Sesongstart nærmer seg! Fiskekort på Opdal/Ristad i Namsen kan bestilles her

Velkommen til valdet vårt! Opdal/Ristad-valdet er 1,2 km, og grenser mot Grandaunet- og Sellæg-valdet. Valdet har godt drag uansett vannstand, og det er mange standplasser for laks..

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


16.02.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Opdal/Ristad Valdsamarbeid

Johan Tetlien Sellæg

+47 948 300 88

jsellaeg@salsnes-filter.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Valdet ligger ca 7 km fra Overhalla sentrum, og ca 25 km fra Namsos sentrum ved Fylkesvei 401. Det er skilt med "Opdal/Ristad" ved Fv401, og derfra kjøres det til parkeringsplass. Se også anvisning på kartet. Ved parkeringsplasssen er det en båtstue. Her er det informasjon om valdet, og tilgang ned til flytebrygge med båter! Pris for båtkort gjelder pr. båt, og ikke pr. person.

Fiskekvoter

Gjeldende fiskekvoter skal følges, fiskeren plikter å sette seg inn i de regler som gjelder. Se Fiskeregler. 

 

I 2022 gjelder følgende kvoterdefinisjoner:

Definisjon døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av ett døgn. Kvotene følger datodøgnet. Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget. Når døgnkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn.

Sesongkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av et kalenderår. Når sesongkvote for laks er nådd, skal fisket avsluttes for sesongen. 

 

Døgnkvote:

 • Laks: 4 avlivet laks per døgn hvorav maks 1 laks over 65cm. 
 • Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.

 

Sesongkvote:
Laks: 12 avlivet laks per sesong.

 

Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 1 laks over 65cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.

All laks og sjøørrett under 35cm skal gjenutsettes. 

 • NE oppfordrer ikke til gjenutsetting av fisk over minstemål når temperaturen i elva er over 20 grader. Fiskerne oppfordres til å måle vanntemperaturen på eget fiskested. 
 • Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.   
 • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til grunneier. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder både laks og ørret. 
 • All vinterstøing skal settes levende ut igjen.  
 • All oppdrettslaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
 • All pukkellaks skal avlives og leveres inn til grunneier.  
 • Brunørret belaster ikke kvoten. 

Fra 1 august er all laks over 80cm fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

 

Sesongkvote:
Laks: 12 avlivet laks per sesong.

 

Redskapsbruk:

Dette kan du fiske med 

 • Levende norsk mark, sluk, spinner, wobbler og flue 

 • Fiskedupp 

 • Kroker med avstand mellom krokstammen og krokspissen ikke større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 

Alt annet er forbudt. 

 

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.lakseboersen.no snarest og senest innen 24 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.

 

For de som ønsker mer informasjon om gjenutsetting av laks:

https://www.nina.no/gjenutsetting

Mer detaljert beskrivelse

På høy vannstand fiskes det med 4-5 båter på denne strekningen. Ristad/Opdal-valdet er et vald som er bra hele sesongen, og som ikke er veldig avhengig av god vannstand. På liten vannstand er valdet best på toppen og siste halvdel, utenfor båtplassen og ved Ristadlornet helt nede ved grensen mot Sellæg. Det kan ellers være et tips å bruke litt ekstra tid ved og nedenfor bekken som kommer ut på sørsida, på øverste deler av valdet.

 

Ristad / Oppdalvaldet er kjent for mange storlaks i juni, med også for spesielt godt fiske i juli og august. I tillegg til å være et bra båtvald, er toppen på Ristadvaldet et utmerket fluevald. Ved lavere vannstand blir det en grunne (steinstrand) på nordsiden i øvre del av valdet. Her blir det romslig med plass, og elva har i øverste del et godt drag uansett vannstand og mange standplasser.

 

Vi har fire Nams-båter av tre liggende nedenfor båtstua med nye 2,5hk utenbordsmotorer. Valdet er langt, og roturen opp kan bli slitsom spesielt ved høy vannstand. Båtene er tilpasset forholdene i Namsen, og er en stabil elvebåt. Det betyr ikke at man kan/skal stå i båten når den er på elva!

 

Ved båtstua er det sitteplasser og grillplass. Her er det mulighet for en rast, benytte vårt utedo og slappe litt av mellom øktene.

 

Vi tror på nok en god sesong. Velkommen til oss - og en herlig fiskeopplevelse!

 

Riktig god fisketur! :-)

 

OVERNATTING

Ønsker du overnatting i forbindelse med fiske kan vi blant annet anbefale Fru Opdal Gårdshotell - bare 200 meter fra båtstua

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Gjeldende fiskeregler for vassdraget gitt av Namsenvassdragets Elveierlag (NVGF) skal følges.
 • NB! Ihht regelverket skal rednings- eller flytevest benyttes av alle ombord når båten er i fart. 

 

Fangstrapportering

Fangsten meldes inn så fort som mulig inn på laksebørsen.

Fisken melder du inn på  www.lakseboersen.no.

 

Grense 

Øvre grense er merket med skilt "Ristad" på nord-siden, og nedre grense er med utløpet av "lorn" på nordsiden.

 

Desinfisering

Har du fisket i et annet vassdrag, skal alt utstyr desinfiseres. Nærmeste desinfiseringsstasjoner er Namsen Fishing Camp og Sellæg gård.

Takk for at du hjelper oss å holde elva frisk.

Gode fisketips

Hvis du skal fiske fra båt, vil opplevelsen bli noe mer behagelig hvis du husker å ta med en pute å sitte på.