Seter-Namsen Laksevald

Seter-Namsen laksevald ligger øverst i Namsen, ca. 3 km. ovenfor Nedre Fiskumfoss (Namsen Laksakvarium).

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


10.07.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Seter-Namsen Laksevald

Merete Grøtan

988 65 420

moahall@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

Gjeldende fiskekvoter skal følges, fiskeren plikter å sette seg inn i de regler som gjelder. Se http://namsenvassdraget.no/fiskeregler/lokale-fiskeregler-2014/

 

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Seternamsen laksevald er medlem av Namsenvassdragets Grunneierforening., se www.Namsenvassdraget.no. Her finner du mye info in Namsen.

I forbindelse med at lakseførende strekning i Namsen ble utvidet fra og med 2006, ble Seternamsen laksevald etablert. Seter-Namsen laksevald ligger øverst i Namsen, ca. 3 km. ovenfor Nedre Fiskumfoss (Namsen Laksakvarium).

 

Fiskbar strekning utgjør ca. 5 km. og det kan fiskes fra begge sider og fra båt. Valdet er egnet for fiske både med sluk, mark og flue. Deler av strekket er meget godt egnet for flue. Åpnes som lakseførende 15. juli, og er åpent til 15.september. Ørretfiske på Grongkortet frem til og med 14. juli.

 

Man har relativt god oversikt over oppgangen av laks, da all laks som skal opp til Seter-Namsen blir registrert i laksetrappa i Nedre Fiskumfoss. I 2005 gikk det opp drøyt 2000 fisk (laks og sjøørret). Dette er en drøy dobling av hva som gikk opp foregående år. I 2015 gikk det opp ca 1.500. Det arbeides nå med en total modernisering av den sentrale laksetrappa i Nedre Fiskumfoss i forbindelse med oppgraderingen av NTEs kraftverk.

 

Laksesesongen hos Seternamsen laksevald starter fra og med 15. juli og varer til og med 15. september. Før laksesesongen kan man fiske etter ørret på strekningen. Da løser man Grong-kortet (se lengre ned på siden), som er et innlandsfiskekort som gjelder så å si for hele Grong kommune. Etter laksefiskesesongen er hele lakseførende strekning fredet for alt fiske.

 

Båtleie

Seternamsen laksevald har inntil 5 båter til utleie. Disse kan du leie til NOK 600,- pr.døgn. Fiskekort kommer i tillegg.

Båtfiske i Seternamsen må bare oppleves!

 

Ta kontakt med en av grunneierne for båtleie.

 

Hallgeir Moa: 411 60 716

Merete Grøtan: 98 86 54 20

Olav Moen: 971 73789

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Gjeldende fiskeregler skal følges, fiskeren plikter å sette seg inn i de regler som gjelder. Se http://namsenvassdraget.no/fiskeregler/lokale-fiskeregler-2014/

 

Andre aktuelle tilbud