Vestpollvassdraget Laks- og ørretfiske i Austnesfjorden

En naturperle! Vestpoll vassdraget kan du fiske sjøørret, ørret, sjørøye og smålaks. Fint for familier, vannet er tett opp til vei.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Man kan enten kjøre langs E10 fra Svolvær i Vågan, eller fra Gullesfjorden, til Vestpollen, kjøre mot Laukvik ca 4 km Parkeringsplasser langs vannet.

Viktige datoer


14.06.2017 kl. 09:00

Om oss

VESTPOLLEN JÆGER OG FISKEFORENING

Vi har egen hjemme side hvor prosjekter og annen relvant utdypes nærmere

www.vestpoll-fj.no 

Kontakt oss

VESTPOLLEN JÆGER OG FISKEFORENING

Jan Erik Knutsen

97758032

felles@vestpoll-fj.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Vedtak: Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser slik at det i Vestpollvassdraget i Vågan kommune (179.332Z) kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 15.06 – 31.08. Totalkvote for vassdraget 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye. Sesongkvote 3 laks per fisker. Når totalkvoten for laks og sjøørret i er nådd, skal alt fiske opphøre. Dispensasjonen gjelder for 2016.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det er flere plasser parkerings plasser langs tennvannet som kan benyttes.

 

Grunneiere arbeider under Ferskvannsbiologen AS  Øystein Kanstad Epost: ferskvannsbiologen@online.no fra Lødingen med et telle prosjekt for å registere alle fisketyper som vandrer opp vassdraget, det registeres art, vekt, mengde, samt telling av lus innfisering av fisk som er på tur opp i vassdraget - prosjektet ble avsluttet i august 2014.

Sammarbeidet er under Prosjektleder Prosjekt Utmark  i Bondelaget. Vidar Bentsen E-mail: vidar.bentsen@bondelaget.no

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Vassdraget (utenenom Ternvannet - til Lakselvmunningen 100 meter fra elveutløp) er åpent for fiske f.o.m. åpner 15 Juni 2020 til 31 august  2020

Fiske er kun tillatt på Gård Nr. 20 dvs. nordsiden eller veisiden av vassdraget.

I tillegg åpner Ternvannet for fiske den 01.07.2020 t.o.m. 31.08.2020

Se vedlegg dispensasjon fra Fylke

 

VASSDRAGET DEFINERES FRA 100 meter fra elvemunningen i Vestpolltjønna til og med Tennvannet.(Ternvannet) 

Fluefiske og stang fiske med sluk, dubbel og mark er tillatt.

Andre typer for fiske garn, feller etc er ikke tillatt, det gjelder også bruk av agn type reke etc.

 

FANGSTRAPPORT.

Du må levere fangstrapport på inatur.no etter endt fiske. Dette er meget viktig, slik at vi kan følge med bestanden i vassdraget.

Alle som leverer fangstrapport er med i trekning om et årskort i Vassdraget for neste år.

Gode fisketips

Det fiskes for det meste med flue og mark, sluk brukes også en del. OBS. Fisk aktivt - ikke forlat fiskestenger med makk og dubb.

Det er mange fine odder og ness langs veisida av vannet hvor det er fint å fiske