Sokndalselva - Laksefiske

I Sokndalselva kan du fiske laks. Elva er en variert og fin lakseelv som byr på rikelig med fiskeopplevelser og kan vise til gode fangster. Fiskeregler gjelder likt i HELE vassdraget.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Sokndal Elveeierlag - Grønn sone

Magnus Frøyland

958 91 657

sokndalelveeierlag@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

DET ER INNFØRT RESTRIKSJONER I SOKNDALSELVA!

FRA 28.06.2024 ER DET BEGRENSET SALG AV DØGNKORT I GRØNN SONE, SALG AV SESONG- OG UKESKORT ER STOPPET INNTIL VIDERE. SØK OPP Sokndalselva, Rogaland på facebook for mer informasjon. FRA MANDAG 01.07 BLIR DET OGSÅ BEGRENSET KORTSALG I PRESHØLEN.

DAGSKVOTEN ER 1 LAKS, FANGET ELLER SLUPPET UT OG GJELDER HELE VASSDRAGET.

VI HÅPER SITUASJONEN ENDRER SEG TIL DET BEDRE DE NESTE 2 UKENE.

 

 • Minstemål for laks 40 cm.
 • 1 laks pr døgn pr fisker.

Gjenutsatt laks over minstemål regnes med i døgnkvoten. 

Totalkvote for sesongen er 15 avlivet laks.

NATTE FREDNING (stengt for fiske)

 • August måned:                       Fra kl. 23:00 til kl. 05:00
 • September måned:                 Fra kl. 22:00 til kl. 06:00
 • I freding tiden skal fiskere forlate fiskeplassene!

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sokndalselva ligger i Sokndal kommune og er en variert og fin lakseelv. Anadrom strekning er ca 24 km.

I Sokndalselva kan du fiske laks. Sjøørret er totalfredet og skal settes ut.

Her finner du interaktivt fiskekart i Google Maps. https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1A-WiaKqXwABpbghen3OZsx41qpwUypU&usp=sharing

Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/Sokndalselva, her ligger det også en liten filmsnutt.

 • Maks vekt på spinner er 25 gr.
 • Maks vekt på sluk er 32 gr.
 • PÅLEGG Å TA SKJELLPRØVER AV ALL LAKS SOM AVLIVES. All oppdrettslaks skal avlvives og kravet om skjellprøver gjelder også her.
 • Fra 2024 er det pålegg om kjøp av desinfiserings bevis for ALLE som løser fiskekort i Sokndalselva. Link til webshop: https://www.scanatura.no/webshop/default.aspx?ID=629&ObjektID=120190&produktID=120188
 • Døgnkvote er 1 laks pr. døgn, gjenutsatt laks teller på døgnkvote. Når kvoten er nådd avsluttes fiske.
 • Døgnkvoten er absolutt, kjøp av flere  fiskekort pr fisker en dag gir ikke økt døgnkvote. Fiskedøgnet følger starttidspunkt på døgn- og ukeskort, for sesongkort kl. 00-24.
 • Sjekk vannføring: https://web.sokndal.kommune.no/kalk/
 • Ett kort gir deg adgang til å fiske i omtrent hele elva, kort for Grønn sone kjøpes hos Inatur.no eller Bakkaåno Camping. Link til kortkjøp Inatur: https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske 
 • Det er egne kort for Presthølen, Lindland og Brandsberg. Disse er markert med egen farge i kartet.
 • Kort til Presthølen og Lindland kjøpes på Inatur.no.  Brandsberg har kun direkte salg hos tilbyder.
 • Strekninger markert med rødt i kartene i link under er FISKEFORBUDSSONE. Følg også merking langs elva.
 • Det meste av elva er åpen for fiske dersom du har kjøpt fiskekort i Grønn sone, link under kulepunkt 1.
 • Ungdomskort sesong (under 18 år) gjelder kun i Grønn sone. Selges gjennom Inatur.no, link: https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske
 • På Bakkaåno Camping kan alle korttyper for Grønn sone kjøpes.

 

RESPEKTER FREDNINGSSONER.

Kart i PDF format kan lastes ned fra linken under Vedlagte filer lenger ned på siden, de med tall i navnet.

Kart i PDF format kan lastes ned fra linken under Vedlagte filer lenger ned på siden, de med tall i navnet.

Nyttige linker :

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeavgift.
 • Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokal merking, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.
 • Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.
 • Gyldig fiskekort og bevis for betalt fiskeravgift skal forevises på stedet ved kontroll.
 • FISKEREN ER PLIKTIG Å SELV SETTE SEG INN I FISKEREGLENE.
 • Nye oppdaterte regler kan lastes ned fra linken under:
 • https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/5526728fe4b08b2ae8ca03c2/66005c2bd7b5e048ba3ecad9
 • Maks vekt på spinner er 25 gr.
 • Maks vekt på sluk er 32 gr.
 • PÅLEGG Å TA SKJELLPRØVER AV ALL LAKS SOM AVLIVES. All oppdrettslaks skal avlvives og kravet om skjellprøver gjelder også her.
 • Frøytlogfossen med kulp oppstrøms er FREDET. Gjelder fra 10 meter oppstrøms kulp til 40 meter nedstrøms brekk i foss.
 • Sjøørreten er totalfredet hele sesongen og må settes tilbake i elva. SJØØRRET SKAL OGSÅ RAPPORTERES!!
 • Minstemål for laks 40 cm. 1 laks pr døgn. Gjenutsatt laks over minstemål regnes med i døgnkvoten. Totalkvote for sesongen er 15 avlivet laks.
 • ALL HUNNLAKS er total fredet i perioden 01.09 – 20.09 og skal gjenutsettes.
 • Det er begrensninger på redskap i perioden 01.09. - 20.09. Last ned og les Fiskeregler fra link under vedlagte filer for informasjon om begrensningene. Les mer om sirkelkrok og tillatte krokstørrelse i PDF fra linkene under Vedlagte filer. 

 

I september er all hunnlaks fredet. Den skal sette skånsomt tilbake. Det er imidlertid sånn med laksefiske at det ikke alltid går som en håper, noen ganger blør fisken pga. dyp kroking og det er uforsvarlig å sette ut fisken. Vi har nå fått på plass avtale med kjøkkenet på Solbø som tar imot avlivet hunnlaks, DET KAN LEVERES PÅ DAGTID DER. Avlivet hunnlaks rapporteres på vanlig måte, men i kommentarfeltet SKAL det skrives at den er innlevert.

 • For å skåne fisken ved utsetting henstilles det til alle fiskere i størst mulig grad å implementere dette regelverk i sitt fiske gjennom hele sesongen. 
 • Det praktiseres bevegelig fiske i vassdraget.
 • Brudd på fiskeregler kan føre til bortvisning fra elva eller annen reaksjon, alt etter alvorlighetsgrad.
 • ALLE SOM HAR KJØPT FISKEKORT SKAL RAPPORTERE, BÅDE FANGST OG NULL FANGST.
 • FANGSTRAPPORT LEVERES INNEN 24 TIMER PÅ INATUR.NO
 • FISKERE UTEN FANGST RAPPORTERER SENEST VED FISKEKORTETS UTLØPSDATO. HUSK Å RAPPORTERE ANTALL FISKEDØGN FOR SESONGKORTENE.
 • HUSK LENGDE PÅ LAKS VED RAPPORTERING, VIKTIG. Link til lengde/vekttabell: https://korgen.no/laks/Lengde-vekt_tabell_laks.pdf
 • På enkelte strekk er det fiske forbud. Fiskeren plikter selv å gjøre seg kjent med disse områdene.
 • For detaljerte kart, last ned PDF fil fra linkene under Veldlagte filer, Sokna oversikt 20000.pdf eller se linken for interaktivt kart i Google Maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1A-WiaKqXwABpbghen3OZsx41qpwUypU&usp=sharing
 • Vi minner om største tillatte krokstørrelser, enkelkrok max 15 mm fra krokspiss til stamme, trippelkrok max 13 mm fra krokspiss til stamme.
 • Info om oppdrettslaks er tilgjengelig for nedlasting under Vedlagte filer: Oppdrett 2021.pdf
 • Info om oppdrettslaks er tilgjengelig for nedlasting under Vedlagte filer: Oppdrett 2021.pdf

Andre aktuelle tilbud