Laksefiske i Gaula 2015

Fiskekort for Melhus Jeger og Fiskerforening sine vald.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Vi disponerer vald i Nedre Melhus: Lena/Melhus og Bagøien/Prestgården. Se mer på www.melhusjff.org

Vedlagte filer

Kontakt oss

Melhus JFF

92807177

webmaster@melhusjff.org

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Fangstkvoter: Kvote for avlivet laks under 100 cm er maks 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks mellom 80 og 100 cm. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres.
Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.

Ukeskvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke (fiskeuke). Fiskeuken følger ukesangivelsen på fiskekortet. For sesongkort følges ukesnummeret. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny fiskeuke starter. 

Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.