Lauvsneselva - Laksefiske hele året!

Lauvsneselva ligger i Flatanger og har sitt utløp i fjorden ved et smoltanlegg rett nord for tettstedet Lauvsnes. Den fiskbare strekningen av elva er opptil 250 meter. Laksefiske foregår hele året!

Arter

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Beliggenhet

Kontakt selger

Namdalen Træsliberi AS

Knut Berger

941 46 010

info@namdalbruk.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Skogsjef og daglig leder er Knut Berger, som holder til ved vårt hovedkontor ved Namsskogan Familiepark i Namsskogan.

Hovedaksjonær i Namdalen Træsliberi er Kristoffer Stensrud.


Vi samarbeider med de beste aktørene rundt oss om utførelse av de nødvendige tjenester på eiendommene.

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Elva har en midlere vannføring på 4 kbm. pr sekund, noe som bidrar til at dette først og fremst er en smålakselv hvor fisken har en vekt mellom 1 og 3 kg. Det tas årlig lakser opp mot 7 kg.

Det selges kun 6 kort pr døgn.
Elva er forholdsvis smal, og den passer derfor godt for de som ønsker å fiske med lett fiskeutstyr. Det er mulig å fiske både med mark, sluk og flue.

Elva ligger lett tilgjengelig fra bilvei, og det er således lett å komme seg ned til fiske-plassene. – Butikk og kafe og overnattinger tilgjengelig i sentrum av Lauvsnes ca 500 meter fra elva når du skal benytte de stedlige servicetilbud.
Book deg gjerne inn på Zansibar Inn.

Spørsmål vedr. forhold i elven kan stilles til oppsynsmann Geir Hansen på telefon 970 72 661

 

www.namdalbruk.no

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Det er innført forbud mot bruk av redskap som kan brukes til å krøke fisk Lauvsneselva!

Flatanger settefisk forbyr all ferdsel på land på “fabrikksiden” av elven!
All fiske skal foregå på motsatt side av fabrikken som tidligere.

Nytt vedtak fra fiskeriforvalteren i Nord-Trøndelag 24.09.13:
Vedtak: For å redusere faren for krøking av fisk innfører grunneier maksimalstørrelse på redskap på 30 gram.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har innført Fredningssone noen meter fra utløpet fra kraftverket. Politiet kontrollerer i denne sonen.