Sokndalselva - Laks- og sjøaurefiske

I Sokndalselva kan du fiske laks, sjøaure og aure. Elva er en variert og fin lakseelv som byr på rikelig med fiskeopplevelser og kan vise til gode fangster.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Sokndal Elveeierlag - Grønn sone

Oddvar Mydland

909 77 705

o.mydland@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Max 3 laks og 3 sjøaure pr døgn. Ingen totalkvote for sesongen

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I Sokndalselva kan du fiske laks, sjøaure og aure.

The river Sokna is a nice salmon, seatrout an brown trout river. For more information in english and german please click "Sokndalselva / information in english/german" below)

Sokndalselva ligger i Sokndal kommune og er en variert og fin lakseelv. Anadrom strekning er ca 12 km. Ett kort gir deg adgang til å fiske i omtrent hele elva. Det er egne kort for Presthølen, Lindland og Brandsberghølen. Disse er markert med blått i kartet. Kort til Presthølen og Lindland får du kjøpt her på inatur.no, for Brandsberghølen er det postkassesalg ved hølen. Strekninger markert med rødt er FISKEFORBUDSSONE /privat fiske..

Du finner detaljkart ved å klikke på kartet over.

 

Nyttige linker :

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.
Minstemål for laks og sjøaure er 35 cm. Max 3 laks og 3 sjøaure pr døgn. Ingen totalkvote for sesongen.

 

Det praktiseres bevegelig fiske i vassdraget.
For utfyllende fiskeregler - se dokumet knyttet til fiskekortet.
Barn og ungdom under 18 år må kjøpe eget kort. Kortet koster 100,- og gjelder hele sesongen. De må huske å registrere fangsten sin via inatur.no.

FANGSTRAPPORT LEVERES INNEN 24 TIMER PÅ INATUR.NO

 FISKERE UTEN FANGST RAPPORTERER SENEST VED FISKEKORTETS UTLØPSDATO.

 HUSK Å RAPPORTERE ANTALL FISKEDØGN FOR SESONGKORTENE.

 

Det meste av elva er åpen for fiske dersom du har kjøpt fiskekort. Unntak er sonene "Presthølen" og "Lindland". Disse har egne kort.

På enkelte strekk er det fiske forbudt. Fiskerne plikter å gjøre seg kjent med disse områdene. 

 

Se karlinker på vår hjemmeside:

 

Brandsberghølen Toksafossen

Lindland Brandsberghølen

Pitlingen Åmot 2015

Andre aktuelle tilbud