Sokndalselva - Laksefiske

I Sokndalselva kan du fiske laks. Elva er en variert og fin lakseelv som byr på rikelig med fiskeopplevelser og kan vise til gode fangster. Fiskeregler gjelder likt i HELE vassdraget.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Sokndal Elveeierlag - Grønn sone

Oddvar Mydland

909 77 705

o.mydland@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

- Minstemål for laks 40 cm.

- Max 3 laks pr døgn.

- Gjenutsatt laks over minstemål regnes med i døgnkvoten.

- Totalkvote for sesongen er 30 avlivet laks.

 

September er her med freding av all hunnlaks. Den skal sette skånsomt tilbake. Det er imidlertid sånn med laksefiske at det ikke alltid går som en håper, noen ganger blør fisken pga. dyp kroking og det er uforsvarlig å sette ut fisken. Vi har nå fått på plass avtale med kjøkkenet på Solbø som tar imot avlivet hunnlaks, DET KAN LEVERES PÅ DAGTID DER. Avlivet hunnlaks rapporteres på vanlig måte, men i kommentarfeltet SKAL det skrives at den er innlevert.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I Sokndalselva kan du fiske laks. Sjøørret er totalfredet og skal settes ut.

Følg oss på Facebook (https://www.facebook.com/Sokndalselva)

 

NYTT PUNKT I FISKEREGLER FRA 2022: 

FRA SESONGEN 2022 ER DET PÅLEGG Å TA SKJELLPRØVER AV ALL LAKS SOM AVLIVES. All oppdrettslaks skal avlvives og kravet om skjellprøver gjelder også her.

Info om oppdrettslaks, last ned fil Oppdrett 2021.pdf under Vedlagte filer lenger ned på siden.

Sjekk vannføring: https://web.sokndal.kommune.no/kalk/
Sokndalselva ligger i Sokndal kommune og er en variert og fin lakseelv. Anadrom strekning er ca 12 km. Ett kort gir deg adgang til å fiske i omtrent hele elva, kort for Grønn sone kjøpes hos Inatur.no eller Bakkaåno Camping. Link til kortkjøp Inatur: https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske 

Det er egne kort for Presthølen, Lindland og Brandsberg. Disse er markert med blått i kartet. Kort til Presthølen får du kjøpt på inatur.no.

Kort for Lindland er nå eget valg når du velger Sokndalselva - Laksefiske på linken over. For mer info om vald Lindland

Strekninger markert med rødt i kartene i link under er FISKEFORBUDSSONE. Følg også merking langs elva. 

Det meste av elva er åpen for fiske dersom du har kjøpt fiskekort i Grønn sone. 

Ungdomskort sesong (under 18 år) gjelder kun i Grønn sone.

Selges gjennom Inatur.no, link: https://www.inatur.no/laksefiske/552672e3e4b08b2ae8ca03c3/sokndalselva-laksefiske

På Bakkaåno Camping kan alle korttyper for Grønn sone kjøpes.

Presthølen: Egne kort, kun dagskort. Selges gjennom Inatur.no, eget valg.

Lindland: Eget kort, kun dagskort. Nå får du opp dette valdet som alternativ når du velger Sokndalselva - Laksefiske. Det selges 2 kort pr. døgn på nett. Gyldig fra kl. 00:00 - 24:00. Mer info om valdet lastes ned fra denne linken:

https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/5526728fe4b08b2ae8ca03c2/6296415fda1c19168c707d28

RESPEKTER FREDNINGSSONER.

Kart i PDF format kan lastes ned fra linken under Vedlagte filer lenger ned på siden, de med tall i navnet.

Nyttige linker :

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.

Gyldig fiskekort og bevis for betalt fiskeravgift skal forevises på stedet ved kontroll.

FISKEREN ER PLIKTIG Å SELV SETTE SEG INN I FISKEREGLENE.

Nye oppdaterte regler kan lastes ned fra linken under:

https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/5526728fe4b08b2ae8ca03c2/628e94e70a1ce61e36e677e6 

NYTT PUNKT FRA 2022: 

FRA SESONGEN 2022 ER DET PÅLEGG Å TA SKJELLPRØVER AV ALL LAKS SOM AVLIVES. All oppdrettslaks skal avlvives og kravet om skjellprøver gjelder også her.

Sjøørreten er totalfredet hele sesongen og må settes tilbake i elva. SJØØRRET SKAL OGSÅ RAPPORTERES!!

Minstemål for laks 40 cm. Max 3 laks pr døgn. Gjenutsatt laks over minstemål regnes med i døgnkvoten. Totalkvote for sesongen er 30 avlivet laks.

ALL HUNNLAKS er total fredet i perioden 01.09 – 20.09 og skal gjenutsettes.

Det er begrensninger på redskap i perioden 01.09. - 20.09. Last ned og les Fiskeregler fra link under vedlagte filer for informasjon om begrensningene. Les mer om sirkelkrok og tillatte krokstørrelse i PDF fra linkene under Vedlagte filer. 

  September er her med freding av all hunnlaks. Den skal sette skånsomt tilbake. Det er imidlertid sånn med laksefiske at det ikke alltid går som en håper, noen ganger blør fisken pga. dyp kroking og det er uforsvarlig å sette ut fisken. Vi har nå fått på plass avtale med kjøkkenet på Solbø som tar imot avlivet hunnlaks, DET KAN LEVERES PÅ DAGTID DER. Avlivet hunnlaks rapporteres på vanlig måte, men i kommentarfeltet SKAL det skrives at den er innlevert.

 

For å skåne fisken ved utsetting henstilles det til alle fiskere i størst mulig grad å implementere dette regelverk i sitt fiske gjennom hele sesongen. 

Det praktiseres bevegelig fiske i vassdraget.

Brudd på fiskeregler kan føre til bortvisning fra elva eller annen reaksjon, alt etter alvorlighetsgrad.

ALLE SOM HAR KJØPT FISKEKORT SKAL RAPPORTERE, BÅDE FANGST OG NULL FANGST.

FANGSTRAPPORT LEVERES INNEN 24 TIMER PÅ INATUR.NO

FISKERE UTEN FANGST RAPPORTERER SENEST VED FISKEKORTETS UTLØPSDATO.

HUSK Å RAPPORTERE ANTALL FISKEDØGN FOR SESONGKORTENE.

HUSK LENGDE PÅ LAKS VED RAPPORTERING, VIKTIG. Link til lengde/vekttabell: https://korgen.no/laks/Lengde-vekt_tabell_laks.pdf

På enkelte strekk er det fiske forbud. Fiskeren plikter selv å gjøre seg kjent med disse områdene. For detaljerte kart, last ned PDF fil fra linkene under Veldlagte filer, de med tall i navnet. 

Vi minner om største tillatte krokstørrelser, enkelkrok max 15 mm fra krokspiss til stamme, trippelkrok max 13 mm fra krokspiss til stamme.

Info om oppdrettslaks er tilgjengelig for nedlasting under Vedlagte filer: Oppdrett 2021.pdf

Andre aktuelle tilbud