Oksfjordvassdraget

Fiskekort for både laksefiske og innlandsfiske i Oksfjordvassdraget i Nordreisa kommune. Lita elv med stor fisk.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Oksfjord JFF

Kjetil Bergland

97680933

kjetil.bergland@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Ihht lokale fiskebestemmelser.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Oksfjordvassdraget ligger i Nordreisa kommune, Troms fylke, ca. 25 km fra kommunesenteret Storslett. 

Vassdraget består av og «Fiskelva», som går fra sjøen og til Oksfjordvatnet, ca 1,7 km.

Oksfjordvatnet er ca. 5,8 kvadratkilometer stort.

«Storelva» som går fra Oksfjordvatnet til Vaddas er ca. 13 km lang. 

I Oksfjordvassdraget finner vi de tre anadrome artene laks, sjøørret og sjørøye.

Sjørøya er dominerende. Dette er en svært attraktiv sportsfisk med god gjennomsnittsstørrelse og kvalitet.

Laksen er ved siden av sjørøya den viktigste arten i «Fiskelva». Selv om elva er lita og kort ble det sist år tatt ca. 400 kg laks under sportsfiske. Vanlig størrelse ligger mellom 3 – 7 kg, men det tas årlig laks på mer enn 10 kg. Rekorden i vassdraget er en laks på 23 kg. Det fanges også en god del sjøørret i vassdraget.

Tilgjengeligheten til fiskeplassene er meget god. Det er flere gapahuker, bord og benker langs «Fiskelva».

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketid ørret og røye: 1. juli til og med 31. august(kl.24.00)

Fisketid laks: 1. juli til og med 15.august(kl.24.00).

Ørret:Fra sjøen til første kulp ovenfor ”Gammelbrua”: 01.09 – t.o.m 14.09

 

NB!! Påse at fiskeravgift  til staten er betalt. Dessuten må fiskere som skal kjøpe fiskekort ha godkjent kvittering for desinfisering av fiskeutstyr. For at bygdekortet skal være gyldig må medlemskort i OJFF medbringes.

 

Desinfisering skal skje ved oksfjordelva. Sted: Gammelbrua.Vassdraget deles inn i følgende soner:

 

Sone A: Fiskeelva og Storelva fra Solvang til Vaddasfossen

Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselvene; Eideelva, Storelva og Sandsvarelva og Storelva fra Vassbotn til Solvang.

 

Priser for de ulike korttypene:

Medlemmer i OJFF :

Fiskekort medlemmer:

  • Bygdekort sone A+sone B: 400 kr.

 

Øvrige fiskere:

Fiskere under 16 år. (alle soner): 0 kr

Døgnkort A: 200kr. 

Døgnkort B: 200kr.


Døgnfredning fra onsdag kl. 18.00 til torsdag kl 18.00 .

 

Kun nylon 0.40 mm er tillatt.