesongen kan avsluttes på kort varsel dersom tilstanden i elva tilsier det.

Andre aktuelle tilbud