Fiske i Finnsætervassdraget i Berg kommune.

Kjøp fiskekort i Finnsæterelva og/eller Finnsætervannet og fyll stekepanna eller kanskje også festbordet. Nyt den fantastiske naturen på ytre Senja, og ikke minst en stillhet du må lete lenge etter.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Kjør fra Finnsnes i Midt-Troms og ta fylkesvei 86 over Gisundbrua til Senja og kjør mot Gryllefjord. Kjør 46,6 km og ta av til venstre ved Senjatrollet. Kjør opp forbi trollet og parker ved veibom. Ta bomveien mot fiskeplassene i elva som avmerket på kartet eller følg veien helt fram til Finnsætervannet.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Finnsæter og Bønes grunneierforening er en sammenslutning av grunneiere som forvalter fiske- og jaktrettigheter utgått fra Gnr 316 og Gnr 317 i Senja kommune, (Gnr 16 og Gnr 17 i tidligere Berg kommune)

Kontakt oss

Eilif Pedersen

9092 9242

Eilif.Pedersen@ntnu.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er kvote på maksimum en (1) villaks pr. fisker pr. døgn. Etter at døgnkvoten er tatt skal laksefisket avsluttes. Dersom det fanges laks ut over 1 laks gjeldende døgn skal laksen settes tilbake/slippes.

 

Det er forbud å fiske med mark som agn både i Finsæterelva og Finnsætervanne etter 15. august.

 

Det er en ukentlig fredningsdag fra onsdag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00 i tidsrommet 1. juli til og med 31. august. Dette gjelder alle fiskekorttypene.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Kortsalg/fiskeregler for Finnsætervassdraget for fiskesesongen 2021.

 

Fiskekort fås kjøpt kun via internett på www inatur.no.

 

Søk på «Fiske i Finnsætervassdraget» Klikk på bildet og velg korttyper m.m.

 

Det selges et begrenset antall døgnkort (7 døgnkort pr. dag, 5 dager i uka) for øvre del av Finnsæterelva/Finnsætervannet.

 

Et fiskedøgn gjelder fra kl 1800 til kl 1800 neste dag.

 

I tillegg selges det:

  • Sesongkort bare for Finnsætervannet.
  • Sesongkort bare for grunneiere, begrenset til max 5 kort pr. grunneiendom.
  • Sesongkort bare for eiere av fritidseiendommer på Finnsæter/Bønes, begrenset til kun 1 kort pr. eiendom).  

 

Alle som fisker i vassdraget må ha grunneierforeningens fiskekort for årets sesong (selges kun via denne portal). Fiskekortet er kun gyldig samme med å årets kvitteringskort for betalt fiskeravgift. Personer over 16 år skal ha betalt fiskeravgift til staten før fiskekort kan ustedes/kjøpes.

Se også orientering som medfølger fiskekortene, og husk fangstrapportering etter hver fisketur, til www scanatura.no, enten det blir fangst eller ikke. 

Personer under 16 år kan fiske gratis.

 

Kortinnehaver er forpliktet til å rette seg etter gjeldende fiskeregler for grunneierforeningen. Kortet skal bæres med under fisket, og skal på forelangende foreises oppsyn, politi eller enhver som kan legimitere set å ha rett til å fiske i vedkommende område. Kortet skal lyde på personlig navn og kan ikke overdras til andre. Husk å ta hensyn til annen fiskeberettiget slik at denne ikke hemmes under fiske eller berging av fangst.

 

For både Finnsæterleva og Finnsætervannet er det tillatt å fiske med en stang av gangen. Fiskes det fra båt i Finnsætervannet kan det benyttes inntil to stenger pr. båt dersom det er to eller flere i båten. Men bare en person, en stang/håndsnøre. Amerikaner kan benyttes ved dorging. Stang må ikke forlates under fiske. Garn tillates ikke.

 

For de som kjøper fiskekort for Finnsæterelvea er det tillatt å fiske f.o.m. rødt merke (ca 50 meter ovenfor laksetrappa) og til og med hele Finnsætervannet i nedennevnte tidsrom. Fra rødt merke og ned til sjøen er elva fredet for all fiske gjennom hele sesongen.

 

I følge forskrift om fiske i vassdrag i Troms fylke, er det tillatt å fiske etter anadrome fiskeslag (laks, sjøørret og sjørøye) i Finnsætervannet og i øvre del av Finnsæterelva, slik:

 

Sjøørret og laks f.o.m. 1. juli t.o.m. 31.august.

All laks over 65 cm skal settes ut, og dette i håp om å øke størrelsen på laksestammen i elva.Utsetting gjelder også for laks under 35 cm og sjøørret/sjørøye under 30 cm, (jfr. forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk, § 3 - minstemål).Det er kvote på maksimum 1 villaks pr fisker pr døgn. Etter at døgnkvoten for laks er tatt skal laks som event. biter på, settes ut igjen. 

 

Dersom laks over 65 cm. ikke kan settes ut, men avlives grunnet skade, tilhører den grunneierforeningen og skal legges i fryseboksen som er plassert i gapahuken ved elva og beskjed gis til kontaktperson på mobilnummer 909 29 242. Det samme gjelder laks som biter på etter at døgnkvoten er tatt, og må avlives grunnet skade.

 

Det er forbudt å fiske med mark i Finnsæterelva og Finnsætervannet etter 15. august. I Finsætervannet må det ikke fiskes nærmere enn 200 m fra elveutløpet.

 

Hver søndag fra kl. 18.00 til mandag kl. 18.00 er elva forbeholdt de som har grunneierkort. Det er også bestemt at hele vassdraget (både elva og vannet) skal fredes en dag i uken, for 2020 gjelder dette fra onsdager kl. 18.00 og til torsdager kl. 18.00.

 

Det henstilles til fiskerne at de ikke okkuperer en fiskeplass lengre enn en halv time, slik at plassene rulleres/byttes mellom fiskerne. Alt avhengig av hvor mange det er som fisker det enkelte døgn.

 

Garnfiske er forbudt i hele vassdraget.

 

Dersom ditt fiskeutstyr har vært benyttet i andre vassdrag, skal utstyret desinfiseres før bruk i dette vassdraget. Gjelder også ved benyttelse av medbrakt båt. 

 

Grunneierforeningen ber om at alle som fisker tar skjellprøver av all fangstet laks, fyller ut all data på skjellprøvekonvolutten og legger  den i merket kasse ved skogsvegbommen overfor Senjatrollet, ved gapahuken oppe i elva, eller ved Finnsæterelv bru.

Informasjon fra skjellprøver vil gi nyttig informasjon om laksestammen i Finnsætervassdraget.

Det henstilles dermed til den enkelte fisker å ha med målestav/målebånd, hov, krokutløsertang og vekt under fiske. Dette i forbindelse med utsettingsplikt (se ovenfor) og skjellprøver.

 

På forhånd takk, og lykke til med fisket !

 

Finnsæter og Bønes grunneierforening, den 15. juni 2021.

Gode fisketips

Gode fisketips kan du kanskje få fra lokalkjente, men nyttige tips finnes også på nettportalen Fisketips

 

Etter fisket kan det gjøre godt med en kaffetår eller et bedre måltid f.eks på Senjatrollet eller i Hamn i Senja.

 

Mer om Senja kommunefinner du på denne linken.

 

Skitt fiske!

Andre aktuelle tilbud