Fiskekort på Opdal/Ristad i Namsen kan bestilles her.

Velkommen til valdet vårt! Opdal/Ristad-valdet er 1,2 km, og grenser mot Grandaunet- og Sellæg-valdet. Valdet har godt drag uansett vannstand, og det er mange standplasser for laks.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Valdet ligger ca 7 km fra Overhalla sentrum, og ca 25 km fra Namsos sentrum ved Fylkesvei 401. Det er skilt med "Opdal/Ristad" ved Fv401, og derfra kjøres det til parkeringsplass. Se også anvisning på kartet. Ved parkeringsplasssen er det en båtstue. Her er det informasjon om valdet, og tilgang ned til flytebrygge med båter! Pris for båtkort gjelder pr. båt, og ikke pr. person.

Kontakt oss

Opdal/Ristad Valdsamarbeid

Johan Tetlien Sellæg

+47 948 300 88

jsellaeg@salsnes-filter.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Gjeldende fiskekvoter skal følges, fiskeren plikter å sette seg inn i de regler som gjelder. Se Fiskeregler. 

 

OBS!! NY REGLER FRA OG MED 19.07.2021 SE FISKEREGLER PÅ NAMSENVASSDRAGET.NO

 

I 2021 gjelder følgende kvoterdefinisjoner:

Definisjon døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av ett døgn. Kvotene følger datodøgnet. Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.

Sesongkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av et kalenderår.

 

Døgnkvote:
Laks: 1 avlivet laks per døgn (fra og med 19.07).
Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 2 laks over 55cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.

All laks og sjøørrett under 35cm skal gjenutsettes. Ved vanntemperatur over 20 grader er det forbud mot gjenutsetting av fisk. Gjenutsetting av oppdrettslaks er ikke lov, den skal avlives og leveres inn til grunneier.

 

Sesongkvote:
Laks: 8 avlivet laks per sesong (fra og med 19.07).
Sjøørret: 4 avlivet sjøørret per sesong.

 

Forklaring:

Fra 19. juli er hunnlaks fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut på en skånsom måte. 
Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.  
Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som oppdrett.
Brunørret belaster ikke kvoten, men det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret.

 

Redskapsbruk:

 Fra 19.07 tillates markfiske ved bruk av sirkelkrok eller krok uten mothaker.

 

For de som ønsker mer informasjon om gjenutsetting av laks:

https://www.nina.no/gjenutsetting

 

Mer detaljert beskrivelse

På høy vannstand fiskes det med 4-5 båter på denne strekningen. Ristad/Opdal-valdet er et vald som er bra hele sesongen, og som ikke er veldig avhengig av god vannstand. På liten vannstand er valdet best på toppen og siste halvdel, utenfor båtplassen og ved Ristadlornet helt nede ved grensen mot Sellæg. Det kan ellers være et tips å bruke litt ekstra tid ved og nedenfor bekken som kommer ut på sørsida, på øverste deler av valdet.

 

Ristad / Oppdalvaldet er kjent for mange storlaks i juni, med også for spesielt godt fiske i juli og august. I tillegg til å være et bra båtvald, er toppen på Ristadvaldet et utmerket fluevald. Ved lavere vannstand blir det en grunne (steinstrand) på nordsiden i øvre del av valdet. Her blir det romslig med plass, og elva har i øverste del et godt drag uansett vannstand og mange standplasser.

 

Vi har fire Nams-båter av tre liggende nedenfor båtstua med nye 2,5hk utenbordsmotorer. Valdet er langt, og roturen opp kan bli slitsom spesielt ved høy vannstand. Båtene er tilpasset forholdene i Namsen, og er en stabil elvebåt. Det betyr ikke at man kan/skal stå i båten når den er på elva!

 

Ved båtstua er det sitteplasser og grillplass. Her er det mulighet for en rast, benytte vårt utedo og slappe litt av mellom øktene.

 

Vi tror på nok en god sesong. 2018-2020 har vært våre tre beste fangstsesonger til tross for utfordrende forhold i deler av sesongene. Velkommen til oss - og en herlig fiskeopplevelse!

 

Riktig god fisketur! :-)

 

OVERNATTING

Ønsker du overnatting i forbindelse med fiske kan vi blant annet anbefale Fru Opdal Gårdshotell - bare 200 meter fra båtstua

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

  • Gjeldende fiskeregler for vassdraget gitt av Namsenvassdragets Elveierlag (NVGF) skal følges.
  • NB! Ihht regelverket skal rednings- eller flytevest benyttes av alle ombord når båten er i fart. 

 

Fangstrapportering

Fangsten meldes inn så fort som mulig inn på laksebørsen.

Fisken melder du inn på  www.lakseboersen.no.

 

Grense 

Øvre grense er merket med skilt "Ristad" på nord-siden, og nedre grense er med utløpet av "lorn" på nordsiden.

 

Desinfisering

Har du fisket i et annet vassdrag, skal alt utstyr desinfiseres. Nærmeste desinfiseringsstasjoner er Namsen Fishing Camp og Sellæg gård.

Takk for at du hjelper oss å holde elva frisk.

Gode fisketips

Hvis du skal fiske fra båt, vil opplevelsen bli noe mer behagelig hvis du husker å ta med en pute å sitte på.