Fiskekort hos Statskog for Sørelva og Draugelva i Hellemoboten, Hamarøy kommune

Laksekort hos Statskog i Sørelva i Hellemoboten, Hamarøy kommune. Se link til kart over fiskesone i tilbudet.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Laksebørs

Se fangststatistikk

Viktige datoer


01.07.2021 kl. 09:00

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Sesongkvote; 3 laks pr fisker.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fisketid i Sørelva; 15.07. - 17.08

 

Kart fiskesone:

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Maks 3 laks per fisker pr sesong.