Laksevaldet "Leksås" i Namsen

Tilbudet gjelder laksevaldet med tilhørende båt. Leietager kan ha med seg flere fiskere, og disponerer valdet både med båt og fra land. Passer til gruppe opp til 4 personer.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Mari Leksås og Geir Ivar Hildrum

90 77 44 65

geir@hildrum.info

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Fiskekvote etter gjeldende regler for vassdraget.

Mer detaljert beskrivelse

Valdeet har et rolig og dypt parti i øvre del. Nedenfor dette blir det et "brekk" før elva blir grunnere og striere. Den nedre delen av valdet egner seg ikke for båtfiske, pga strømmen.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

 

Leietaker er til en hver tid ansvarlig for at fiske utføres etter gjeldende lover og forskrifter, samt at alle som fisker på valdet har betalt fisketrygdavgift. 

Leietaker er ansvarlig for desinfisering av utstyr, om det er brukt i andre vassdrag. 

Leietaker er pliktig til å føre fangststatistikk og rapportere fangst tatt på Leksåsvaldet på offentlig laksebørs etter hver fiskedag. 

Utleier stiller en båt til disposisjon. Flytevest skal benyttes i båt. Vi oppfordrer leietaker til selv å ta med flytevest, slik at det benyttes utstyr som passer best mulig. Dette kan også lånes av utleier på forespørsel. 

Båt og utstyr klargjøres før sesongen av utleier. 

Leietaker plikter å holde båt og utstyr i orden, og er økonomisk ansvarlig om skade eller tap oppstår. 

Utleier kan fritt benytte valdet til eget bruk, om leietaker ikke bruker det. 

Avtalen er å betrakte som akseptert ved innbetaling.