Oksfjordvassdraget

Fiskekort for laksefiske i Oksfjordvassdraget i Nordreisa kommune. Lita elv med stor fisk.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Laksebørs

Se fangststatistikk

Kontakt oss

Oksfjord JFF

Tor-Ivar Pedersen

+47 977 39 518

torip.nordtroms@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Fangstkvoter:

Laks:        Det er lov å fange 1 laks pr. døgn

                 All hunnlaks skal settes ut.

                 All laks over over 5 kg skal settes ut.

Det er lov å fange maksimum 5 laks pr. sesong pr fisker.

Sjørøye:    4 pr.døgn  max antall er 20 pr. sesong

Sjøørret:    4 pr.døgn max antall er 20 pr. sesong

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Oksfjordvassdraget ligger i Nordreisa kommune, Troms fylke, ca. 25 km fra kommunesenteret Storslett. 

Vassdraget består av og «Fiskelva», som går fra sjøen og til Oksfjordvatnet, ca 1,7 km. Oksfjordvatnet er ca. 5,8 kvadratkilometer stort.

«Storelva» som går fra Oksfjordvatnet til Vaddas er ca. 13 km lang. I Oksfjordvassdraget finner vi de tre anadrome artene laks, sjøørret og sjørøye.

Sjørøya er dominerende. Dette er en svært attraktiv sportsfisk med god gjennomsnittsstørrelse og kvalitet. Laksen er ved siden av sjørøya den viktigste arten i «Fiskelva». Selv om elva er lita og kort ble det sist år tatt ca. 400 kg laks under sportsfiske. Vanlig størrelse ligger mellom 3 – 7 kg, men det tas årlig laks på mer enn 10 kg. Rekorden i vassdraget er en laks på 23 kg. Det fanges også en god del sjøørret i vassdraget. Tilgjengeligheten til fiskeplassene er meget god. Det er flere gapahuker, bord og benker langs «Fiskelva».

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fisketrygdeavgift.
 • Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.
 • Fisketid sjøørret og sjørøye: 1. juli til og med 31. august(kl.24.00)
 • Fisketid laks: 1. juli til og med 15.august(kl.24.00).
 • Sjøørret: Fra sjøen til første kulp ovenfor ”Gammelbrua”: 01.09 – t.o.m 14.09

 

NB!! Påse at fisketrygdeavgift til staten er betalt. Dessuten må fiskere som skal kjøpe fiskekort ha godkjent kvittering for desinfisering av fiskeutstyr. For at bygdekortet skal være gyldig må medlemskort i OJFF medbringes.


Desinfisering

 • Desinfisering skjer ved i Oksfjord havn. (se skilt)

 

Vassdraget deles inn i følgende soner:

 • Sone A: Fiskeelva (fra sjøen til utløpet av Oksfjordvantnet
 • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselvene; Eideelva, Storelva og Sandsvarelva og Storelva fra Vassbotn til Solvang.
 • Sone C: Storelva fra Solvang til Vaddasfossen

 

Fiskekortbegrensninger:

 • Sone A: Fiskelva: 6 bygdekort/ 6 døgnkort (Statsskog)
 • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselver: 8 bygdekort/8 døgnkort(Oksfjordvatn grunneierlag)
 • Sone C: Vaddaselva fra Solvang til Vaddasfossen: 6 bygdekort /6 døgnkort.
 • Kjøp og bestilling gjøres på scannatura.no

 

Tillatte fiskeredskap-

 • Sluk med kun en trebbelkrok og flue
 • Markfiske tillatt i Oksfjordvatnet med innløpselver, samt Fiskelva etter 21/8 til sesongslutt 14/9.
 • Det oppfordres til at fiske med sluk og markfiske med kroker uten mothaker til 1/9.

 

Døgnfredning

 • Døgnfredning i hele vassdraget er fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00

 

Barn under 16 år

 • Barn under 16 år kan registrere fisken på seg selv. Det utstedes eget kort m/navn uten kostnad. Rapporteringsplikt. Må ellers følge gjeldende fiskeregler.