Lakselvvassdraget i Vevelstad

Lakselvvassdraget i Vevelstad er igjen åpnet for salg av fiskekort. Muligheter for laksefiske i et flott område kjøper du her. Åpner for salg 1. juni.

Arter

  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Laksebørs

Se fangststatistikk

Kontakt oss

Lakselvvassdraget i Vevelstad

Kyrre Johansen

95903185

kdjohan@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

All laks skal settes ut.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskesoner: Det er tillatt å fiske i Lakselvvatnet, Sæterelva, Laksmarkvatnet og strekningen fra Lakselvvatnet til sjøen. Det er ikke tillatt å fiske i Lakselva fra utløp fra Laksmarkvatnet og 200 meter fra innløp til Lakselvvatnet. Det er ikke tillatt å fiske i Laksmarkelva ovenfor Laksmarkvatnet, regnet som 200 meter fra innløp til Laksmarkvatnet og til vandringshindere. Nedre grense i vassdraget er merket med skilt.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler 2018

 

a)         De som skal fiske i Lakselvvassdraget må ha fiskekort. 

b)        Alle som fisker skal ha desinfisert fiskeutstyr (vadere, sneller, stenger mm).

c)        Fiskekort selges av Inatur.no.  Det selges endagskort (døgnkort – 24 timer) i vassdraget (kr. 100,- per kort). Maks 25 kort pr. dag inkludert      sesongkort.

d)        Det selges sesongkort i vassdraget (kr. 1200,- per kort). Maks 20 kort per sesong.

e)         Det er krav til innrapportering av fangst til Inatur. Dersom fangstrapport ikke leveres vil fiskeren bli utestengt.

f)         Det er tillatt å fiske med flue, sluk og meitemark. 

g)        Alle som fisker må kunne forevise fiskekort, fiskeravgiftskort og legitimasjon. Oppsyn som evt. kontrollerer fiskere, skal ha gyldig                       dokumentasjon utstedt av utmarkslaget.

h)        Fiskekort gjelder for det tidsrom som er er angitt på kortet.

i)          Kortet gjelder for den person det er utskrevet på. Unntak er personer under 16 år som kan fiske sammen med person  med registrert tillatelse, og der vedkommende med kort er ansvarlig for fangstrapportering.

j)          Ved overtredelse av fiskebestemmelsene kan det bli inngitt anmeldelse.

k)        Det er ikke tillatt å fange laks. Fanget laks skal så langt som mulig slippes ut. All fanget laks skal også rapporteres, også når den er sluppet ut. Evt. fanget laks tilhører utmarkslaget og skal leveres til beboerne på Aursletta, Kaia og Bjørnar Aarstrand.

l)          Fisketid: 01.07 – 15.08.

m)          Fiskesoner: Det  er tillatt å fiske i Lakselvavtnet, Sæterelva, Laksmarkvatnet og i området nedenfor Lakselvvatnet. Det er ikke tillatt å fiske i Lakselva, definert fra utløp fra Laksmarkvatnet og 200 meter på hver side av innløp i Lakselvvatnet. Det er ikke tillatt å fiske i Laksmarkelva ovenfor Laksmarkvatnet, regnet som 200 meter fra innløp til Laksmarkvatnet og til vandringshindere. Nedre grense av vassdraget er merket med skilt.