Otra

De 15 lakseførende km fra sjøen til Vigelandsfossen byr på varierte fiskemuligheter for enhver. Du finner flere store åpne soner og mindre eksklusive soner.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Parkering ved Otra House, Vigeland. Følg fiskesti fra østsida av hengebru nr. 2.

Om oss

Om OtraOtra var tidligere en god lakseelv kjennetegnet av en uvanlig storvokst laksestamme, men i 50- årene medførte forurensing en dramatisk reduksjon i fangstene, og resultatet ble at den stedegne storlaksestammen døde ut.

I 1995 ble en industriavløpsledning fra Vennesla til sjøen etablert. Dette har gitt grunnlag for etablering av en ny laksebestand i Otra. Dagens bestand er dog ikke like storvokst som tidligere, men det tas årlig flere storlakser. Bestenotering i 2010 var på 17,5 kg.

De 15 lakseførende km fra sjøen til Vigelandsfossen byr på varierte fiskemuligheter for enhver.

Otra Laxefiskelag ønsker deg med dette skitt fiske etter laks i elva!

Kontakt oss

Otra Laxefiskelag

Harald Endresen

+47 47 46 52 03

haendres@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Generelle regler for Otra gjelder (www.lakseelvene.no).  Døgnkvote 2 laks.  Fisket skal avsluttes når to laks er avlivet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Vest-Agder.

Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder. 

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske koster kr. 260,- og kan kjøpes over internett her og på alle postkontorer. Kjøp av fiskekort skjer enten hos utsalgsstedene eller via våre nettsider, her. Fiskekortene er personlige, og kan ikke overdras. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på noen av sonene.

Fiskekortdøgnet følger kalenderen. Et døgnkort gjelder dermed kun for den dato det lyder på, fra kl 00.00 til kl 24.00.

Rettighetshavernes fiske er tilsvarende fra 00.00 til 24.00 mandag  i sone 2 og 4 og mandag og tirsdag i sone 3 og nedre del av sone 4. Elva er fredet fra siste lørdag i august kl 24.00 til søndagen etter fiskekonkurransen. Årskort gjelder ikke disse dager.

Tillatt redskap

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Kun ett redskap pr. person, og maks. èn trippelkrok pr redskap.
Fiske med blysøkke påmontert plastslange er forbudt. Årsaken er at den fylles med vann som kan overføre sykdommer og parasitter mellom vassdrag.

Fangstbegrensning

Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks og 2 sjøørret pr. fisker pr. fiskedøgn. Med laks menes også smålaks (svele / tert).  Sesongkvote er maks 50 kg laks. Fisket skal avsluttes for dagen når to laks eller to sjøørret er avlivet.

All laks over 70cm skal gjenutettes etter 31. august. Det anmodes om at gytefarget stor holaks settes tilbake i elva. 

Rømt oppdrettsfisk skal avlives.  Rømt oppdrettsfisk teller ikke med i personlige kvoter dersom den bekreftes og godkjennes av oppsynet.  Otra Laxefiskelag ønsker at det tas skjellprøve samt bilde av laks man mener er rømt oppdrettsfisk.

Fisk som gjenutsettes må behandles med forsiktighet. Dersom fisken er så skadet at det ikke er forsvarlig med gjenutsetting, skal den avlives. En fisker kan likevel ikke beholde flere laks eller sjøørret enn de personlige kvotene tillater.

Båtfiske

Det er mulig å fiske fra båt i sonene 1, 2 og 4. Alle som deltar i båtfiske skal ha fiskekort (også roer). Det er ikke tillatt å benytte mer enn  1 stang pr fisker og maks 2 stenger pr. båt. Bevegelig fiske gjelder også båtfiske. Se mer opplysninger under hver enkelt sonebeskrivelse.

Rapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende.  Det kan rapporteres på nett eller via Scanatura app.  Nærmere beskrivelse fremgår av fiskefolderen.

Gode fisketips

Alle fiskere anbefales å besøke Otra House ved Vigeland Hovedgård, en halv km nord for Holmane.  På Otra House treffer du fiskere som gjerne deler sin kunnskap.  Åpningstid er kl 18 til 20 hver dag, men du treffer gjerne fiskere her hele dagen.