Laksefiske i Målselva

Variert, god laksesone på 1,4 km til leie i Øverbygd i Målselv. Fine gapahuker og bålplasser. Mulighet for camping med telt eller vogn.

Arter

 • Laksefiske
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Ståle Solberg

41257748

stale.solberg@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Veibeskrivelse

Fra Øverbygd (Skjold): Kjør 5,2 km mot Rundhaug og Bardufoss på Fv 87.

Fra Rundhaugen: Kjør 14,0 km mot Øverbygd.

Øvrige avstander:

Tromsø: 121 km

Bardufoss flyplass: 35,5 km

Om selger

Fiskekvoter

 Kvoter følger bestemmelsene til Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, se https://lakseelver.no/nb/elver/malselva

Utdrag av bestemmelsene:

 • (Døgnkvote 2 laks pr fisker. Dersom en tar en holaks på over 7 kg er fiskedøgnet slutt.
 • Ingen plikt til utsetting av laks.) SE NYE FISKEREGLER FRA SUM 
 • Sjørøye er fredet og skal gjenutsettes.

 

Vær godt forberedt på utsetting av fisk: https://lakseelver.no/news-2016/gjenutsetting-av-laksefisk 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Om kortvariantene

Fiskedøgnet starter kl 18:00 den dagen som er valgt på kalenderen og slutter kl 18:00 neste dag.

 •  -Dagskort: Ei stang, ett døgn. Det selges inntil 5 kort pr døgn.
 •  -Ukeskort: Ei stang, 7 dager. Uka kan starte på hvilken ukedag som helst.
 •  -Eksklusivt kort, dag: Hele sonen disponeres av en person uten at andre kort selges. Leieren kan fiske alene eller ha med seg ei gruppe av valgfritt antall. Leieren er ansvarlig for kontakten med utleier, og for fangstrapportering for gruppa.
 •  -Eksklusivt kort, uke: Som eksklusivt kort, dag men gjelder 7 dager.

 

Ved booking av ukeskort velges første dato i ønsket periode på bookingsida Scanatura. De følgende 6 dagene legges automatisk til, også i de tilfellene disse ikke er markert som ledige.

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 • Fiskere plikter å sette seg inn i aktuelt regelverk for fiske i Målselva.
 • Fiskereglene inkludert kvoter samsvarer med reglene til Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget:  https://lakseelver.no/nb/elver/malselva
 • Desinfeksjon: For å unngå at elva smittes med gyrodactylus salaris skal alt utstyr som skal brukes i elva (stenger, sneller, fluer, vadere, håver osv) desinfiseres før fiske. Nærmeste sted for desinfisering er ved Skjeggenesbrua. Desinfisering kan ellers utføres her: https://lakseelver.no/nb/news-2019/desinfiseringsinstruks
 • SMITTEVERN COVID-19: Fiskere er ansvarlig for å følge de reglene for smittevern som til enhver tid gjelder i landet. Aktuelt for laksefiskere:https://lakseelver.no/nb/news/2020/06/koronaregler-under-laksefiske
 • Fangstrapport: Rapport leveres på e-post (stale.solberg@gmail.com) INNEN ETT DØGN etter leieperiodens slutt. Fangstrapporten skal inneholde navn på fisker, dato, fiskeslag, kjønn, vekt, redskap, sted, evt oppdrettsfisk eller catch & release. Evt ingen fangst skal også rapporteres. Leiere som ikke har levert rapport har ikke anledning til å leie fiske ved en seinere anledning
 • Skjellprøver: Det skal tas skjellprøver av ALL fanget laks. Konvolutter finnes på desinfiseringsstasjonene og i postkassa på Solberg.  Skjellprøvene leveres i postkassa på Solberg.
 • Pukkellaks: Det forventes oppgang av pukkellaks. Pukkellaks er en fremmed art som er uønsket i Målselva. All pukkellaks som fanges skal avlives. Den skal registreres som vanlig laks og tas skjellprøver av. Se informasjon på dette nettstedet:  https://lakseelver.no/nb/news-2019/nina-kartlegger-forekomsten-av-pukkellaks
 • Gratis camping med vogn eller telt. Vognparkering kun på Stakenget, teltcamping kun på Stakenget og Sand.  Begge stedene for camping er like ved elva. Fri tilgang til gapahuk og bålplasser. Fri bruk av ved på teltcampingen på Sand. Ved som er stablet i og ved gapahukene på Stakenget og Jutulstonga er privat og skal ikke brukes. Ingen bålbrenning utenom tilrettelagte plasser da torv og jordsmonn skades ved bålbrenning utenom bålplassene.  Det er utedass på Sand. Det forutsettes at leietaker sørger for at leieobjekt er ryddet, rengjort og ellers i god stand under leieperioden og ved leieslutt som ved leiestart. Søppel tas med, ingen brenning av folie og metallbokser.
 • Grunneier disponerer ett kort daglig i tillegg til solgte kort.

Gode fisketips

I Djuphølen og Jutulstonga er det en bratt bakke opp fra elvebredden. Fluefiskere har lite plass til baksleng, og kommer lengst med speykasting her. Stakenget, Vetlneset og Sand har plass for baksleng, og har dessuten gode forhold for vading.