Laksefiske i Hordaland, Oselvo

I Oselvo finner du mange fine fiskeplasser. Sonene er merket med skilt, men se også eget kart for sonene. Åpner for salg mandag 2. mai kl. 09.00.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


02.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Os JFL

Anders Kloven

97770543

anders.e.kloven@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Os Jakt og Fiskelag er tilknyttet Norges jeger og fiskerforbund, NJFF. Vi ble stiftet i 1968 og holder til på Ulven hvor vi har eget klubbhus med hagle og riflebane. Vi har tilbud om: skytetrening, skyting på løpende elg, småviltjakt, storviltjakt, jegerprøvekurs, laksefiske, JOFS- jakt og fiskeskole for barn og ungdom. Fiskekort selges for fiske i Oselvo. Aktivitetene er for alle jakt/ fiske og frilufts interesserte.

Kart over "Kremretten" og "sone 0-5" ligger vedlagt. NB! Tegning i introkartet viser ikke korrekt bilde av sonene, se derfor vedlagt filer.

 

På "sone 0-5" er det motfiske, vi har side markert på kart i vedlagt fil. 

 

Deler av Sone 0 kan være utilgengelig for fiske grunnet pågående bygge arbeid.

 

For kjøp av fiskekort og levering av fangstrapporter, registrer deg på www.scanatura.no

Velkommen til oss!

Fiskekvoter

Man kan maks ta opp to laks pr døgn pr fisker, dette uavhengig av hvor man fisker eller hvor mange fiskekort man har. Når kvoten er oppnådd, skal fisket opphøre. 

Oppdrettsfisk skal avlives og omfattes ikke av kvoten. 

Etter 31 august er all hunnfisk fredet. Laks under 40 cm samt sjøørret er fredet hele sesongen.

 

Antall fiskestenger pr sone

Sone 0-1: 3 stenger

Sone 2: 2 stenger

Sone 3: 2 stenger

Sone 4: 2 stenger

Sone 5: 3 stenger

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler sone 0-5

1. Fiskekortet gir innehaver rett til fiske med antall stenger (se under) i gitt tidsrom.

Antall fiskestenger pr sone

Sone 0-1: 3 stenger

Sone 2: 2 stenger

Sone 3: 2 stenger

Sone 4: 2 stenger

Sone 5: 3 stenger

2. Kart over området hvor kortet er gyldig er oppslått på info-tavler langs elven. Her er også informasjon om kvotebegrensninger, og konvolutter til skjellprøver. Kart over område finner du også på vedlagt fil: "sone 0-5.jpg"

3 Kun fiske med vanlige sportsredskaper er lovlig, dvs fiskestang. Fiske fra båt er ikke tillat.

4. Kortet er kun gyldig hvis du har betalt fiskertrygdavgift til staten. Dette kan kjøpes på: http://miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/Fiskeravgift/

7. Det skal leveres fangsmelding etter hver fisketur og det skal taes skjellprøver av all avlivet fisk

8. Styret i Osvassdragets forvaltningslag er ansvarlig for reaksjoner ved brudd på fiskeregler.

Brudd på disse regler medfører automatisk inndraging av fiskekort og utestengelse inneværende sesong. Styret vil også vurdere videre utestengelse fra vassdraget. Særlig alvorlige brudd på fiskeregler som for eksempel gjentatte brudd på disse vil bli politianmeldt.

9. Fiskeren plikter å respektere nærings og brukerinteresser ved ferdsel til og fra fiskeplass. Vær nøye med å rydde fiske og rasteplassen når du drar. Ta alt avfall med hjem. 

10. Klepp skal ikke benyttes.

11. Om elven stenges refunderes ikke solgte kort

12. Fra sesongen 2023 kan ikke reke benyttes som agn under fiskeSe tekst under for pressisering av fiskeregler;

Fra sesongen 2016 er styret i Osvassdragets forvaltningslag ansvarlig for reaksjoner ved brudd på fiskeregler.
For hele vassdraget gjelder følgende regler:
Man kan maks ta opp to laks pr døgn pr fisker, dette uavhengig av hvor man fisker eller hvor mange fiskekort man har. Når kvoten er oppnådd, skal fisket opphøre. Eventuell fettfinneklippet laks teller med på kvoten.
Oppdrettsfisk skal avlives og omfattes ikke av kvoten.
Etter 31 august er all hunnfisk fredet. Laks under 40 cm samt sjøørret er fredet hele sesongen.
Brudd på disse regler samt regler som beskrevet på inatur medfører automatisk inndraging av fiskekort og utestengelse inneværende sesong. Styret vil også vurdere videre utestengelse fra vassdraget. Særlig alvorlige brudd på fiskeregler som for eksempel gjentatte brudd på disse vil bli politianmeldt.
Både avlivet og utsatt fisk skal fangstrapporteres etter regler på inatur.

No håper vi på snarlig regn og godt fiske.
Skitt fiske!

 

Evt. spørsmål kan rettes til:

Anders Kloven, tlf: 97770543

Leif Juvik, tlf: 93840376

 

Gode fisketips

Sone 0-5 

I sone 0-5 finner du også mange fine fiskeplasser. De ulike sonene kan inspirere alt fra den mest erfarne fisker til nybegynneren. Langs elven finner du flere fiskehytter hvor du kan slappe av og nyte medbrakt mat og drikke. Vi anbefaler deg å gå på tur langs elven i forkant av fisketuren for å gjøre deg kjent.

 

Sikkerhet

Vi anmoder alle å bruke redningsvest/flyteplagg. Det er mektige krefter i elven, mye mer enn man tror. Erfarne fiskere har opplevd understrømmer flere steder. Ved høy vannføring blir strømmene ekstra sterke. Opphold langs elven skjer på eget ansvar!

NB! Barn skal alltid ha flyteplagg og tilsyn av en voksen

 

Fiskelykke m.m

Vi kan dessverre ikke garantere fiskelykke hver gang, men vi kan garanterer en fin naturopplevelse uansett vær/ vind og tid på døgnet. Oselvo er et nydelig naturområde som bare må oppleves!

Da sier vi bare; skitt fiske! -Måtte årets storlaks bli din!

 

Bilder fra elven

Hvis du vil dele dine bilder fra elven og eller av fangsten så bli vi glad for det. Send da bildene til: anders.e.kloven@gmail.com

Bildene vil bli brukt på inatur.no, i vårt medlemsblad, i reklamemateriell for Os JFL og på vår hjemmeside: www.njff.no/os 

Se også: http://www.prohd.no/Oselvo%202015/Oselvo%202015.html