Tårstadvassdraget Fiskelag SA

Tårstadvassdraget er et lite smålaksvassdrag i grenseområdet Nordland og Troms i kommunene Evenes og Skånland. Vassdraget er rikt på smålaks og sjøørret og byr på mange varierte fiskeplasser.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Tårstadvassdraget Fiskelag SA forvalter alt fiske i Tårstadvassdraget fra sjøen til Kjerkhaugfossen i Evenes og Skånland kommune. Laget ble stiftet 7. mai 2015 og er er en sammenslåing av Tårstad/Stunes Elveeierlag og Mitre Tårstadvassdraget Fiskelag.

 

Vår side på Facebook:

https://www.facebook.com/taarstadvassdragetfiskelag 

Kontakt oss

Tårstadvassdraget Fiskelag SA

Geir Arne Olsen

45490599

geir-arne-olsen@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvote 1 laks, 3 laks og 5 sjørøye i sesongen.

Dette gjelder hele vassdraget.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Tårstadvassdraget er et lite smålaksvassdrag i grenseområdet Nordland og Troms i kommunene Evenes og Skånland. Vassdraget begynner ved sjøen i Tårstadosen og består videre av Tårstadelva, Lavangsvatnet, Røstelva, Langvatnet og Nautåelva, fram til den anadrome strekningen ender ved Kirkhaugfossen. På veien dit har vassdraget vakker snodd seg rundt Evenes flyplass, som ligger omtrent midt mellom Lavangs- og Langvatnet. Vassdraget har mange gode fiskeplasser primært for makkfiske, men også for flue. Vassdraget er stort sett er veldig stilleflytende. Det er områder i Røstelva, samt ved Nautå som har partier der det er endel fall og straum. Vassdraget er rikt på smålaks og sjøørret, og det er spesielt de siste årene at folk har fått øynene opp for sjøørretfisket. I 2005 var det en regnsommer, og det ga noen utrolige fangster i vassdraget. Det ble tatt totalt nærmere 1 tonn laks her, og vannstanden var høy mer eller mindre hele sesongen.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

FISKESONER
Vassdraget er inndelt i tre soner:
Sone 1 - Tårstadelva (fra munningen og opp til Lavangsvatnet)
Sone 2 - Hele Lavangsvatnet
Sone 3 - Fra Thomasmyra ved Langvatnet og opp til Kirkhaugfossen

 

PRISER 
Sone 1 - døgn 100kr, sesong 500kr
Sone 2 - døgn 100kr, sesong 400kr
Sone 3 - døgn 100kr, sesong 300kr
Hele vassdraget - døgn 200kr, sesong 800kr

Ungdom fra 15 år og til og med det året de fyller 20 betaler kun halv pris.

Barn fisker gratis, men skal innløse fiskekort og levere fangstrapport.

 

FISKEREGLER

Vassdraget åpner for fiske 1. juli og stenger for laks- og sjørøyefiske 15. august og for sjøørret 31. august
Fredningsdøgn fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00
Kun en stang per fisker.
Det er kun lov å fiske med flue og med mark i sone 1, mens det er tillatt med sluk i Lavangsvatnet og Langvatnet (ikke i Nautåelva). Etter 15. august er det ikke tillatt å bruke mark som agn.
Fiske fra båt er kun tillatt for grunneiere.
I Langholla i Tårstadelva er det ikke tillatt med markfiske. 
Strekninga fra Thomasmyra til Røstelvkjeften er fredet.

Husk å melde fra om fangstresultat. Ved manglende innmelding vil fisker bli nektet fremtidig fiskekortkjøp.

Det oppfordres til å ta skjellprøver av fanget fisk, veiledning hvordan det gjøres og kunvolutter til prøver finnes i postkasser v/infotavler langs vassdraget. Ved lav vannføring kan deler av vassdraget stenges for fiske.

Gode fisketips

Ved Røstelva i Lavangsvannet ligger en flott gapahuk.